fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ergonomija na delovnem mestu

Online seminar v živo
Ura: –
Strokovnjaki:

198,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje s 5 točkami.


Ukvarjanje z ergonomijo na delovnih mestih je izjemno pomembno, saj s tem delodajalci vplivate tudi na zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa se zmanjšajo tveganja za številne zdravstvene težave. Slabo načrtovano delovno mesto ter neustrezna organizacija dela namreč povzročita različne zdravstvene težave. Le-te vplivajo na zmanjšano učinkovitost zaposlenih ter višje odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih razlogov.

Kakšne so lahko koristi za delodajalce, če se načrtno ukvarjajo z ergonomijo?

 Zaradi slabših delovnih razmer prihaja do slabše kakovosti dela, nezadovoljstva zaposlenih, višje bolniške odsotnosti in s tem posledično do višjih stroškov (nezgode pri delu, višji % bolniških odsotnosti, nadomeščanje odsotnih delavcev …). Že z malimi izboljšavami na delovnih mestih (stol, delovna miza, ipd.), odpravljamo številna obolenja in hkrati pripomoremo k izboljšanju poslovanja podjetja/organizacije. Študije dokazujejo zdravstveno in stroškovno učinkovitost ergonomskih ukrepov. Primer britanskega farmacevtskega podjetja kaže, da se jim je investicija v urejanje proizvodne linije za ročno polnjenje povrnila v približno treh mesecih. Z uvedbo ergonomskih ukrepov, katere vrednost je znašala 17.700 evrov, so dosegli, da je bilo delo za zaposlene bistveno manj naporno, kar je pozitivno vplivalo tudi na zadovoljstvo pri delu in povečalo produktivnost za 25 %. To je v obdobju 1 leta zmanjšalo stroške kar za 82.000 evrov.
(vir: https://www.agil.si/zakaj-je-ergonomija-pomembna-za-varno-zdravo-delo/)

Upoštevanje ergonomije in njenih načel pri zasnovi delovnega mesta ter organizaciji dela pozitivno vpliva na zaposlenega, ga razbremeni prekomernih obremenitev ter posledično dvigne produktivnost.


Online seminar spremljate preko aplikacije ZOOM, preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma.

Na praktičnih primerih bomo prikazali koristi investicij v urejanje delovnega mesta in okolja z upoštevanjem ergonomije.

Q&A:

Če se vam že zdaj porajajo vprašanja v zvezi z ergonomskim oblikovanjem delovnih mest, nam jih pošljite na naslov: [email protected], le tako vam bomo lahko pomagali.

KOMU JE NAMENJENO:

Pooblaščencem za varno in zdravo delo, kadrovskim strokovnjakom, vodjem in vsem, ki se v podjetjih/organizacijah ukvarjate s področjem varnega in zdravega dela ter skrbite za zaposlene ter zmanjšanje bolniških odsotnosti in posledično znižanje stroškov v podjetjih/organizacijah.

Osnove ergonomije na delovnem mestu

  • Zgodovina, definicija in cilji ergonomije
  • Povezanost med človekom in sistemom
  • Osnovni elementi programa ergonomije
  • Ergonomska načela s praktičnimi primeri

Poslovni razlog za ergonomske programe

  • Kostno-mišične bolezni in ergonomija
  • Oblikovanje delovnega mesta za preprečevanje kostno mišičnih bolezni
  • Orodja za prepoznavanje in ocenjevanje ergonomskih nevarnosti
  • Prepoznavanje nalog in delovnih mest z ergonomskimi nevarnostmi
  • Ocenjevanje ergonomskih nevarnosti

Avtorji

Marko Lovše

Kot strokovni delavec – inženir za varnost in zdravje pri delu: svetujem pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo; svetujem glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja; usklajujem ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj; izdelujem ocene tveganja z izjavo o varnosti; opravljam obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju (osvetlitev, temperatura, hrup za potrebe izboljšanja delovnih pogojev; opravljam notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo; izdelujem navodila za varno in zdravo delo; spremljam stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivam vzroke zanje in pripravljam poročila za delodajalca s predlogi ukrepov; pripravljam in izvajam usposabljanja delavcev za varno delo; sodelujem z izvajalcem medicine dela. Kot strokovnjak za ergonomijo in ohranjanje vitkosti podjetja pomagam vsem tistim, ki pri svojem delu trpijo zaradi bolečin vzdolž celotnega telesa (hrbtenica, vrat, ramena, zapestje…), imajo psihosocialna tveganja pri svojem delu, želijo poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.