fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Usposobljeni prijavitelj na razpise za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Na lokaciji (Ljubljana) in online
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat Forum Akademije Usposobljeni prijavitelj na razpise za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.
  Praktično izobraževanje za uspešno pripravo in vodenje projekta za pridobitev nepovratnih sredstev

1.190,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Evropska nepovratna sredstva

Usposobljeni prijavitelj na razpise za pridobitev sredstev


Evropska nepovratna sredstva – priprava in izvedba EU projekta

Slovenija ima do leta 2030 na voljo več kot 10 milijard evrov razvojnih sredstev za izvedbo reform in naložb, poudarek je na investicijah v zeleni in digitalni prehod.

Po mnenju strokovnjakinje za evropske projekte, mag. Monike Kirbiš Rojs, še nikoli od vstopa v Evropsko unijo nismo imeli na voljo toliko evropskega denarja!

Slovenija je v okviru finančne perspektive 2021 – 2027 pridobila več kot 8 milijard sredstev, zagotovljenih v okviru:

 • večletnega finančnega okvirja 2021-2027 (VFO) in
 • Instrumenta za okrevanje Next Generation EU.

Ob tem so še preostala sredstva iz obdobja 2014-2020 v višini več 100 mio EUR.

Ključna napaka, ki jo žal dela preveč prijaviteljev, je ta, da se podjetje prijavi zaradi razpisa. Najprej mora podjetje oz. institucija določiti razvojne prioritete in na tej osnovi razvija projektne ideje in partnerstva, pripravi finančne konstrukcije, načrte aktivnosti in šele nato poišče ustrezni razpisi. Nikakor pa NE OBRATNO.


Pogovor s predavateljem Benom Šternom:

Kako pripraviti konzervirani projekt ter kako nam nepovratna sredstva pri pridobivanju koristijo?


Kaj boste pridobili z izobraževanjem za EU nepovratna sredstva?

 • PRIPRAVITE OSNOVNO PROJEKTNO PRIJAVO– med izobraževanjem pripravite idejni osnutek projekta, ki služi kot osnova za prijavo na razpis. Na osnovi strokovnega komentarja na vaš idejni osnutek in na idejne osnutke ostalih udeležencev boste bolje vedeli, kako pripravite projektno prijavo;
 • ZNATE IZBRATI PRIMEREN RAZPIS– razumeli boste zahteve razpisa in znali boste »prebrati« razpis, kaj od vas zahteva ter katere projekte financira. Na izobraževanju boste s predavateljem proučili razpisno dokumentacijo in se  na konkretnem primeru naučili pravilnega »razumevanja in branja razpisne dokumentacije«
 • PRIPRAVA VSEBINSKEGA IN FINANČNEGA DELA PROJEKTA– projektno prijavo boste spisali na način,  ki bo zadovoljil razpisodajalca oz. naročnika, ter hkrati svoj projekt, za katerega želite sredstva, znali prikazati na način, skladen z zahtevami razpisa.
 • PRIMERNA IZBIRA PARTNERJEV IN OCENA STROŠKOV– za sodelovanje boste izbrali kompetentne partnerje ter dokaj natančno ocenili stroške, tako da vam  pridobljenega denarja na koncu projekta ne bo treba vračati;
 • VODENJE CELOTNEGA PROJEKTA IN NADZOR NAD PORABO DENARJA – že v fazi priprave in kasneje vodenja projekta boste aktivnosti izpeljali na način, ki bo na koncu zadovoljil revizorja! Prejmete napotke, kje in kako hraniti dokumentacijo, v kakšni obliki predložiti dokaze in dokumentacijo revizorju, da ga »prepričate« in kako označevati dokumente.

Predavatelja:

beno-sternBeno Stern, MBA

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja EU nepovratna sredstva, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega menedžmenta.

Mag. Monika Kirbiš Rojs

Monika Kirbiš RojsMag. Monika Kirbiš Rojs, strokovnjakinja za evropske projekte in sedanja sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije, na osnovi dolgoletnih izkušenj meni:  »Ne se prijavljati na razpis samo zato, ker je ta objavljen in je na voljo denar za aktivnosti, ki jih sploh ne potrebujete. Razvijte projektno idejo, ki je za vas življenjskega pomena, ter počakajte na primeren razpis. To je zagotovilo za uspeh!«

Na našem izobraževanju se boste ravno skozi konzerviranje svojih projektnih idej tega dobro naučili.


Komu priporočamo udeležbo?

Vodjem projektne pisarne, vodjem projektov, vodjem razvoja, direktorjem v vseh podjetjih in institucijah, ki želijo pridobiti nepovratna sredstva.


