fbpx

Prijava v portal: 

Disleksija – motnja in dar

e-izobraževanje
Datum: 28.6.2024
Več datumov: 28. 6. 2024
Ura: 8.00 –
Lokacija: Spletna učilnica
Strokovnjaki:
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih, ki ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.
  Izobraževalni program je pripravljen v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive.

163,00  (DDV ni vštet v ceno)

Spletno strokovno izobraževanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

Disleksija – motnja in dar

Kaj je disleksija in kako prepoznati otroka/mladostnika z disleksijo, kakšni so dejavniki tveganja za pojav disleksije v predšolskem obdobju, načini, strategije in metode dela z otroki in mladostniki z disleksijo, praktični pristopi in priporočila za vzgojitelje in učitelje


Leonardo da Vinci, Walt Disney, Albert Einstein, Agatha Christie, Pablo Picasso, Isaac Newton – vsi so bili briljantni umi in vsi so bili dislektiki. Niso vsi ljudje z disleksijo geniji, vendar jim drugačen način obdelovanja dražljajev na nekaterih področjih omogoča izvirne uvide, ustvarjalnost, drugačne načine reševanja problemov …

Otrok z disleksijo ni otrok, ki ima samo težave pri branju. To so otroci, ki svet dojemajo drugače, zato potrebujejo tudi drugačne načine poučevanja in sebi prilagojene strategije učenja.

Disleksija nikakor ni bolezen, organski izvor disleksije je sicer v možganih, ki le malo drugače delujejo. Znanstveno je potrjeno drugačno delovanje možganov ljudi z disleksijo, ne pa tudi prevladujoče delovanje desne možganske polovice, kar velja za mit. Ker je vsak posameznik z disleksijo drugačen, to velja za nekatere, ne pa za vse in morda niti ne za večino. V šoli vseh otrok z disleksijo ni zaznanih, pa tudi pozneje v odraslosti ne. Izmaknejo se tisti z nadpovprečnim šolskim uspehom, talentirani učenci, če sami hitro odkrijejo, kako lahko obvladajo linearno učenje. Kljub temu pa je pomembno, da strokovni delavci že v vrtcu prepoznate dejavnike tveganja v predšolskem obdobju in da strokovni delavci v šoli tem otrokom na njim primeren način pomagate usvojiti temeljna znanja, kot so pisanje, branje, številske predstave in računske operacije. Še posebej pa je pomembno, da se strokovni delavci pri poučevanju teh otrok zavedate, da na svet gledajo drugače in ga tudi drugače razumejo.

Predavateljica:

Nives Skamlič, logopedinja

Nives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in je več kot 25 let delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor. Sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svoje Klepetalnice, zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja, kjer ponuja specializirane defektološko-logopedske usluge za otroke in odrasle s težavami ali motnjami v socialni komunikaciji, govoru, jeziku, branju in pisanju ter za njihove družine. Sodeluje v nekaj skupinah, ki skrbijo za razvoj logopedske stroke v Sloveniji. Prevedla je knjigo Dar disleksije in napisala precej strokovnih člankov. Najbolj uživa v neposrednem delu z otroki.

V sodelovanju s:Materiali za delo – navodila, strokovne informacije, ki si jih lahko tudi shranite ali natisnete.


Vzorci učnih gradiv, kontrolni vprašalniki


Zbirka videoposnetkov z navodili za pravilno izvajanje dejavnosti


Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli


Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih


Po končanem e-izobraževanju:

 • Poznali boste značilnosti otroka in mladostnika z disleksijo in kako se ti znaki kažejo v različnih starostnih obdobjih.
 • Pri otroku in mladostniku boste preko opazovanja prepoznali simptome disleksije in jih ustrezno dokumentirali za potrebe nadaljnje obravnave.
 • Na podlagi priporočil strokovnjakov boste izbrali najboljše strategije in metode dela za potrebe otroka in mladostnika z disleksijo
 • Pripravljeni boste na učinkovito sodelovanje z vsemi strokovnjaki v diagnostičnem in učnem procesu, kar bo zagotovilo učinkovito pomoč otroku/mladostniku z disleksijo.

