fbpx

Prijava v portal: 

Finance za komercialiste

Enodnevni seminar
Ura: – 13.15
Strokovnjaki:

Brezplačno

POMEMBNO za KOMERCIALISTE: Kako izdelati pravilno kalkulacijo?

Kako dani popusti vplivajo na rezultat podjetja?
Kako izbrati pravilno zavarovanje pri sklepanju posla?
Kako prepoznati finančno sliko kupcev z vidika kapitalske ustreznosti, plačilne sposobnosti in likvidnosti?

Ker delo komercialista, prodajnika ali nabavnika, ni omejeno samo na prodajo izdelkov, morate poleg prodajnih veščin dobro obvladati tudi finančno-računovodski vidik vsakega sklenjenega posla. Zato je nujno, da znate iz finančnih poročil razbrati in razumeti finančne postavke, ki bodo vplivale na sklenjen posel. Vaše komercialne odločitve lahko pozitivno ali negativno vplivajo na računovodski in davčni obračun vašega podjetja.

Posebej za vas smo, v sodelovanju z odlično finančno strokovnjakinjo z izkušnjami iz prakse, doc. dr. Lidijo Robnik, pripravili seminar, kjer boste z reševanjem praktičnih primerov dobili odgovore na vsa vaša vprašanja.


Komu je seminar namenjen? Program je namenjen komercialistom, prodajnim referentom, nabavnim referentom, začetnikom v poslovanju na področju komerciale, samostojnim podjetnikom in vsem, ki njih tematika zanima.

Seminar je zastavljen tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

 • vedeli, kako iz finančnih poročil razbrati boniteto poslovnega partnerja,
 • znali pravilno izdelati kalkulacijo za prodajo izdelka,
 • razumeli, kako dani popusti vplivajo na končni rezultat podjetja,
 • se zavedali nujnost sodelovanja z računovodskimi in finančnimi sodelavci ter
 • preprečili najpogostejše napake, ki jih komercialisti naredite pri sklepanju poslov.
 • Vloga in pomen poslovnih financ pri poslovanju in prodaji
 • Sodelovanje finančno-računovodske funkcije s komercialno funkcijo (nabava, prodaja)
 • Glavni dejavniki bonitete lastnega poslovanja in poslovnega partnerja (z vidika finančnih in nefinančnih kazalnikov)
 • Kaj pomeni prepoznati trenutno in dolgoročno finančno perspektivo kupcev z vidika kapitalske ustreznosti, plačilne sposobnosti in likvidnosti
 • Prodajni cilji v finančnih mejah podjetja in kje so meje zadolženosti
 • Znanje komercialista o finančnih kazalnikih poslovanja (obratni kapital, rentabilnost, ekonomičnost, dodana vrednost, obračanje zalog, terjatev)
 • Kalkulacije lastne in prodajne cene ter vpliv popustov (komercialni, finančni) ter pomen obresti
 • Pomen načrta prodaje in načrt ter realizacija denarnih tokov
 • Najpogostejši instrumenti zavarovanj plačil v domačem in mednarodnem poslovanju
 • Reševanje praktičnih primerov, diskusija in odgovori na vprašanja