Šola v naravi in šolski sklad ter sklad vrtca v letu 2023

Seminar

229,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Preko spleta (v živo)

 

Organizacija in izvedba šole v naravi in ustrezni načini kritja stroškov ter delovanje šolskega sklada ter sklada vrtca po novem, vključno z novo možnostjo zbiranja sredstev preko donacije dohodnine

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Šola v naravi in šolski sklad ter sklad vrtca v letu 2023


V nadzorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledih notranjih revizorjev se pri financiranju šole v naravi vedno znova najde veliko kršitev. Obseg stroškov, ki jih po Pravilniku o financiranju šole v naravi prejmete s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI), je znan, veliko pa je dilem iz prakse, ki niso jasne in izvirajo tudi iz drugih predpisov. MVI je sicer pripravilo tudi nov Pravilnik, ki pa še vedno ni objavljen v Uradnem listu in tako ni v veljavi.

Tako se vedno znova sprašujete, katere stroške lahko šola obračuna, kdo jih krije, do katere višine so stroški omejeni … Šole se soočate tudi s težavami pri kritju stroškov učencev iz socialno šibkih družin, zato iščete druge možnosti sofinanciranja šole v naravi. Včasih so nekatere rešitve tudi v nasprotju s predpisi, kar ugotavlja tako inšpekcija kot nadzor revizorja.

 

Šola v naravi


Zavedati se morate, da mora financiranje šole v naravi biti tako v skladu s predpisi ter transparentno do staršev, ustanovitelja in financerja, tako je pomembno, da veste:

 • kako pravilno izračunati celotno ceno šole v naravi ter prispevek učenca;
 • kdaj morajo o načrtovani izvedbi šole v naravi, programu in višini prispevka učenca biti seznanjeni starši ter kako doreči način plačila;
 • kakšna je razlika v izračunu cene, če gre za izvedbo redne šole v naravi po predmetniku in če se ta izvaja kot nadstandardna storitev;
 • katere stroške se lahko všteje v ceno šole v naravi glede na obliko in katerih ne ter ali so višine stroškov kakorkoli omejene;
 • ali so stroški po Pravilniku za otroke s posebnimi potrebami lahko tudi višji in v katerih primerih;
 • kateri so dovoljeni viri manjkajočih sredstev, če izračun preseže manjkajoči znesek;
 • kakšne so možnosti sofinanciranja plačila prispevka za šolo v naravi za otroke iz socialno šibkih družin ter kakšen je ta obseg;
 • kakšno plačilo oziroma dodatki pripadajo strokovnim delavcev spremljevalcem v času izvajanja šole v naravi …

Med večjimi spremembami je s novelo ZOFVI doživelo tudi delovanje šolskih skladov in skladov vrtcev, med najpomembnejšimi pa to, da lahko prejemate donacije dohodnine državljanov. Tako je pomembno, da veste, kaj morate pri tem urediti, da boste ta sredstva lahko tudi prejemali.

Ustrezno finančno izvedite šolo v naravi in se izognite napakam iz nadzorov Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledov notranjih revizorjev, predvsem pa z korektnim finančnim načrtom izvedbe šole v naravi pridobite zaupanje staršev.

Seznanite se z napotki najboljših – pridružite se nam na spletnem srečanju v živo in izmenjate izkušnje s predavateljicama.
+ Prejeli boste konkretni izračun cene šole v naravi, ki vam bo služil kot opora v prihodnje.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. S postavljanjem konkretnih vprašanj boste razjasnili tudi najbolj težke dileme iz prakse.

Vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: [email protected]

Veseli otroci v šoli v naravi


Program:

 • Pravna podlaga za organizacijo in izvajanje šole v naravi ter izračun cene ter prispevka učenca (Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o financiranju šole v naravi)
 • Obvezna šola v naravi kot del predmetnika OŠ in kot nadstandardna storitev – kdaj šola dobi povrnjena sredstva ministrstva
 • Organizacija in dolžnost obveščanja staršev o izvedbi šole v naravi z roki – kako se načrtuje v letnem delovnem načrtu oddelka in zavoda, obveščanje staršev, do kdaj je treba staršev seznaniti z višino stroškov, možnosti plačila – v enkratnem znesku ali v obrokih
 • Izračun cene z upoštevanjem vseh stroškov – KONKRETNI PRIMER
 • Upravičeni in neupravičeni stroški pri izračunu cene za starše – katere stroške lahko zavod všteje v izračun cene in katerih ne
 • Sofinanciranje stroškov s strani ustanovitelja ter ostali stroški
 • Stroški šole v naravi, ki jih krije delodajalec – stroški, povezani z zaposlenimi
 • Kadrovska organizacija šole v naravi in pravice delavcev – število učiteljev spremljevalcev in kateri dodatki jim pripadajo, obseg ur (redni delovnik, dežurstvo, pripravljenost na delo …)
 • Plačilo stroškov šole v naravi za učence iz socialno šibkih družin – kaj lahko in česa ne?
 • Šolski sklad in njegovo delovanje
 • Pravila delovanja šolskega sklada
 • Načini zbiranja sredstev
 • Spremembe pri namenu sredstev – komu, na kakšen način in kdaj
 • Spremembe pri obdavčitvi izplačanih sredstev

Predavateljica:

mag. Špela Kramberger

Vodja Skupne notranjerevizijske službe na Skupni občinski upravi Maribor. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izkušnje s področja vodenja je pridobivala v več občinskih upravah. Magistrski študij je zaključila z analizo managementa občin in si pridobila naziv magistrica znanosti.

Na področju lokalne samouprave dela več kot 25 let. Poleg vodenja uprave se je specializirala za izvajanje nadzora nad lokalnimi subjekti javnega prava ter za področje javnih naročil, na katerem je pridobila naziv strokovnjakinje. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Preverite še ostala izobraževanja iz –Vzgoja in izobraževanje. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Špela Kramberger

Je vodja Skupne notranjerevizijske službe na Skupni občinski upravi Maribor. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izkušnje s področja vodenja je pridobivala v več občinskih upravah. Magistrski študij je zaključila z analizo managementa občin in si pridobila naziv magistrica znanosti. Na področju lokalne samouprave dela več kot 25 let. Poleg vodenja uprave se je specializirala za izvajanje nadzora nad lokalnimi subjekti javnega prava ter za področje javnih naročil, na katerem je pridobila naziv strokovnjakinje. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.