fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Gradbeno dovoljenje – za katere objekte in posege je nujno?

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Vaš računalnik – Zoom
  Seminar obravnava, kdaj potrebujemo gradbeno dovoljenje, kaj mora vloga za GD vsebovati, vplive stranskih udeležencev in posebnosti glede pridobitja gradbenega dovoljenja, ko gre za nelegaliziran objekt, objekt z vplivi na okolje ter večstanovanjski objekt.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Gradbeno dovoljenje

Za katere objekte in posege je nujno?


Pridobitev gradbenega dovoljenja določa novi Gradbeni zakon (GZ-1) s podzakonskimi akti; z njim je investitorju omogočena gradnja, rekonstrukcija in sprememba namembnosti zahtevnega, manj zahtevnega in nezahtevnega objekta (5. člen GZ-1).

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je že sam po sebi dolgotrajen in zamuden; na zaplete pa utegnejo vplivati:

 • Dolgotrajno pridobivanje vseh zahtevanih dokumentov (na primer strokovnih študij in poročil o vplivih na okolje), soglasij in mnenj;
 • Sprememba podzakonskega predpisa, ki vpliva na to, da je treba spremeniti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • Nepopolna vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja in pomanjkanje vseh potrebnih dokumentov in obrazcev ob oddaji;
 • Nasprotovanje stranskih udeležencev pridobitvi gradbenega dovoljenja na dotičnem objektu.

Zato je še kako pomembno, da kot investitorji v gradnjo ali obnovo objekta veste:

 • kdaj potrebujete gradbeno dovoljenje,
 • katera soglasja, dokazila, načrte itd. ob tem potrebujete,
 • kaj morate nujno preveriti, če se odločate za nakup ali obnovo stanovanja, objekta z vplivi na okolje ali starejšega objekta.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Kaj boste pridobili z udeležbo na seminarju? 

Gradbeno dovoljenje

Natančne odgovore na vprašanja kot:

 • Kdaj potrebujemo gradbeno dovoljenje;
 • Kaj je treba predhodno preveriti na zemljišču ali objektu, za katerega vlagamo gradbeno dovoljenje;
 • Vse s pridobitvijo gradbenega dovoljenja povezane stroške;
 • Kateri so dejavniki, ki utegnejo vplivati na zamude v postopku;

3 kreditne točke iz izbirnih vsebin za pooblaščene in nadzorne inženirje skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Komu je seminar namenjen?

 • Lastnikom poslovnih in stanovanjskih objektov, ki nameravajo objekt obnoviti oz. spremeniti;
 • Lastnikom zemljišč, na katerem nameravajo zgraditi novogradnjo;
 • Projektantom, ki za investitorja pripravijo projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI);
 • Ostalim zainteresiranim.

Program seminarja

 • Pojasnila pojmov na konkretnih primerih – kaj pomenijo posamezni pojmi, kot so manjša rekonstrukcija, enostaven objekt, začasni objekti in podobno
 • Kdaj potrebujemo gradbeno dovoljenje
 • Pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja (komunalni prispevek, dokazila o pravici graditi)
 • Kaj točno mora vsebovati vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Kdo lahko pridobi oz. zahteva gradbeno dovoljenje (je to lahko kdo drug namesto investitorja?)
 • Gradbeni posegi na večstanovanjskih objektih in potrebno soglasje
 • Integralno gradbeno dovoljenje
 • Prijava začetka gradnje
 • Vključitev stranskih udeležencev – kaj jim po zakonu pripada, kako jim ugoditi, da obenem ne »ogrozijo« našega objekta
 • Kdaj lahko začnemo graditi
 • Uporabno dovoljenje, posebnosti
 • Ukrepanja za primer, če stavba nima uporabnega dovoljenja, ima pa gradbeno dovoljenje
 • Legalizacija objektov (možnosti legalizacije glede na starost objekta, razlika med legalizacijo in gradbenim dovoljenjem – za katero možnost se odločiti?)
 • Odgovori na vprašanja

Možnost vprašanj predhodno pred predavanjem, med in po zaključku predavanja. Vaša vprašanja pričakujemo na: [email protected]


  Preverite še ostala izobraževanja iz – Gradbeništvo in logistika. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

  IN-HOUSE izobraževanje

  Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
  >> Pošljite povpraševanje

  Avtorji

  Sonja Ristanović, univ. dipl. prav.

  Sonja Ristanović je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1978 in se takoj zaposlila na Republiškem sekretariatu za urbanizem, predniku današnjega Ministrstva za okolje in prostor, kjer je pred dobrim letom zaključila svojo poklicno kariero. V vseh 42 letih poklicnega dela je delala na področju prostora in graditve. Večino tega časa je vodila pritožbene postopke v zvezi z graditvijo in odločala v njih. Sodelovala je pri spremembah Zakona o splošnem upravnem postopku in redno predava ta zakon na Upravni akademiji, kjer je tudi članica izpitnih komisij. Zato je posebej specializirana za upravne postopke na področju graditve. V zadnjih letih dela na ministrstvu je sodelovala pri pripravi nove gradbene in prostorske zakonodaje.

  Splošni pogoji

  Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.