Usposabljanje za vodenje hibridnih timov v javnem sektorju
330,00  (DDV ni vštet v ceno) Dodaj v košarico

Usposabljanje za vodenje hibridnih timov v javnem sektorju

e-izobraževanje

330,00  (DDV ni vštet v ceno)

Vodenje v hibridnem načinu dela zahteva, da postavite zaposlene na prvo mesto!

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Usposabljanje za vodenje hibridnih timov v javnem sektorju

Pravni, komunikacijski in organizacijski vidik –

kako prožni ste lahko delodajalci v javnem sektorju


Vsebuje 4 krajše video seminarje in dodatno e-gradivo – vzorce za ureditev dela od doma


Hibridno delo je postalo naša stalnica. Zaposleni zelo radi opravljajo hibridno obliko dela, saj jim to ponuja prožnost in možnost, da svoj čas porazdelijo med domača in službena opravila. Poleg tega nas v hibridno delo vodi tudi energetska kriza, saj lahko s to obliko prihranimo ogromno denarja (tako pri prevoznih stroških, kot pri ogrevanju).

Glede na priporočila in smernice, ki jih sprejemajo EU in vlada, bo to stalnica tudi v javnem sektorju, posebno v državni upravi.

Taka oblika organizacije dela zahteva prav posebno pozornost do zaposlenih, da se tisti, ki niso v pisarni ne počutijo odrinjene. Zahteva aktivno vlogo vodij ter poznavanje številnih sodobnih oblik komunikacije in organizacije dela.

Vse to lahko osvojite s prijavo na e-izobraževanje, z njim vas želimo seznaniti z bistvenim zakonskim okvirjem za organizacijo dela od doma in vam pomagati pri pripravi vseh zahtevanih dokumentov. Posebno pozornost pa smo namenili tudi komuniciranju in vodenju hibridnih timov, njihovim specifikam in prilagajanju ter vključevanju vseh zaposlenih.

hibridno-delo-za-racunalnikom

Izkušnje kažejo, da hibridni način dela med drugim pozitivno vpliva na zmanjšanje stroškov, povezanih z delom javnih uslužbencev v prostorih delodajalca, manj je tudi bolniških odsotnosti. Pomembni so še drugi pozitivni učinki, kot so zmanjšanje ogljičnega odtisa in obremenjenosti prometne infrastrukture, kar prispeva k zavezam zelenega prehoda in pospešuje digitalizacijo. Tudi zato vlada priporoča, da se delo na domu v organih državne uprave, tam, kjer je to možno, v določenem obsegu omogoči tudi po koncu zaostrenih epidemioloških razmer.

 

Vzpostavitev  organizacijske kulture, ki bo delodajalcem in javnim uslužbencem omogočala čim bolj učinkovito in prijazno hibridno delo je ključnega pomena.

Potreben je velik miselni preskok na področju dela, saj je treba vzpostaviti nove načine dela ter pripraviti s tem povezane politike in prakse.

Še prej pa je treba zadostiti zakonskim zahtevam na tem področju, ki pa so še dokaj rigidne. Delo na domu v skladu s slovenskim pravnim redom namreč ni pravica javnega uslužbenca, ki bi jo lahko zahteval ali bi mu pripadala neodvisno od potreb delovnega procesa.


Vsebina:

Predstavitev delovnopravnega vidika organiziranosti hibridnega dela:

 • zakonsko pravilna izvedba organiziranja dela od doma in dela v pisarni (obrazložitve zakonskih osnov za javni sektor ter usmeritve, kako organizirati delo od doma, priprava nove pogodbe o zaposlitvi, varnost in zdravje pri delu od doma …)

Vodenje in komunikacija hibridnih timov:

 • Komuniciranje med sodelavci v pisarni in sodelavci na domu
 • Vodenje sodelavcev v času dela od doma
 • Ohranjanje motivacije pri delu od doma
 • Učinkoviti sestanki pri hibridnem delu
 • Razvoj hibridnih timov in sodelavcev v času dela od doma

Video seminar, 1. del: Delo od doma, Delovnopravni vidik

Video seminar, 2. del: Delo od doma, Varstvo pri delu

Video seminar, 3. del: Vodenje hibridnih timov

Video seminar, 4. del: Komunikacija hibridnih timov

e-gradivo: pripadajoče prezentacije + vzorca Pravilnik o delu na domu in Pogodba o zaposlitvi za delo na domu


KLJUČNE PREDNOSTI E-IZOBRAŽEVANJA:

 1. Prilagodljiv potek e-izobraževanja: sami določite vsebine + kraj + čas;
 2. 100 % online + 1 letni dostop;
 3. Mobilni dostop kjerkoli in kadarkoli, na vseh napravah;
 4. Potrdilo o strokovni usposobljenosti.

hibridno-delo-od-doma-pisarna

Oblika in potek e-izobraževanja:

Na vaš elektronski naslov boste 21. 11. 2022 prejeli dostop do spletne učilnice Forum Akademija, kjer so vam na voljo vsa gradiva:

 • Video seminar: Delo od doma; Delovnopravni vidik
 • Video seminar: Delo od doma; Varnost in zdravje pri delu
 • Video seminar: Vodenje hibridnih timov
 • Video seminar: Komunikacija hibridnih timov
 • Dodatno e-gradivo: Pravilnik za organizacijo dela od doma in vzorec pogodbe o zaposlitvi

Izobražujete se v tempu, ki vam ustreza ter ob času in na kraju, ki ga izberete sami.

Po zaključenem programu prejmete potrdilo o strokovni usposobljenosti Forum Akademije.


Komu je namenjeno: 

Vodjem v javnem sektorju, kadrovskim strokovnjakom javnega sektorja, ter vsem, ki se s tematiko srečujete pri vsakdanjem delu.


Koristi seminarja:

Prijava na e-izobraževanje vam zagotavlja:

 • zakonsko pravilno izvedbo organiziranja hibridnega dela (obrazložitve zakonskih osnov v javnem sektorju, dogovor z zaposlenimi, priprava pravilnika, pogodbe o zaposlitvi),
 • učinkovito pripravo komunikacijske strategije – zaupanje, pogostost informiranja, jasna pričakovanja zaposlenih, celovitost informiranja),
 • kako se izogniti pastem pri delu od doma – pogoji dela, ovire, zapleti in priložnosti, vpliv osebne organizacije na učinkovitost pri delu doma

Preverite še ostala izobraževanja s področja HR ali Javni sektor. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

mag. Peter Cokan

Mag. Peter Cokan je magister znanosti s področja prava človekovih pravic, magister prava, specializiran za intelektualno lastnino, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, predavatelj, idejni vodja Evropskega inovacijskega centra Univerzum Minerva… Kariero je pričel graditi v nevladnem sektorju, kjer je z rezultati izstopal pri učinkovitosti mreženja in vodenja, nato je delo nadaljeval na občini Hoče-Slivnica kot direktor ene najhitreje se razvijajočih občin. Veselje do dela in vodenje ekip ga žene, da je sleherni delovnik poln zanosa, pozitivizma, učenja, pridobivanja izkušenj in učinkovitih dejanj. Izstopa pa srčno zavedanje, da za delovnimi procesi stojijo posamezniki, osebe, ki skupaj z vodjo tvorijo pomemben košček v mozaiku uspešnosti podjetja, organizacije ali lokalne skupnosti.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za e-izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.