Podrobna vsebina izobraževanja

Ura: 9.00 do 11.30

Predavateljica: mag. Monika Kirbiš Rojs

Lokacija: online delavnica v živo (ZOOM)


 • Pomen strateškega načrtovanja razvoja
 • Prioritetna področja, katerim se v Sloveniji namenjajo nepovratna sredstva ter v kakšni višini
 • Glavni kriteriji za uspešnost koriščenja sredstev
 • Napotki za pripravo uspešne projektne prijave za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Glavne napake slovenskih prijaviteljev in kako se jim izogniti
 • Diskusija in odgovori na vprašanja

Do gradiva dostopate v spletni učilnici


 • Formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja

  Lokacija: online delavnica v živo (ZOOM)
  Trajanje: od 9.00 do 13.00

  Predavatelj: Beno Stern, MBA


  • Pristop TRIO – trije okvirji znanja črpanja evropskih sredstev:
   • politični okvir pridobivanja evropskih sredstev s predstavitvijo evropskih politik in usmeritvami za pripravo uspešnega projekta,
   • finančni okvir in viri nepovratnih sredstev (praktična predstavitev programov in skladov s poudarkom na ciljih, upravičencih in višini sredstev),
   • projektni okvir in priprava administrativnega, vsebinskega in finančnega dela projekta (ozadje projekta, cilji, aktivnosti, rezultati, sestava interne projektne ekipe in razdelitev nalog med partnerji, finančna konstrukcija, terminski načrt izvedbe)
   • Problemska analiza in SWOT analiza
   • Elaborat in zasnova projektne ideje
   • Konzerviranje projektnih idej (priprava projektov na zalogo)
   • Navodila slušateljem za izdelavo projektne ideje na zalogo (idejni osnutek, logični okvir, terminski načrt, finančni načrt)

  Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

   Lokacija: OOZ Ljubljana
   Trajanje: od 9.00 do 14.00

   Predavatelj: Beno Stern, MBA


   • Praktična izdelava projektov na zalogo – opozorila na napake slušateljev v praksi
   • Razjasnitev zahtev naročnika in tolmačenje uporabljene terminologije
   • Izbor primernega razpisa glede na dejavnost
   • Sestavljanje projektnega konzorcija – iskanje primernih partnerjev, njihova preveritev ter določitev vsebinske in finančne vloge partnerja
   • Odgovornost za pripravo projekta v podjetju ali ustanovi
   • Izpolnjevanje razpisne dokumentacije (konkretna priprava vsebinskega in finančnega dela projekta)
   • Struktura in temeljni elementi razpisne dokumentacije – pojasnilo na primeru
   • Kategorije stroškov, upravičeni in neupravičeni stroški
   • Finančni načrt projekta in upravičenost stroškov projekta, upravljanje stroškovnega mesta
   • Realna priprava proračuna projekta, ki odseva vsebino projekta
   • Detajlna finančna projekcija po kategorijah stroškov, aktivnostih in partnerjih
   • Vsebinska konciznost projektne prijave
   • Logična strukturiranost projektne prijave
   • Administrativna popolnost vloge pred oddajo

   Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja.

    Lokacija: online delavnica v živo (ZOOM)
    Trajanje: od 9.00 do 12.00

    Predavatelj: Beno Stern, MBA


    • Uporaba navodil in dokumentov za administrativno in finančno vodenje in poročanje
    • Priprava internih dokumentov za administrativno in finančno vodenje ter obdobnih in končnih poročil za naročnika (evropsko komisijo), hramba dokumentov
    • Finančno vodenje projekta z nadzorom nad porabo namenskih sredstev in odstopanja od proračuna
    • Administrativne, vsebinske in finančne spremembe tekom projekta, dopolnitve pogodbe

    Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja.

    Zaključek izobraževalnega programa vsebuje preverjanje znanja in prejem certifikata ob uspešno zaključenem izobraževanju.


    Kaj vam zagotovimo še dodatno?

    nepovratna sredstva

    Izdelava osnovne projektne prijave že med izobraževanjem. Udeleženec že med izobraževanjem za potrebe svojega podjetja ali zase pripravi idejni osnutek, ki je osnova projektne prijave. Na podlagi strokovnega komentarja na njegov idejni osnutek in na idejne osnutke ostalih udeležencev pridobi praktično znanje za pripravo ustrezne projektne prijave za pridobitev nepovratna sredstva.

    Odgovori na specifična vprašanja med izobraževanjem in po njem.


