fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

HR menedžer – vodja sodobne kadrovske službe

Online izobraževalni program v živo
Ura: –
Online izobraževalni program v živo

690,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zaradi prilagajanja trenutnim izrednim razmeram, ko se večinoma soočamo s povsem novimi oblikami dela, mnogi pa ste morali svojo dejavnost v veliki meri, ali zmanjšati ali celo prekiniti, se morate tudi Vi kot odlični vodja sodobne kadrovske službe prilagoditi ter razumeti, mnogokrat pa tudi obrazložiti in vpeljati trenutne ukrepe. Ne glede na izredne razmere (ali pa zaradi tega še bolj) morate poznati vseobsegajočo vlogo HR-ja v podjetju, znati jo morate umestiti v sam vrh organizacije ter sooblikovati strategijo celotnega podjetja. Ob hitro spreminjajočih se razmerah na trgu se morate sproti prilagajati trendom, hkrati pa še novi generaciji talentov ter biti fleksibilni in sprejemati nove metode dela.

Izzivi kadrovskega menedžmenta tako terjajo stalno izpopolnjevanje in nadgrajevanje znanja in sposobnosti, zato vas vabimo, da se udeležite izobraževalnega programa, ki smo ga pripravili skupaj s strokovnjakinjami s področja kadrovskega menedžmenta in delovnopravne zakonodaje in bo v celoti potekal online (#ostanidoma).

Izobraževalni program smo zasnovali v modulih, ki vam bodo nudili vpogled v celotni spekter sodobne HR funkcije ter vam pomagali umestiti svojo vlogo na pravo mesto, tako znotraj organizacije kot tudi navzven ter nenazadnje tudi navzgor, do vodstva.


Ekskluzivni izobraževalni program je namenjen izkušenim kadrovskim strokovnjakom in obsega:

 • tri praktične delavnice, ki bodo izvedene online v živo, tako, da jih lahko spremljate od doma:
  • Upravljanje vseh potrebnih HRM procesov, ki izhajajo iz življenjskega cikla zaposlenega ter pozicije organizacijske strategije,
  • Način delovanja HRja v sodobnem svetu,
  • Delovnopravna zakonodaja in posebnosti, ki jih mora razumeti HR strokovnjak,
 • online dostop do priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi in do portala e-Kadrovik (dostop prejmete pred pričetkom programa, 24. 4. 2020) in
 • e-gradivo v spletni učilnici.
 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic – online. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 4 pedagoške ure. Pripadajoče seminarsko gradivo k posamezni delavnici boste prejeli v spletni učilnici. Če se online delavnice ne morete udeležiti, bo posnetek predavanja naložen v spletno učilnico.
 • Dostop do priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi in do portala, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še eno leto od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat HR menedžer – vodja sodobne kadrovske službe kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen: direktorjem in vodjem kadrovskih služb, vodjem oddelkov za upravljanje človeških virov, zaposlenim v kadrovskih službah, samostojnim svetovalcem ter vsem, ki jih tematika zanima.

Katere so najpomembnejše koristi, ki jih pridobite z udeležbo na programu?

 • Oblikovanje in zagotavljanje izvajanja kadrovske strategije.
 • Jasen pregled nad umeščenostjo kadrovskega področja v razmerju do drugih funkcij v podjetju/organizaciji.
 • Proaktivna uporaba znanja s področja upravljanja zaposlenih.
 • Prenos usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso vašega podjetja/organizacije.

Kako udeležba na programu prispeva k vašemu profesionalnemu in osebnemu razvoju?

 • Pridobite si nove izkušnje z upravljanjem sprememb, pri komuniciranju z vodstvom ter usmerjenosti k strankam.
 • Zagotovite si mreženje, vidnost, prepoznavnost in verodostojnost.
 • Širite svoje znanje in zagotovite pravočasne in učinkovite povratne informacije.

Komu je program namenjen?

 • Program je namenjen HR direktorjem, vodjem kadrovskih služb in drugim strokovnjakom s področja upravljanja z zaposlenimi.
 • Udeleženci programa tvorijo skupino najuspešnejših podjetij, ki se zavedajo, da so sodobna kadrovska funkcija in vodenje ter upravljanje z zaposlenimi edine konkurenčne prednosti učinkovitih organizacij.

