fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Gradbeništvo – računovodske in davčne posebnosti

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 13.15

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Gradbena dejavnost je specifično področje z vidika računovodskega spremljanja prihodkov, stroškov, zalog, inventurnih popisov in določanja stopnje dokončanosti gradbenih projektov. Posebnost gradbene dejavnosti je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje (tudi nad enim letom) in računovodsko-obračunsko obdobje se razlikuje od pogodbenega računovodsko-davčnega obdobja. Pri obračunu gradbenih projektov je pomembno razporejanje in evidentiranje prihodkov ter stroškov, odhodkov po obdobjih, v katerih nastajajo.

Gradbena dejavnost spada med storitvene dejavnosti, če upoštevamo vidik prihodkov, stroškov, kot porabe prvin poslovnega procesa, se prodaja poslovnih učinkov spremlja, kot proizvodnja dejavnost. Pri ugotavljanju poslovnega izida je potrebno izpolniti pogoje razporejanja stroškov po posameznih gradbenih projektih oz. stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih glede na stopnjo dokončanosti. V gradbeni dejavnosti so pomembne tudi vrste garancij (storitvenih in plačilnih) in odvisno je, kdo jih zahteva.


Seminar je namenjen zaposlenim v računovodstvu in knjigovodstvu gradbenih podjetij ali samostojnih podjetnikov, zaposlenim v računovodskih servisih, direktorjem gradbenih podjetij, samostojnim podjetnikom in vsem, ki jih ta tematika zanima.

Namen seminarja je pridobitev, razširitev in utrditev računovodskih znanj ter posebnosti za pravilno računovodsko spremljavo gradbenih projektov. Dobili boste konkretna pojasnila predavateljice in odgovore na vaša vprašanja.

Vprašanja nam lahko pošljete vnaprej – na naslov: [email protected]


Vsebina

1. Evidentiranje prihodkov od prodaje

 • Knjiženje izdanih računov za gradbene situacije
 • Knjiženje dobropisov
 • Knjiženje predujmov
 • Knjiženje situacij podizvajalcev
 • Časovno razmejevanje prihodkov po SRS 15

2. Evidentiranje in vodenje zalog

 • Evidentiranje materiala
 • Evidentiranje polproizvodov, dokončanih projektov
 • Evidentiranje inventurnih primanjkljajev

3. Stroškovno spremljanje projekta

 • Stroškovna mesta in stroškovni nosilci
 • Knjiženje prejetih računov od podizvajalcev
 • Časovno razmejevanje stroškov
 • Določanje stopnje dokončanosti gradbenih projektov

4. Kalkulacija cene gradbene storitve

 • Lastna cena glede na naravne vrste stroškov
 • Kalkulacija prodajne cene
 • Obračun DDV po ZDDV-1
 • Obračun DDV po 76a. členu ZDDV-1

5. Vodenje osnovnih sredstev gradbenega podjetja

 • Nabava osnovnih sredstev
 • Izdelava osnovnega sredstva v lastni režiji – davčni in računovodski vidik

6. Obdavčitev gradbenih del

 • Davek na dodano vrednost
 • Davek od dohodka pravnih oseb

7. Knjigovodsko spremljanje garancij

 • Vrste prejetih in izdanih storitvenih garancij
 • Vrste prejetih in izdanih plačilnih garancij
 • Evidentiranje stroškov garancij

8. Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.