fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Usposobljena oseba za načrtovanje in izvedbo gradbenih del po novem Gradbenem zakonu (GZ-1)

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Kombinacija: vaš računalnik (Zoom) in na lokaciji – Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija
Izobraževalni program z vsemi informacijami o novostih in spremembah gradbene zakonodaje ter priporočili za ravnanje po novem.

980,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Usposobljena oseba za načrtovanje in izvedbo gradbenih del po novem Gradbenem zakonu (GZ-1)

Gradbeni zakon – obveznosti za občine, podjetja, zavode, nadzornike, projektante in izvajalce gradbenih del


Novi Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22.12.2021) je za vse vas, ki ste bodisi projektanti, arhitekti, investitorji, gradbinci ali nadzorniki, prinesel nove zahteve glede gradbene dokumentacije, pooblastil in zahtevane usposobljenosti.

Gradbena inšpekcija je nedavno uvedla več kot 100 rednih nadzorov, ali objekti v javni rabi imajo uporabno dovoljenje in ali zagotavljajo dostopnost grajenega okolja.

Povsem razumete, kaj novi GZ-1 zahteva od vas?

Če ste naročniki gradnje ali obnove objekta (lastniki ali najemniki novega ali starejšega poslovnega ali stanovanjsko-poslovnega objekta), ste za pridobitev vseh zahtevanih dovoljenj odgovorni predvsem vi kot investitor!

Ali veste:

– Kdaj in kako lahko za to pooblastite na primer projektanta ali gradbinca?
– Kakšen pogodbeni odnos vzpostaviti s projektantom, izvajalcem in nadzornikom ter kako sploh bdeti nad njihovimi pogodbenimi obveznostmi?
– V katerih primerih si pot do uporabnega dovoljenja lahko poenostavite?


Če ste izvajalec gradnje oz. gradbinec, ste zavezani zahtevam glede izobrazbe, ki jo vodja gradnje glede na tip projekta mora imeti; prav tako morate pred vsakim gradbenim posegom preveriti, ali ga dopušča gradbena dokumentacija.

Ali veste:

– Kdaj lahko dela prepustite podizvajalcu in kako je z odgovornostjo v tem primeru?
– Da morate investitorja in nadzornika opozori na pomanjkljivosti v PZI?
– Katerih nalog vam v pogodbi investitor le ne more dodeliti (kakšne so vaše pravice in ne samo obveznosti)?


• Če ste nadzornik, s podpisom jamčite, da gradnja izpolnjuje zahteve iz GZ-1 in predvsem morate izvajalca gradnje ter investitorja takoj opozoriti na vsakršno nepravilnost v gradnji!

Ali veste:

– Kako ukrepati v nekaterih »mejnih gradbenih primerih«, ki so predvsem v interesu naročnika (koliko obveznosti si torej od naročnika še dopustiti)?
– Koliko je za vas pomembno sledenje v gradbenem dnevniku?


Če ste projektant, morate določiti vodjo projektiranja, ki izpolnjuje pogoje iz ZAID.

Ali veste:

– Kdaj morate izdelati celo nov PZI?
– Kaj točno mora nadzirati vodja projektiranja?
– Kako povezati različne projektante, ki izdelujejo PZI, DGD in PID?


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Pridobili boste odgovore in rešitve na vprašanja:

Kot investitorji boste vedeli:
– katera dovoljenja in dokumentacijo morate po novem pridobiti glede na vrsto objekta in glede na intenziteto posega na objektu;
– s kom in kakšne pogodbe morate skleniti;
– katere zakonske in pogodbene obveznosti morate izpolniti sami, katere lahko prenesete na primer na projektanta ali nadzornika;
– kako preverjate, če so naloge, za katere ste sicer vi odgovorni, izpolnjene.

