fbpx

Prijava v portal: 

Finance za nefinančnike

E-priročnik
Ura: –

Jasen in praktičen vodnik po ključnih finančno-računovodskih področjih poslovanja.

248,00  (DDV ni vštet v ceno)

Pozor!

V bazi AJPES so že objavljene lanske bilance in izkazi poslovnih izidov.

V bazi AJPES so že brezplačno dostopne bilance za leto 2023.

Če se večina podjetnikov še brez večjih težav prebije skozi izkaz poslovnega izida, pa se jih mnogo ustavi pri bilanci stanja. A prav bilanca stanja nam pogosto pove največ o finančni stabilnosti podjetja.

Zato vam v e-priročniku Finance za nefinančnike svetujemo, kako je treba »brati« bilanco stanja.

Od menedžerskega, vodstvenega in strokovnega kadra ter vseh, ki po svoji izobrazbi niste finančniki, opravljate pa vodstvene naloge, se pričakuje, da pri svojem delu obvladujete tudi finančne vidike poslovanja svojega oddelka, podjetja ali ustanove, ter na tej osnovi sprejemate ustrezne odločitve in ukrepe. Zaradi tega se lahko hitro znajdete v zagati, v kateri se morate zanesti na nasvete strokovnjakov ali znancev. Tovrstne težave so še bolj pogoste v manjših podjetjih, kjer ena oseba nastopa v več funkcijah hkrati!

Za vse, ki želite pridobiti ali osvežiti znanje in si zagotoviti jasen pregled nad posameznimi finančnimi termini, kategorijami, poročili, izračuni, kazalniki ipd., smo zato na enem mestu pregledno zbrali najpomembnejše informacije v obliki praktičnega e-priročnika.

S pomočjo e-priročnika boste imeli na voljo strokovne podlage, s pomočjo katerih boste sprejemali hitre, pravilne in ekonomsko najugodnejše poslovne odločitve na področju:

 • finančnih izkazov,
 • zakonodajnih dolžnosti, obveznosti in pravic,
 • likvidnosti,
 • zavarovanja terjatev in
 • virov financiranja.

Komu je priročnik namenjen?

E-priročnik je še posebej primeren za direktorje manjših in srednjih podjetij, vodje oddelkov, samostojne podjetnike in vse, ki morate poznati osnove finančnega poslovanja.

Preverite še ostala izobraževanja s področja Računovodstvo in finance. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Bogdana Rafolt

Zdaj dela v zasebnem podjetju, ki se ukvarja z računovodsko-finančnimi storitvami in davčnim svetovanjem, in ima več kot 15 let delovnih izkušenj. Rojena je leta 1973 v Mariboru. Po študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti si je v računovodskem servisu pridobila veliko izkušenj pri sodelovanju s podjetniki. Kariero je nadaljevala kot vodja računovodstva v srednje veliki delniški družbi, kjer je vodenje računovodstva pomenilo popolnoma drugačno organizacijo in način dela. Ko se je kasneje podjetje pridružilo večji skupini povezanih podjetij gradbeništva, je poglobila svoje znanje in izkušnje o konsolidaciji računovodskih izkazov in spoznala zahtevnost obvladovanja poslovanja v velikih sistemih. V praksi je spoznala, kako lahko neustrezno obvladovanje poslovanja in napačne poslovne odločitve skupino vodijo v razpad. Iz tipično gospodarske dejavnosti se je nato podala v finančne vode. Prevzela je vodenje računovodstva v finančnem holdingu, ki se je večinoma ukvarjalo z naložbenjem tako v domača kot tuja podjetja. Zaradi kotiranja na borzi je bila družba zavezana k sestavi konsolidacij in vodenju poslovnih knjig po Mednarodnih računovodskih standardih. Ves čas svojega dela je ugotavljala, da tisti, ki sprejemajo pomembne poslovne odločitve, dejansko ne poznajo vplivov svojih odločitev na računovodske izkaze, in nemalokrat se izkaže, da tako sprejete odločitve dolgoročno vodijo podjetja v propad. Z željo, da bi tudi »nefinančni« vodje, menedžerji in podjetniki razumeli posledice poslovnih odločitev še s finančnega zornega kota, se je lotila izziva pisanja tega priročnika.

