fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Excel za finančnike in računovodje

Seminar
Ura: –
Strokovnjaki:

188,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pri vašem vsakodnevnem delu je Excel nenadomestljivo orodje, ki – ob pravilni uporabi in poznavanju funkcij – delo bistveno olajša in pohitri, a pogosta težava je nepoznavanje številnih možnosti, ki nam jih Excel ponuja.

Zaradi pomanjkanja časa pogosto ne vemo, ali se v pravem trenutku ne spomnimo, kako se nastavi kakšna formula, pripravi zahtevnejša tabela, nariše in oblikuje graf ali nastavi obsežnejši finančni izračun, dodatne preglavice pa nam povzroča spremenjena verzija programa (2007 in 2010)!

Zaradi izkazanega interesa smo za finančnike, ki želite hitro pridobiti ali osvežiti znanje o uporabi programa Excel na enostaven in praktično uporaben način, pripravili izjemen e-mail seminar.

Seminarsko gradivo je v pdf formatu, kar vam omogoča, da si ga enostavno natisnete. Prav tako vam gradivo ostane v trajni lasti. Takšen način izobraževanja vam omogoča, da boste znanje osvojili udobno, brez odhoda z delovnega mesta in takrat, ko vam bo to najbolj ustrezalo.

S pomočjo e-seminarja boste:

 • Do želenih rezultatov prišli hitreje in lažje! Vodimo vas skozi najpogosteje uporabljane funkcije, izračune, kopiranje formul med datotekami, združevanje in razdruževanje celic, datumske funkcije …
 • Sprejemali argumentirane finančne odločitve na osnovi ustreznih izračunov! Razlagamo kako izračunati prihodnjo vrednost naložbe, obrestno mero, neto sedanjo vrednost naložbe, notranjo stopnjo donosa, potencialni zaslužek investicije (ROI), kako pripraviti amortizacijski načrt …
 • Obvladali tudi večje količine podatkov in iz njih izluščili bistveno! Pojasnjujemo filtriranje podatkov, izdelavo vrtilnih tabel in pregledov, združevanje delnih tabel, izdelavo makrov …
 • Rezultate in ugotovitve uspešno predstavili! Pojasnjujemo avtomatsko izdelavo tabel, izdelavo tortnih diagramov, grafov, trendnih črt, spreminjanje podatkov na grafu, legende …
 • Svoje delo prikazali v obliki, ki vam ustreza! Prikazujemo možnosti tiskanja, kako izberete samo del podatkov za tisk, ročno nastavite prelom strani, ustvarite povezavo s programi Word ali Powerpoint …

Vsebina

1. lekcija: OSNOVNE FORMULE, FUNKCIJE in DELO S CELICAMI

 • Deljenje, seštevanje, odštevanje podatkov, računanje povprečij, odstotkov, statistik
 • Pogojni izračuni (samodejna prilagoditev izračuna glede na vhodne podatke)
 • Kopiranje formul v druge celice ali na druge delovne liste
 • Obdelava medsebojno povezanih podatkovnih datotek (različne excel datoteke ali različni delovni listi)
 • Odstranjevanje podvojenih zapisov iz seznamov
 • Združevanje celic, tako da se vsi podatki ohranijo
 • Delitev besedila v stolpce (npr. kako ime in priimek iz enega stolpca razdeliti v 2 ločena stolpca) in obratno – združevanje 2 stolpcev
 • Sprememba malih v velike tiskane črke, sprememba velike začetnice
 • Uporaba datumskih funkcij (NOW, TODAY, MONTH …)

2. lekcija: PRIPRAVA TABEL in OBDELAVA PODATKOV

 • Avtomatska izdelava tabel, delo z obrazci za tabele
 • Zamenjava vrstice in stolpca (rotacija tabele)
 • Hitro in razširjeno razvrščanje podatkov, zamrznitev dela celic
 • Samodejno filtriranje, delo z razširjenim filtrom, kopiranje filtriranih podatkov
 • Uporaba vmesnih seštevkov, izdelava pregledov
 • Vrtilne tabele, združevanje delnih tabel (za kompleksne podatke)
 • Delo s trodimenzionalnimi tabelami
 • Makro – kako se pripravi vzorec datoteke, ki ga lahko uporabite vsakič znova …

3. lekcija: OBLIKOVANJE GRAFOV in NASTAVITVE TISKANJA

 • Izdelava grafov, tortnih in stolpčnih diagramov…
 • Dodajanje vrednosti k stolpcu, spreminjanje barve stolpcev, merila, mrežnih črt grafa,
 • Izdelava projekcijske krivulje / trendne črte,
 • Spreminjanje osi, dodajanje legende, naslova grafa …
 • Dodajanje glave / noge, strani delovnega lista
 • Možnosti tiskanja (tabel, grafov, delovnih listov…)
 • Kako ročno nastaviti prelom strani (kaj se tiska na katero stran)
 • Povezava excela z wordom ali powerpointom …

4. lekcija: FINANČNE FUNKCIJE in ANALIZE

 • Izračun prihodnje vrednosti naložbe
 • Izračun višine obroka na osnovi enakih plačil in obrestne mere; izračun obrestne mere
 • Priprava amortizacijskega načrta odplačevanja posojila
 • Vrednotenje naložb s pomočjo izračuna neto sedanje vrednosti naložbe, notranje stopnje donosa, potencialnega zaslužka investicije (ROI) …

Avtorji

Maja Čelan

Maja Čelan, ki je s področja računalništva in informatike diplomirala na Tehniški fakulteti v Mariboru, je zaposlena na III. gimnaziji Maribor kot učiteljica informatike, hkrati pa je zunanja ocenjevalka za informatiko na splošni maturi. Sodelovala je pri posodobitvi učnih načrtov v gimnazijah za predmet informatika, v okviru projekta RO-računalniško opismenjevanje pa je delovala kot predavateljica za programska orodja Microsoft Office in programe za uporabo storitev interneta.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati pred izvedbo e-mail seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo e-mail seminarja.