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kaj je disleksija in kaj disleksija ni ter kako jo lahko prepoznamo?
 • Kaj morate vedeti o vzrokih in nevrološki osnovi za pojav disleksije?
 • Kako natančno zaznati specifične in nespecifične simptome disleksije tudi že pri predšolskem otroku, da ne zamudite obdobja, ko z ustreznimi prilagoditvami in strategijami dosežete optimalen razvoj?
 • Kako prilagajati učno okolje in sam učni proces, da bo otrok in mladostnik z disleksijo olajšano usvajanje novega znanja in veščin?
 • Kakšne strategije učenja in poučevanja izbrati, da bo otrok in mladostnik z disleksijo na svoj način dosegel temeljna znanja (na primer: učenje branja in pisanja …), predvsem pa katere veščine, ki so potrebne za usvajanje branja, mora razviti?


Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.


Poskusno branje

Kako prepoznati znake disleksija?

Avtorica: Nives Skamlič

Disleksija

O sumu na disleksija oziroma o dejavnikih tveganja, da otrok disleksijo ima, govorimo v šolskem obdobju, saj otrok, ki se še ni opismenil, ne more imeti disleksije.

V predšolskem obdobju govorimo o dejavnikih tveganja, da bo otrok razvil disleksijo, v šolskem obdobju pa o dejavnikih tveganja, da otrok disleksijo ima.

Otrok v predšolskem obdobju, med 4. in 6. letom, že kaže nekatere znake, na osnovi katerih lahko posumimo, da bo morda imel težave z učenjem branja in pisanja. Večinoma so povezani z razvojem govora in jezika.

Sodobni vzgojitelji dnevno opazujejo otroke pri raznovrstnih dejavnostih in svoja opažanja tudi pogosto beležijo. Svetujemo, da poleg običajnih opažanj otrokovih težav, med katerimi je nekaj naštetih zgoraj, posvetimo pozornost otrokovemu odnosu do dejavnosti: katere dejavnosti so mu všeč in za katere porabi več časa, katerih dejavnosti se ne želi lotiti, kako se odziva, ko mu neka dejavnost ne gre od rok, kateri zunanji dejavniki vplivajo na otrokovo izvajanje nalog ipd. Dejavnosti, za katere otrok porabi več časa kot vrstniki, jih odklanja ali pri izvajanju katerih kaže znake jeze, frustracije, utrujenosti ali žalosti, so tiste, na katere smo pozorni pri opazovanju. Kažejo namreč otrokove razvojne slabosti.

V primeru, da pri otroku opazimo še druge senzomotorne posebnosti, npr. težave z vidnim razlikovanjem in sledenjem (npr. sledenjem žogi, lovljenjem žoge), težave z razvojem lateralizacije in koncentracije, težave z razvojem fine motorike in grafomotorike, je to še razlog več, da se otroku posveti več pozornosti.

Razlike med otroki v prvih razredih glede učenja črk in branja so velike, a mnogi otroci začetne težave kasneje nadoknadijo in se disleksija pri njih ne razvije. Zato je v tem obdobju na prvi pogled težko oceniti, kako se bo odvijal nadaljnji razvoj branja. Če pri otroku opazite več izmed dejavnikov tveganja, to še ne pomeni, da otrok disleksijo ima, temveč je znak, da bi bilo dobro pri otroku opraviti bolj temeljito diagnostiko.


Potek e-izobraževanja | Disleksija:

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici Forum Akademija.

TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 18 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja in je v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom, zbirko vaj in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, logopedom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim in specialnim pedagogom ter delovnim terapevtom v zdravstvu in staršem

KAKO POTEKA: Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih gradiv in videoposnetkov, zbirke dejavnosti in vaj, imate tudi možnost pogovora s predavateljico o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dva meseca po opravljenem zadnjem modulu.


Kaj o tem izobraževanju meni udeleženka?

Predavanje Disleksija – motnja in dar je bilo zame ene boljših in koristnejših predavanj, ki sem se jih udeležila v zadnjem času. Resnično sem bila navdušena nad predavanjem. Tudi to, da je bilo predavanje zamišljeno on-line, je bilo super, saj si tako lahko sami razporedimo čas, kdaj bomo opravili obveznosti.”

