fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vzdrževanje hišnega vodnega omrežja in kakovost pitne vode

Seminar
Ura: –
Kako zagotoviti varnost in kakovost pitne vode v hišnem vodnem omrežju, izvajati preventivne ukrepe ter se pravilno odzvati v primeru neskladnosti vzorcev.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

V vaši organizaciji ste vi tisti, ki nosite odgovornost za redno spremljanje in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, ustrezno vzdrževanje hišnega vodnega omrežja, vključno z ukrepi za preprečevanje legionele ali celo urgentno ukrepanje ob njenem pojavu, ob tem pa morate še izvajati meritve, s katerimi preverjate kakovost pitne vode.


Ob tem vam nova Direktiva (EU) 2020/2184 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. 12. 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, v prihajajočih letih nalaga tudi nove obveznosti.

Kakovost pitne vode

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor pitne vode morate upoštevati področno zakonodajo, ravnati v skladu z dobrimi praksami ter biti seznanjeni z novostmi. Vse to boste izvedeli na strokovnem seminarju s praktično delavnico izvajanja meritev.

Pridružite se nam, da boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in izvajali vse postopke zagotavljanja varnosti in kakovost pitne vode ter ostalih spremljajočih aktivnosti (preventivni in korektivni ukrepi, čiščenje, usposobljenost zaposlenih, vodenje dokumentacije …);
 • v praksi izvajali monitoring pitne vode v vašem hišnem omrežju;
 • poznali ukrepe za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju in urgentne postopke ob morebitnem pojavu;
 • strokovne novosti in aktualne pristope usposabljanja zaposlenih enostavno uvedli v prakso vašega živilsko-prehranskega podjetja.

Odgovorili bomo na VAŠA konkretna vprašanja. Pošljite jih že pred seminarjem na naslov: [email protected].

Kdo se mora udeležiti seminarja?

Namenjeno je zaposlenim v zaposlenim v gostinski dejavnosti, osebju v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, organizatorjem prehrane ter zdravstveno-higienskega režima in vodjem kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, pridelovalnim in predelovalnih podjetjem v živilski industriji, upravljalcem stanovanjskih in poslovnih zgradb ter turističnim podjetjem, prav tako živilskim strokovnjakom, odgovornim za sistem vodenja zdravstvene ustreznosti pitne vode, odgovornim osebam za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP oziroma vse, ki jih to področje zanima.

Preverjanje kakovosti pitne vode z PH vzorci

Program:

 • nacionalni in evropski pravni predpisi, ki urejajo varnost in kakovost pitne vode, vključno z Direktivo (EU) 2020/2184 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. 12. 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi
 • odgovornost odgovorne osebe za notranji nadzor pitne vode (hišnik, vzdrževalec, organizator zdravstveno-higienskega režima …)
 • odgovornost živilsko-prehranskega podjetja in obrata javne prehrane
 • notranji nadzor za zagotavljanje varnosti pitne vode po sistemu HACCP
 • preventivni ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju
 • monitoring pitne vode, načrt monitoringa in vzorčenje – praktična delavnica
 • pravilno ukrepanje v primeru neskladnosti
 • načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

Preverite še ostala izobraževanja iz – Vzdrževnaje objektov in naprav . Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Posvet

Strokovni posvet od izvira do pipe

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

dr. Mojca Jevšnik

Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

Irena Sušelj Šajn

Irena Sušelj Šajn je diplomirala leta 2004 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je uspešno zaključila pedagoško andragoški izpit na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in tudi strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce na Ministrstvu za zdravje. V letih 2005 in 2006 je opravljala delo tehnologa v podjetju Postojnske mesnine d.o.o. Do leta 2008 je nato sledilo delo v podjetju SVD varnost pri delu, požarno varstvo d.o.o. V letu 2010 je nadaljevala kot učiteljica predmetnega pouka na področju naravoslovja na osnovi šoli Košana. V letih 2011 do 2012 je bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica (danes NLZOH). Od leta 2012 naprej pa svojo poklicno pot uspešno nadaljuje v podjetju Kovod Postojna d.o.o.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.