Janja Detiček

Janja Detiček je univerzitetna diplomirana ekonomistka; študij (smer Bančništvo in finance) je leta 2005 zaključila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.  Po študiju se je zaposlila pri Probanki d.d. kot upravljavka premoženja z opravljenim državnim izpitom za posle gospodarjenja s finančnimi instrumenti.  Poleg praktičnih izkušenj, ki jih je pridobila pri delu z najzahtevnejšimi stranki, je ves čas izpopolnjevala svoje znanje na področjih analize finančnih instrumentov, vrednotenja podjetij, upravljanja portfeljev ter davčne optimizacije investicijskih odločitev. Zdaj svojo poslovno pot nadaljuje v Direkciji za upravljanje s tveganji pri isti banki, kjer deluje na področju obvladovanja tržnih in kapitalskih tveganj. 

Vsebina

VSEBINA e-PRIROČNIKA FINANCE ZA NEFINANČNIKE:

1. BILANCE IN DRUGI FINANČNI IZKAZI – KAKO IZ ŠTEVILK RAZBEREMO BISTVO

 • Vsebina in oblika bilance stanja, razumevanje aktive in pasive
 • Vsebina in oblika izkaza uspeha ter izkaz vseobsegajočega donosa;
 • Delitev prihodkov in odhodkov (izdatek, strošek, odhodek, prihodki, prejemki) ter vpliv na bilanco stanja
 • Kaj je izkaz gibanja kapitala?
 • Osnovno razčlenjevanje in branje izkaza denarnih tokov
 • Kako med sabo povezujemo podatke iz posameznih izkazov?
 • Izračun in analiza računovodskih kazalnikov v bilancah
 • Katere so ključne postavke za menedžerja, da si ustvari sliko podjetja?
 • Katere kazalnike je potrebno spremljati in kako pogosto?
 • Katere informacije zahtevati od računovodstva in kako pogosto?
 • Branje bonitetnih informacij poslovnih partnerjev

2.  OBVLADOVANJE POSLOVANJA Z VIDIKA FINANC

 • Kako načrtovati denarni tok in likvidnost?
 • Optimalno razmerje med sredstvi in viri sredstev (kapital in zadolženost)
 • Kako obvladovati obratni kapital, zaloge in stroške?
 • Kako izračunati lastno ceno produkta oz. storitve?
 • Izračun praga rentabilnosti, stopnje dobičkonosnosti produkta / storitve
 • Kako načrtovati dobiček, investicije in vire financiranja?
 • Kakšna je optimalna struktura financiranja poslovanja?
 • Kako uskladiti financiranje z denarnim tokom?
 • Obvladovanje finančnih tveganj (valutno, bilančno, ekonomsko, naložbeno, likvidnostno …)
 • Oblikovanje rezervacij in njihovo črpanje
 • Izvedeni finančni instrumenti (opcije, terminski posli, terminske pogodbe …)
 • Instrumenti zavarovanja terjatev

3. DAVKI IN FINANČNA ZAKONODAJA ZA NEFINANČNIKE

  • Kakšne pravne obveznosti imate kot direktor podjetja?
  • Ključne novosti v finančni zakonodaji
  • Kaj morate vedeti o Davku od dohodka pravnih oseb (DDPO)?
  • Kaj morate vedeti o Davku na dodano vrednost (DDV)?
  • Kaj morate vedeti o Dohodnini (ZDoh)?
  • Finančne posebnosti pri poslovanju povezanih podjetij in transferne cene

  4. ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA IN ZUNANJE PODPORE

  • Kateri so ključni kazalniki, ki zanimajo lastnike podjetja?
  • Kateri so ključni kazalniki, ki zanimajo banke in druge financerje/upnike?
  • Kako banka oceni boniteto poslovanja?
  • Kako pridobivamo dodatne vire financiranja?
  • Ključni napotki za uspešno pogajanje za kredite
  • Stroški kredita, dolgoročni in kratkoročni krediti
  • Instrumenti zavarovanja kreditov
  • Priprava poročila za zunanje deležnike

  Splošni pogoji

  ONLINE IZDAJA PRIROČNIKA

  Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do online vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje.

  POSLOVNA IZDAJA PRIROČNIKA

  Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do online vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje.

  Posebne ugodnosti

    NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.