Gradbena zakonodaja za investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce

Online seminar v živo

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ključni udeleženci v gradnji – investitorji, projektanti, nadzorniki in izvajalci – imate vprašanja v zvezi z dokumentacijo, svojo odgovornostjo, legalizacijo in sploh z izvedbo GZ v praksi. V kratkem pa vas čaka še povsem novi gradbeni zakon GZ-1, za katerega so določene spremembe že znane.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Online seminar v živo spremljate preko lastnega računalnika z vašega delovnega mesta ali od doma od 12.00 do 16.00 preko aplikacije ZOOM.


»Na Vašem seminarju sem pridobil vse tiste prave informacije, katere kot gradbinec potrebujem, kar običajno pogrešam.« (Marko Veršić, CGP, d.d.)

»Zelo zanimivo in predvsem koristno predavanje, dobiš informacije iz prve roke.« (Stojan Matko, udeleženec)

 • Strokovna razlaga zahtev gradbene zakonodaje na praktičnih primerih;
 • Védenje, s čim se vam splača pohiteti, s čim pa počakati do sprejema novega zakona;
 • Odgovori na vprašanja med webinarjem in tudi po njem. Kadarkoli vprašanje pošljite na: [email protected] in odgovor dobite v nekaj dneh.

Vsebina

1. sklop – investitor kot naročnik

 • Zakonske obveznosti
 • Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike
 • Seznam obveznosti
 • Dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje in dela, za katera dovoljenje ni potrebno
 • Gradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja z gradbenim dovoljenjem
 • Spremembe med gradnjo

2. sklop – projektant

 • Naloge in obveznosti projektanta, vodje projekta
 • Predpisana projektna dokumentacija, značilnosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 • Projektantski nadzor

3. sklop – nadzornik

 • Pogoji za nadzornika, vodjo nadzora po ZAID
 • Naloge in odgovornosti nadzornika in vodje nadzora
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

4. sklop – izvajalec

 • Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje
 • Razlika med vodjem del in vodjem gradnje
 • Naloge in odgovornosti izvajalca, vodje del in vodje gradnje
 • Zakonske obveznosti in razlika med zakonskimi ter pogodbenimi obveznostmi

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.