Kot izvajalci boste bolje poznali svoje odgovornosti in obveznosti, ko na nekem zemljišču izvajate gradbena dela, ter vedeli boste:
– za katera dela pa le niste obvezani, da jih izpolnete v imenu investitorja;
– koliko se je pri gradnji treba držati projektne dokumentacije (dopustna manjša odstopanja) in določil za gradbišče (ograjenost, zakoličba, varstvo pri delu).

Kot projektant boste vedeli:
– kako na primer postopati, če PID odstopa od PZI;
– kako ravnati, če, na primer, naročnik izdelavo posameznih vrst načrtov (statika, arhitektura, instalacije …) naroči različnim projektantom;
– katera manjša odstopanja gradnje od del v PZI še lahko potrdite.

Kot nadzornik boste razumeli svojo vlogo, da zagotovite, da gradnja poteka v skladu z vsemi dovoljenji in predpisi; vedeli boste:
– v katerih primerih lahko tudi izvajalcu kdaj »pogledate skozi prste«;
– kje je meja, ko pa za investitorja več ne boste jamčili, da je gradnja zakonodajno dopustna;
– kako reagirati, ko kljub pisnemu opozorilu investitor oz. izvajalec nepravilnosti ne odpravi.

Rešitve na številne situacije, ki se pojavljajo v zvezi s pridobivanjem uporabnega dovoljenja, legalizacijo, spremembo dokumentacije, spremembo namembnosti objekta – poglobljeni odgovori na številna vprašanja na portalu e-Gradbenik, do katerega kot udeleženec dostopate.

• Odgovore na vprašanja na samem dogodku in tudi po njem. Pišite na: [email protected]

• IZS in ZAPS točke: Kot pooblaščeni in nadzorni inženirji pridobite 5 IZS točk, kot pooblaščeni arhitekti pa 3 ZAPS točke.


Predavateljica:

Aleksandra Velkovrh

 

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

 


Komu priporočamo udeležbo?

gradbeni-zakon

Udeležbo priporočamo:

– Vodjem projektov, vodjem oddelkov za investicije v podjetjih in občinah
– Direktorjem projektantskih podjetij
– Nadzornikom
– Direktorjem in vodjem gradnje v gradbenih podjetjih
– Vsem podjetjem

 

 


Vsebina izobraževanja

Predavateljica: Aleksandra Velkovrh

Lokacija: delavnica na lokaciji

Trajanje: 9.00 – 13.15


Vsebina modula:

 • LASTNIK OBJEKTA, NAROČNIK GRADNJE
  • Dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje
  • Manjše rekonstrukcije, enostavni objekti, začasni objekti, vzdrževanja
  • Pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja
  • Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, z gradbenim dovoljenjem
  • Legalizacije, spremembe pri legalizacijah, legalizacije tudi za dele objekta
  • Fikcija uporabnega dovoljenja
  • Seznam obveznosti investitorja, lastnika objekta po GZ-1
  • Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike
  • Spremembe med gradnjo
  • Prekrški
 • GZ-1 za projektanta
 • Obveznosti projektanta in vodje projektiranja
 • Predpisana projektna dokumentacija, značilnosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 • Projektantski nadzor, revizija
 • Predstavitev povezave GZ-1 in Uredbe o razvrščanju objektov, TSG_V_006
 • Predstavitev Pravilnika o dokumentaciji, če bo sprejet
 • Prekrški

Avtorji: Aleksandra Velkovrh, Helena Kovač, mag. Tomaž Černe, Margita Žaberl, Matjaž Grilc, mag.Marija Bukovec Marovt, Saša Galonja, Mojca Furlan


 • Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora ZUreP-3
 • Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Objekti z vplivi na okolje
 • Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena
 • Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodetske storitve in dejavnost ter prostorsko načrtuje
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na izvedbo javnih naročil
 • Gradbena pogodba

Predavateljica: Aleksandra Velkovrh

Lokacija: online

Trajanje: 12.00 – 16.00


GZ-1 za nadzornika:

 • Obveznosti investitorja glede nadzora
 • Seznam obveznosti nadzornika in vodje nadzora po GZ-1
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 • Pomembno o pogodbi o nadzoru, razširjena pogodba o nadzoru
 • Uredba o gradbišču, če bo sprejeta
 • Prekrški

GZ-1 za izvajalca

 • Seznam obveznosti izvajalca in podizvajalcev po GZ-1
 • Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje
 • Razlika med vodjem gradbišča in vodenjem gradnje
 • Zakonske obveznosti in razlika med zakonskimi ter pogodbenimi obveznostmi
 • Prekrški

• Preverjanje znanja v spletni učilnici
• Prejem certifikata Usposobljena oseba za načrtovanje in izvedbo gradbenih del po novem Gradbenem zakonu (GZ-1) v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)


Kaj izobraževanje vključuje?

• Delavnica v živo: Novi Gradbeni zakon (GZ-1) za investitorja in projektanta
• Online delavnica v živo: Novi Gradbeni zakon (GZ-1) za nadzornika in izvajalca
• Dostop do portala: e-Gradbenik (www.e-gradbenik.si)
• Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetki delavnic
• Certifikat oz. potrdilo: Usposobljena oseba za načrtovanje in izvedbo gradbenih del po novem Gradbenem zakonu (GZ-1)


Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Certificiran izobraževalni program »Usposobljena oseba za načrtovanje in izvedbo gradbenih del po novem Gradbenem zakonu (GZ-1)” predstavlja edino izobraževanje v Sloveniji, ki vam zagotavlja:

 • rešitve na številne situacije, ki se pojavljajo v zvezi s pridobivanjem uporabnega dovoljenja, legalizacijo, spremembo dokumentacije, spremembo namembnosti objekta – poglobljeni odgovori na številna vprašanja na portalu e-Gradbenik, do katerega kot udeleženec brezplačno dostopate še tri mesece po zaključku izobraževanja;
 • odgovor na vaše specifično vprašanje, ki ga prejmete v roku treh dni. Pošljite ga na [email protected]

Certifikat:

Certifikat-forum-akademija

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Člani ZAPS z udeležbo pridobijo 3 kreditne točke – sklop A (Zakonodaja in standardi)..

Pridobite certifikat Forum Akademije Usposobljena oseba za načrtovanje in izvedbo gradbenih del po novem Gradbenem zakonu (GZ-1) kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki vam služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju.

 


Priporočila:

»Na Vašem seminarju sem pridobil vse tiste prave informacije, katere kot gradbinec potrebujem, kar običajno pogrešam«. Marko Veršić, CGP d.d.

»Zelo zanimivo in predvsem koristno predavanje, dobiš informacije iz prve roke.« Stojan Matko, udeleženec

»Če ste investitor, projektant ali gradbinec, je pomembno, da se udeležite obeh dni predavanj, kajti šele tako boste dobili vpogled v vse vaše pravice in dolžnosti, ki jih imate do drugih pogodbenih subjektov«.

Aleksandra Velkovrh, predavateljica


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
· Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
· Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
· Dostop do portala e-Gradbenik, z online priročnikom Gradbena zakonodaja in praksa, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje za vas pomembne odgovore, rešitve in pojasnila.
· Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
· Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
· Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
· V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
· Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
· Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
· Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.


Ne spreglejte:

Za neupoštevanje nove gradbene zakonodaje znaša globa za:

– investitorja kot pravno osebo od 1.000 do 90.000 EUR, kar je odvisno od zahtevnosti objekta (111. do 115. člen GZ-1);
– projektanta kot pravno osebo od 10.000 do 30.000 EUR (117. člen GZ-1);
– nadzornika kot pravno osebo od 10.000 do 30.000 EUR (120. člen GZ-1);
– izvajalca gradnje kot pravno osebo od 10.000 do 30.000 EUR (122. člen GZ-1).


Preverite še ostala izobraževanja iz – Gradbeništvo in logistika. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.