fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Dileme nove gradbene zakonodaje v praksi

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 14.00

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Gradbena zakonodaja z dvema podzakonskima aktoma, ki podrobno urejata vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo ter razvrščanje objektov in njihovo namembnost, je v veljavi od 1.6.2018.

 • Ali je obvezna prijava pričetka del pred izvajanjem vseh gradenj?
 • Veste, kam uvrstiti objekt po ‘Uredbi o razvrščanju objektov’?
 • Ste kot investitor seznanjeni z obveznostmi?
 • Za kaj vse ste odgovorni projektanti in nadzorniki?
 • Kaj vse morate oddati na upravno enoto ali MOP v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja?
 • Kako legalizirati objekt?

To je samo nekaj vprašanj in dilem, ki se pojavljajo v praksi po uveljavitvi nove gradbene zakonodaje. O rešitvah in primerjavi s staro zakonodajo bomo govorili na praktičnem seminarju.

 

Komu je seminar namenjen?

Namenjen je vsem udeležencem pri gradnji oz. investiciji, ki se želijo seznaniti z novo gradbeno zakonodajo in že aktualno prakso, predvsem pa projektantom, nadzornikom, izvajalcem, investitorjem v javnem in zasebnem sektorju in vsem udeležencem pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju objektov.

Seminar bo podal odgovore na najbolj pereča vprašanja in dileme glede:

 • izvedbe postopkov in zahtev po novi gradbeni zakonodaji,
 • nove dokumentacije in obrazcev pri zahtevah za izdajo gradbenega dovoljenja,
 • postopkov za legalizacijo objektov,
 • odgovornosti in nalogah udeležencev pri gradnji,
 • največjih napak in dvomov, ki so se pojavili do sedaj.
 • Gradbena zakonodaja, predstavljena z vidika prvih izkušenj uporabe predpisov z vseh področij
 • Predpisane bistvene zahteve in uporabe standardov, tehničnih smernic v povezavi s predpisi za gradbene proizvode, izjavami, certifikati
 • Vrste objektov po GZ v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov in Tehnično smernico TSG – 006
 • Projektna dokumentacija in obrazci po novem Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
 • Predstavitev postopkov brez gradbenega dovoljenja in z gradbenim dovoljenjem – Uredba o razvrščanju objektov:
  • Gradnja in vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
  • Rekonstrukcija, novogradnja, dopustne spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem
 • Novosti v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, mnenja, predodločba
 • Prijava pričetka gradnje
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Izvajanje 93. člena GZ
 • Legalizacije gradenj
 • Obveznosti investitorja
 • Obveznosti projektanta in vodje projekta; pogoji za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti izvajalca in vodje gradnje; pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS, prehodno obdobje
 • Obveznosti nadzornika in vodje nadzora; pogoji za opravljane dejavnosti – vpisi v imenik ZAPS in IZS, prehodno obdobje

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.