fbpx

Prijava v portal: 

Šola v naravi z novostmi v letu 2024

Online seminar
Datum: 24.4.2024
Ura: 9.00 – 11.30
Lokacija: Online (preko spleta)
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije.

  V praksi izvedbe šole v naravi pravilno uporabljajte določbe Novega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Slovenij in Pravilnika o financiranju šole v naravi. Spremenjeno je tudi delovanje šolskega sklada in sklada vrtca po noveli ZOFVI.

248,00  (DDV ni vštet v ceno)


Nov Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in spremenjen Pravilnik o financiranju šole v naravi bistveno spreminjata plačilo delavcem, spreminja financiranje izvedb šole v naravi.

Pred kratkim med Vlado RS in sindikatom SVIZ podpisan in v Uradnem listu objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja na novo ureja način plačila strokovnim delavcem in spremljevalcem na večdnevnih dejavnostih, kot je tudi šola v naravi, letovanje v vrtcu in večdnevne strokovne ekskurzije dijakov doma in v tujini. 

Dopolnjen Pravilnik o financiranju šole v naravi prinaša kar nekaj novosti, ki vplivajo na primerno organizacijo.

Po noveli ZOFVI morate uskladiti tudi delovanje šolskega sklada in sklada vrtca.

V nadzorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledih notranjih revizorjev se pri financiranju šole v naravi vedno znova najde veliko kršitev. Obseg stroškov, ki jih po Pravilniku o financiranju šole v naravi prejmete s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI), je znan, veliko pa je dilem iz prakse, ki niso jasne in izvirajo tudi iz drugih predpisov.

Tako se vedno znova sprašujete, katere stroške lahko šola obračuna, kdo jih krije, ali so ti stroški omejeni do določene katere višine… Šole se soočate tudi s težavami pri kritju stroškov učencev iz socialno šibkih družin, zato iščete druge možnosti sofinanciranja šole v naravi. Včasih so nekatere rešitve tudi v nasprotju s predpisi, kar ugotavlja tako inšpekcija kot nadzor revizorja.

Šola v naravi

Zavedati se morate, da mora financiranje šole v naravi biti tako v skladu s predpisi ter transparentno do staršev, ustanovitelja in financerja, tako je pomembno, da veste:

 • kako pravilno izračunati celotno ceno šole v naravi ter prispevek učenca;
 • kdaj morajo o načrtovani izvedbi šole v naravi, programu in višini prispevka učenca biti seznanjeni starši ter kako doreči način plačila;
 • kakšna je razlika v izračunu cene, če gre za izvedbo redne šole v naravi po predmetniku in če se ta izvaja kot nadstandardna storitev;
 • katere stroške se lahko všteje v ceno šole v naravi glede na obliko in katerih ne ter ali so višine stroškov kakorkoli omejene;
 • ali so stroški za otroke s posebnimi potrebami lahko višji in v katerih primerih;
 • kakšne so možnosti sofinanciranja plačila prispevka za šolo v naravi za otroke iz socialno šibkih družin ter kakšen je ta obseg;
 • kakšno plačilo oziroma dodatki pripadajo strokovnim delavcev, ki otroke spremljajo v času izvajnaja šole v naravi …

Enako velja tudi za letovanja oziroma tabore otrok v vrtcu ali večdnevne ekskurzije dijakov v srednjih šolah.

Med večjimi spremembami je s novelo ZOFVI doživelo tudi delovanje šolskih skladov in skladov vrtcev, med najpomembnejšimi pa to, da lahko prejemate donacije dohodnine državljanov. Tako je pomembno, da veste, kaj morate pri tem urediti, da boste ta sredstva lahko tudi prejemali.

Seznanite z novostmi KPVIZ ter spremembe Pravilnika o financiranju šole v naravi glede plačila za pedagoško delo in spremstvo, ustrezno finančno izvedite šolo v naravi in se izognite napakam iz nadzorov Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledov notranjih revizorjev, predvsem pa z korektnim finančnim načrtom izvedbe šole v naravi pridobite zaupanje staršev.

+ Prejeli boste konkretni izračun cene šole v naravi na podlagi Aneksa, ki vam bo služil kot opora v prihodnje.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. S postavljanjem konkretnih vprašanj boste razjasnili tudi najbolj težke dileme iz prakse.

Vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: [email protected]

Veseli otroci v šoli v naravi

Program:

I. Šola v naravi

 • Pravna podlaga za organizacijo in izvajanje šole v naravi ter izračun cene ter prispevka učenca (Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o financiranju šole v naravi)
 • Kaj pri obračunu plačila zaposlenim prinaša Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Obvezna šola v naravi kot del predmetnika OŠ in kot nadstandardna storitev – kdaj šola od ministrstva dobi povrnjena sredstva
 • Organizacija in dolžnost obveščanja staršev o izvedbi šole v naravi z roki – kako se načrtuje v letnem delovnem načrtu oddelka in zavoda, obveščanje staršev, do kdaj je treba staršev seznaniti z višino stroškov, katere informacije morate zagotoviti staršem, možnosti plačila – v enkratnem znesku ali v obrokih
 • KONKRETEN izračun višine NOVEGA plačila iz drugega odstavka 105.a člena KPVIZ 
 • Upravičeni in neupravičeni stroški pri izračunu cene za starše – katere stroške lahko zavod všteje v izračun cene in katerih ne
 • Sofinanciranje stroškov s strani ustanovitelja ter ostali stroški
 • Stroški šole v naravi, ki jih krije delodajalec – stroški, povezani z zaposlenimi
 • Plačilo stroškov šole v naravi za učence iz socialno šibkih družin – kaj lahko in česa ne?

II. Šolski sklad oziroma sklad vrtca in njegovo delovanje

 • Pravila delovanja šolskega sklada oziroma sklada vrtca – sprejem internega akta in njegove dopolnitve/spremembe
 • Načini zbiranja sredstev ter spremembe po ZOFVI
 • Spremembe pri namenu sredstev – komu, na kakšen način in kdaj po noveli ZOFVI
 • Spremembe pri obdavčitvi izplačanih sredstev in poročanje

Predavateljica:

mag. Špela Kramberger

Vodja Skupne notranjerevizijske službe na Skupni občinski upravi Maribor. Diplomirala je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Maribor. Izobraževanje je nadaljevala na Inštitutu za revizijo, kjer je leta 2002 pridobila licenco za preizkušeno notranjo revizorko. Istega leta je na Ministrstvu za finance (služba za nadzor proračuna) pridobila še naziv za državno notranjo revizorko.

Leta 2016 je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru uspešno zaključila podiplomski magistrski študij, smer računovodstvo in revizija. Ima več kot 25 let aktivnih delovnih izkušenj s področja računovodstva ter revizije. Pri svojem delu sprotno izpopolnjuje svoje znanje revizijske stroke in strok, ki jih revidira.

Preverite še ostala izobraževanja s področja Vzgoja in izobraževanje. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Špela Kramberger

Diplomirala je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Maribor. Izobraževanje je nadaljevala na Inštitutu za revizijo, kjer je leta 2002 pridobila licenco za preizkušeno notranjo revizorko. Istega leta je na Ministrstvu za finance (služba za nadzor proračuna) pridobila še naziv za državno notranjo revizorko. Leta 2016 je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru uspešno zaključila podiplomski magistrski študij, smer računovodstvo in revizija. Ima več kot 25 let aktivnih delovnih izkušenj s področja računovodstva ter revizije. Pri svojem delu sprotno izpopolnjuje svoje znanje revizijske stroke in strok, ki jih revidira.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.