Po zaključku programa prejmete certifikat HR menedžer – vodja sodobne kadrovske službe v slovenščini in angleščini.

Vsebina

 • Delovna razmerja in trg dela (vključno z vsemi trenutno veljavnimi ukrepi)
 • Zakon o delovnih razmerjih – komentarji pomembnih členov
 • Kolektivne pogodbe
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci
 • Odškodninska odgovornost
 • Urejanje drugih oblik dela
 • Kadrovski kontroling
 • Portal e-kadrovik (dnevno posodobljen, z novicami, odgovori na vaša vprašanja ter pomembnimi vzorci)

 • Umestitev HRM funkcije znotraj organizacije
 • Strateško načrtovanje delovanja in vpliva
 • Postavljanje HRM strategije v skladu s poslovno strategijo
 • Poznavanje in razumevanje vseh HRM procesov
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Potreba po hitrosti in prožnosti je vse večja, svet dela se spreminja. Sodobni izzivi zahtevajo od HR, da se sprejme drugačen, naprednejši način dela. Za to potrebujemo spremenjene procese, strukture, kompetence, instrumente in predvsem nov način agilnega mišljena in obnašanja
 • Kako se morajo spremeniti strategija in delovanje zaposlenih v podjetju, ki deluje v VUCA svetu?
 • Kako se spreminjajo upravljanje delovne učinkovitosti, zaposlovanje, učenje in razvoj ter merjenja zavzetosti zaposlenih?
 • Katere posebne veščine potrebujemo pri tej preobrazbi z vidika ljudi?
 • Vloga HR in agilni pristopi dela v organizacijah
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Poznavanje zakonskih usmeritev in trg dela
 • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
 • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Najpogostejše napake pri odpovedi pogodb o zaposlitvi:
  • postopek pred delovnim sodiščem in praksa delovnih sodišč pri odpovedih
  • splošno o individualnih delovnih sporih
  • vrste individualnih delovnih sporov
  • najpomembnejši primeri iz sodne prakse
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Preverjanje znanja: test se nahaja v spletni učilnici in ga rešite v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata HR menedžer v slovenščini in angleščini

Avtorji

Maja Majstorović Hajduković

Maja Majstorović HajdukovićMaja Majstorović Hajduković je strokovnjakinja na področju kadrovskih procesov in transformacije organizacijske kulture. Ima več kot 17 let izkušenj v različnih kadrovskih vlogah v mednarodnih in slovenskih podjetjih ter v svojem kadrovsko svetovalnem podjetju Agile People Slovenia. Majina strast je pomagati vodjem in kadrovskim ekipam do zmage s spremembami - krepitvijo moči v digitalnem času z močnimi ekipami, osredotočenim vodstvom in inovativnim HR. Ker ima HR priložnost voditi organizacijsko spremembo v podjetju, se moramo osredotočiti na ustvarjanje boljših delovnih mest z razvojem posameznikov in multifunkcijskih timov.
Maja Majstorović Hajduković

Tamara Valenčič

Tamara Valenčič je strokovnjakinja na področju razvoja in upravljanja talentov, organizacijskega designa in HRMja ter komuniciranja. Ima bogate izkušnje s povezovanjem dveh strok – HRM in komunikacij, ki jih povezuje v oblikovanje in postavljanje organizacijskih kultur, ki temeljijo na učinkovitosti in vključevanju sodelavcev. Na svoji profesionalni poti se je preizkusila v vladnem okolju, na Gospodarski zbornici Slovenije, v telekomunikacijski industriji ter mednarodni korporaciji. Nazadnje je spoznala tudi start-up okolje. Danes je samostojna svetovalka na področju HRMja ter dobra poznavalka visokotehnoloških okolij in specifik trga IT talentov. Za svoje dosežke je prejela regionalno priznanje ProPR in bila Kadrovski manager leta v Sloveniji.  Tamara je aktivna članica, mentorica in predavateljica pri številnih strokovnih združenjih, soustvarjalka BEEP Instituta in ustanoviteljica ter organizatorka srečanj skupine »HRM in the New World«, ki združuje preko 800 HR strokovnjakov in drugih napredno mislečih ljudi. 

Tanja Bohl

Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.