Tina Lovrec


Vsebina

Gradivo + vzorci

 • Kako beremo, katere miselne veščine sodelujejo pri branju? Kako se branja učimo?
 • Jezikovne, sploh fonološke veščine kot temelj za branje
 • Slušni delovni in kratkotrajni spomin in branje
 • Vpliv lateralizacije (prednostno oko, uho, roka, noga …) na branje
 • Kaj je disleksija? Definicija in miti o disleksiji
 • Pogostnost pojavljanja disleksije in izrazoslovje
 • Kako delujejo možgani otroka/mladostnika z disleksijo pri branju?
 • Teorije o nastanku disleksije
 • Vzroki disleksije
 • Ali je disleksija dedna? Ali otroci z disleksijo kažejo enake znake kot starši?
 • Motivacija za branje in disleksija

Vsak modul se zaključi s pisnim preverjanjem znanja.

Gradivo + vzorci + videoposnetki

 • Kdo zazna in diagnosticira disleksijo?
 • Dejavniki tveganja za disleksijo od predšolskega obdobja do odrasle dobe
 • Kako opazovati predšolskega otroka, ki kaže dejavnike tveganja za pojav disleksije, in naj kaj biti pozoren? Kako lahko pomagajo strokovni delavci v vrtcu?
 • Kako bere otrok z disleksijo? Specifične in nespecifične težave otrok z disleksijo. Kako se disleksija kaže pri branju, pisanju, črkovanju, gibanju, organizaciji dela …?
 • Znaki za prepoznavanje težav z branjem v osnovni šoli in diagnostika
 • Prehodne težave z branjem in pisanjem ter disleksija
 • Specifičnosti pri obdelavi vidnih dražljajev in disleksija
 • Skotopični sindrom in disleksija
 • Specifičnosti pri obdelavi slušnih dražljajev in disleksija

Vsak modul se zaključi s pisnim preverjanjem znanja.

Gradivo + vzorci

 • Vpliv disleksije na usvajanje in izkazovanje znanja ter na otrokovo motivacijo za učenje
 • Sopojavnost disleksije in diskalkulije, disgrafije in/ali dispraksije
 • Sopojavnost disleksije in ADHD – motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
 • Kako so povezani disleksija in govorno-jezikovne motnje
 • Kaj otroke in mladostnike z disleksijo skrbi? Kaj skrbi njihove starše? Kako se s tem spopadajo učitelji in svetovalni delavci?
 • Močna področja in nadarjenost otrok/mladostnikov z disleksijo
 • Učenje tujega jezika pri otroku z disleksijo
 • Strategije učenja tujega jezika pri otroku z disleksijo

Vsak modul se zaključi s pisnim preverjanjem znanja.

Gradivo + vzorci + videoposnetki

 • Metode učenja branja, ki so primerne za otroke s povečanim tveganjem za nastanek disleksije
 • Podporne strategije pri učenju branja in strategije za izboljšanje branja (vezano branje, besedilo z manjkajočimi besedami, slikovna besedila …)
 • Strategije za premagovanje težav
 • Učenje abstraktnih pojmov s konkretnimi materiali
 • Kako prilagoditi učno okolje, da bo primerno za otroka z disleksijo (sedež v prostoru, ostranitev motečih elementov, učna gradiva, uporaba pripomočkov …)
 • Sodobna tehnologija in otrok z disleksijo (uporaba računalnika, kalkulatorja, zvočnih knjig, aplikacije …)
 • Prilagoditve pri poučevanju po posameznih predmetnih področjih (slovenščina, matematika, naravoslovje, tuji jezik …)
 • Kakšno naj bo besedilo za branje za otroka z disleksijo? Učbeniki in otrok z disleksijo (ilustracije, barvne podlage …) – kaj in kako prilagoditi?
 • Prilagoditve pri ustnem in pisnem ocenjevanju znanja
 • Napotki za starše otroka z disleksijo
 • Usmerjanje otroka/mladostnika z disleksijo in priprava IP-ja

Vsak modul se zaključi s pisnim preverjanjem znanja.

Preverite še ostala izobraževanja s področja Vzgoja in izobraževanje. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Nives Skamlič

Nives SkamličNives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in je več kot 25 let delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor. Sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svoje Klepetalnice, zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja, kjer ponuja specializirane defektološko-logopedske usluge za otroke in odrasle s težavami ali motnjami v socialni komunikaciji, govoru, jeziku, branju in pisanju ter za njihove družine. Sodeluje v nekaj skupinah, ki skrbijo za razvoj logopedske stroke v Sloveniji. Prevedla je knjigo Dar disleksije in napisala precej strokovnih člankov. Najbolj uživa v neposrednem delu z otroki.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za e-izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.