Financiranje šole v naravi

Praktično online izobraževanje v živo

169,00  DDV ni vštet v ceno

 

Zavedati se morate, da mora financiranje šole v naravi biti tako v skladu s predpisi ter transparentno do staršev.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

V nadzorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledih notranjih revizorjev se financiranje šole v naravi se vedno znova najde veliko kršitev. Obseg stroškov, ki jih po Pravilniku o financiranju šole v naravi prejmete s strani MIZŠ, je znan, veliko pa je dilem iz prakse, ki niso čisto jasne in izvirajo tudi iz drugih predpisov.

Zavedati se morate, da mora financiranje šole v naravi biti tako v skladu s predpisi ter transparentno do staršev.

Tako se vedno znova sprašujete, katere stroške lahko šola obračuna, kdo jih krije, do katere višine so stroški omejeni … Šole se soočate tudi s težavami pri kritju stroškov učencev iz socialno šibkih družin, zato iščete druge možnosti – financiranje šole v naravi. Včasih so nekatere rešitve tudi v nasprotju s predpisi, kar ugotavlja tako inšpekcija kot nadzor revizorja.

Financiranje šole v naravi


Zavedati se morate, da mora financiranje šole v naravi biti tako v skladu s predpisi ter transparentno do staršev, ustanovitelja in financerja, tako je pomembno, da veste:

 • kako pravilno izračunati celotno ceno šole v naravi ter prispevek učenca;
 • kdaj morajo o načrtovani izvedbi šole v naravi, programu in višini prispevka učenca biti seznanjeni starši ter kako doreči način plačila;
 • kakšna je razlika v izračunu cene, če gre za izvedbo redne šole v naravi po predmetniku in če se ta izvaja kot nadstandardna storitev;
 • katere stroške se lahko všteje v ceno šole v naravi glede na obliko in katerih ne ter ali so višine stroškov kakorkoli omejene;
 • ali so stroški po Pravilniku za otroke s posebnimi potrebami lahko tudi višji in v katerih primerih;
 • kateri so dovoljeni viri manjkajočih sredstev, če izračun preseže manjkajoči znesek;
 • kakšne so možnosti sofinanciranja plačila prispevka za šolo v naravi za otroke iz socialno šibkih družin ter kakšen je ta obseg;
 • kakšno plačilo oziroma dodatki pripadajo strokovnim delavcev spremljevalcem v času izvajanja šole v naravi …

Ustrezno finančno izvedite šolo v naravi in se izognite napakam iz nadzorov Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledov notranjih revizorjev, predvsem pa z korektnim finančnim načrtom izvedbe šole v naravi imejte vzpostavljeno zaupanje staršev.

Seznanite se z napotki najboljših – pridružite se nam na spletnem srečanju v živo in izmenjate izkušnje s predavateljico.

+ Prejeli boste konkretni izračun cene šole v naravi, ki vam bo služil kot opora v prihodnje.

Online seminar >>financiranje šole v naravi<< spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. S postavljanjem konkretnih vprašanj boste razjasnili tudi najbolj težke dileme iz prakse.

Vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: petra.ertl@zfm.si

Veseli otroci v šoli v naravi


Financiranje šole v naravi – Vsebina:

 • Pravna podlaga za organizacijo in izvajanje šole v naravi ter izračun cene ter prispevka učenca (Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o financiranju šole v naravi)
 • Obvezna šola v naravi kot del predmetnika OŠ in kot nadstandardna storitev – kdaj šola dobi povrnjena sredstva z MIZŠ
 • Organizacija in dolžnost obveščanja staršev o izvedbi šole v naravi z roki – kako se načrtuje v letnem delovnem načrtu oddelka in zavoda, obveščanje staršev, do kdaj je treba staršev seznaniti z višino stroškov, možnosti plačila – v enkratnem znesku ali v obrokih
 • Izračun cene z upoštevanjem vseh stroškov – KONKRETNI PRIMER
 • Upravičeni in neupravičeni stroški pri izračunu cene za starše – katere stroške lahko zavod všteje v izračun cene in katerih ne
 • Sofinanciranje stroškov s strani ustanovitelja ter ostali stroški
 • Stroški šole v naravi, ki jih krije delodajalec – stroški, povezani z zaposlenimi
 • Kadrovska organizacija šole v naravi in pravice delavcev – število učiteljev spremljevalcev in kateri dodatki jim pripadajo, obseg ur (redni delovnik, dežurstvo, pripravljenost na delo …)
 • Plačilo stroškov šole v naravi za učence iz socialno šibkih družin – kaj lahko in česa ne?

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Predavatelji

mag. Špela Kramberger

Je vodja Službe notranje revizije na Mestni občini Maribor. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.