Gradbena in poklicna zakonodaja s podzakonskimi akti po enem letu prakse

Praktični seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU VAM BO IZS PRIZNALA 3 KREDITNE TOČKE IZ OBVEZNIH VSEBIN.
DODATNA UGODNOST: Preverba  vaših vpisov v imenikih IZS in ZAPS in postopki za dopolnitev

 • Ali je obvezna prijava pričetka del pred izvajanjem vseh gradenj?
 • Vrste objektov oz. kam uvrstiti objekt po ”Uredbi o razvrščanju objektov”?
 • Katere so bistvene spremembe pri izdelavi projektne dokumentacije?
 • Katere bistvene zahteve morajo objekti izpolnjevati?
 • V katerih primerih lahko gradite brez gradbenega dovoljenja in kako v postopkih do gradbenega dovoljenja ?
 • Katere so poklicne naloge pooblaščenega inženirja in katere pogoje mora izpolnjevati gospodarski subjekt?
 • Za kaj vse je odgovoren investitor, kaj izvajalec in katere izjave kdo podpisuje?
 • Kako legalizirati objekte?

To je samo nekaj vprašanj in dilem, ki so se pojavila po več kot enoletni uveljavitvi gradbene zakonodaje. Predvsem so se pojavila vprašanja in problemi, s katerimi se ne soočajo samo projektantska in gradbena podjetja, temveč tudi z njimi povezane institucije javne uprave – občine, upravne enote, inšpekcije, pravniki, okoljevarstveniki in še mnogo drugih. Do sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah GZ-na in ZUreP-2-a pa ostaja veliko zadev nerešenih ali napačno tolmačenih.


Seminar je namenjen vsem udeležencem pri gradnji: investitorjem, izvajalcem, projektantom in nadzornikom ter pooblaščenim inženirjem IZS, pooblaščenim arhitektom ZAPSi.

Odgovorili bomo na vprašanja glede:

 • izvedbe postopkov in zahtev po gradbeni zakonodaji,
 • dokumentacije in obrazcev pri zahtevah za izdajo gradbenega dovoljenja,
 • postopkov za legalizacijo objektov,
 • odgovornostih in nalogah vseh udeležencev pri gradnji,
 • kako se izogniti največjim napakam, dvomom, ki so se pojavila do sedaj.
 • Predpisane bistvene zahteve in uporabe standardov, tehničnih smernic v povezavi s predpisi za gradbene proizvode, izjave, certifikati
 • Vrste in razvrstitve objektov po GZ v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov
 • Projektna dokumentacija in obrazci v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
 • Predstavitev postopkov z in brez gradbenega dovoljenja; gradbena in vzdrževalna dela
 • Gradnja in vzdrževalna dela in posegi v prostor
 • Adaptacija, novogradnja, dopustne spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem
 • Postopki pridobitve gradbenega dovoljenja, mnenja, pred odločba
 • Prijava pričetka del
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Primopredaja objekta
 • Legalizacija gradenj
 • Obveznosti investitorja
 • Obveznosti projektanta in vodja projekta, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti izvajalca in vodje gradnje, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS in ZAPS, prehodno obdobje
 • Obveznosti nadzornika in vodje nadzora, pogoji za opravljanje dejavnosti – vpisi v imenik IZS in ZAPS , prehodno obdobje

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.