    Pridobite certifikat

    Certifikat Forum Media

    Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije Usposobljeni prijavitelj na razpise za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.


    Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

    Vse pohvale za izvedbo kakovostnega izobraževanja, ki je bilo obenem tudi zanimivo in zabavno.

    Špela Šeligo, Skaza d.o.o.

    Zadovoljen sem bil praktično z vsem. Predvsem s tem, da sem ugotovil, kako širok spekter znanja in truda je potrebnega za solidno pripravo prijavnice.

    Miha Krečič, občina Izola

    Najlepša hvala za vse. To izobraževanje je bilo v celoti zelo pozitivno, veliko znanja, motivirajoče – v glavnem veliko pozitivne energije.

    Paula Kolenko, Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, Služba za informacijsko tehnologijo in storitve

    Posebej bi želela pohvaliti pripravljenost predavateljev za pomoč pri delu ter trike in namige, ki sem jih pridobila.

    Tatjana Knapp, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

    Res super in uporabna delavnica z veliko znanja in uporabnih nasvetov toplo priporočam vsem, ki delajo na projektih in razpisih. Sem bil z delavnico zelo zadovoljen in mi znanje zelo koristi pri mojem delu na področju projektov in razpisov …

    Aljaž Ekart

    Ta srečanja in predavanje, delavnice sem z veseljem spremljala in sem rada prihajala k vam, ker sem se ogromno naučila v tako domačem okolju, ki ste nam ga pripravili. Zelo mi je žal, da je konec. Posebej bi želela pohvaliti predavatelje, tematiko, organizacijo in skrb za udeležence.

    Bači Zsuzsanna, Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva


    Potek izobraževanja

    • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
    • Delavnice trajajo do 7 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Ta bodo shranjena v spletni učilnici.
    • Da znanje osvojite in da boste nepovratna sredstva na razpisih za pridobili uspešno, je zaželeno, da tudi aktivno sodelujete. Priporočamo, da po drugi delavnici samostojno pripravite nabor projektov na zalogo. Podrobna navodila in usmeritve prejmete na delavnicah. Na tretji delavnici boste prejeli strokovne pripombe na vaš izdelan nabor projektov na zalogo.
    • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
    • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste prejeli certifikat »Usposobljeni prijavitelj na razpise za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev« kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini

    Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

    • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
    • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
    • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
    • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
    • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

    Preverite še ostala izobraževanja iz – Menedžment. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

    IN-HOUSE izobraževanje

    Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
    >> Pošljite povpraševanje

    Avtorji

    dr. Monika Kirbiš Rojs

    Dr. Monika Kirbiš Rojs je po maturi na II. gimnaziji Maribor študij nadaljevala na ekonomskih fakultetah v Mariboru in Ljubljani. Od leta 2003 je bila zaposlena na Ministrstvu za finance RS, v NLB, v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter v Mestni občini Maribor. Bila je tudi državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu, pristojna za vodenje kohezijske politike, v letih 2012 in 2013. Pred imenovanjem za državno sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bila zaposlena v Slovenski Bistrici, kot vodja občinskega Oddelka za gospodarstvo in direktorica Razvojno informacijskega centra. Med drugim je vodila operativno vladno skupino za pripravo slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost ter Partnerskega sporazuma in Programa kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Ima dolgoletne izkušnje tako s pripravo strateških razvojnih dokumentov države za črpanje evropskih sredstev kot tudi s projektnim managementom. Trenutno opravlja funkcijo sekretarke Državnega sveta Republike Slovenije.

    Beno Stern, MBA

    Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega managementa evropskih projektov. Je član svetovalnega odbora avstrijske nacionalne organizacije AED (Agency for Economic Cooperation and Development) in v tej vlogi spodbuja meddržavno projektno sodelovanje javnih institucij Slovenije in Avstrije. Kot soavtor je izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Skozi leta predavateljskih izkušenj  je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 6.000 udeležencev. Kot avtor modernega sistematičnega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov, uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence  strokovnih usposabljanj. Beno Stern je med leti 2000 in 2023 sodeloval v več kot 30-tih večletnih evropsko sofinanciranih projektih, njegove projektne vloge pa so segale od vloge koordinatorja, internega evalvatorja, diseminatorja, analitika in drugih. Te izkušnje predstavljajo bogat vir kreativnega potenciala, namenjenega mentoriranju in snovanju inovativnih projektnih idej.

    Splošni pogoji

    Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

    Posebne ugodnosti

    Posebne ugodnosti

    • drugi udeleženec 10 % popusta,
    • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
    • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

     

    NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

    Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.