Informacijska varnost pri delu od doma

Online izobraževalni program

290,00  (DDV ni vštet v ceno)

Online izobraževalni program

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Sprejmite preventivne ukrepe, oblikujte domače pisarne in vzpostavite varne komunikacijske kanale, predvsem pa zavarujte podatke, informacije in dokumente pred nenamernimi napakami in zlorabami


Online izobraževanje je sestavljeno iz:

 • treh modulov
  • 1. modul: Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma – spletni seminar
  • 2. modul: Notranji varnostni incidenti in tveganja povezana z delom od doma – spletni seminar
  • 3. modul: Pravila in usmeritve za zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma – pisno gradivo in vzorci
 • in zaključnega preverjanja znanja

Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradivo vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Spletna učilnica bo za vas odprta 2 meseca.

Online izobraževanje vam nudi usmeritve za sprejem pravih IT ukrepov.

 • Priporočila za varno in učinkovito tehnično vzpostavitev dela od doma.
 • Napotki za usklajenost s pravnimi zahtevami na področju varstva osebnih podatkov in zagotavljanja informacijske varnosti.
 • Priporočila za vzpostavitev sistema zaščite dokumentov in podatkov v elektronski obliki.
 • Usmeritve za opredelitev tveganj in možnih scenarijev izgube, uničenja ali kraje
 • Rešitve v praksi: kako hitro vzpostaviti varno domačo in mobilno pisarno, kako skrbeti za zaščito podatkov, kako izbrati primerno strojno in programsko opremo ter kako oceniti tveganja itd.

Vsebina

 • Katere vidike informacijske varnosti morate nujno zagotoviti?
 • Kako lahko zaposlenim hitro in varno zagotovite »domačo pisarno« (npr. preko VPN dostopa) in na katere tehnične rešitve je treba biti še posebej pozoren?
 • Katere možnosti imate za vzdrževanje komunikacije med sodelavci, strankami in zunanjimi izvajalci?
 • Kako oblikovati delovne postopke, da boste sledili zakonskim določbam varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti, kot na primer pravila za zasebno uporabo delovne opreme, službeno uporabo zasebne delovne opreme, katere metode šifriranja in zaščite pred vdori ter računalniškimi virusi uporabljati …?
 • Kako je urejen pravni vidik dela od doma in katero dokumentacijo morate voditi vi in vaši zaposleni?

 • Upravljanje incidentov
 • Varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
  • Osebni računalniki, delovno okolje
  • Mobilne naprave
  • Komunikacijska oprema
  • Fizični mediji, papirna dokumentacija
  • Okuženi in odtujeni mediji – USB ključi
 • Delo od doma ali oddaljene lokacije
  • Tveganja
  • Zagotavljanje ustreznega delovnega okolja
  • Sledljivost vstopa v informacijski sistem delodajalca in omejitve (tehnične, časovne …)
 • Ukrepanje v primeru incidentov
  • Preiskava incidenta (ugotavljanje trenutnega stanja in rekonstrukcija dogodkov)
  • Zavarovanje dokazov
  • Nadaljnji pravni ukrepi
  • Kraja elektronskih dokumentov in podatkov (sledljivost shranjevanja; kopiranja) zunaj in znotraj organizacije
  • Aplikacije za hrambo podatkov in dokumentov
  • Prenarejanje in ponarejanje informacij in dokumentov
  • Revizijske sledi (dokumenti, informacije, aplikacije)
  • Revidiranje procesov z namenom dokazovanja prevar (kraje, brisanje, manipulacija z dokumenti in podatki v aplikacijah, pregled revizijskih sledi …)
  • Podpora zunanjega izvajalca (detektiva, revizorja, javnih pooblaščenih organov …)
 • Vaje na konkretnih primerih iz prakse

Pisno gradivo in vzorci

Zaključno preverjanja znanja

Avtorji

doc. dr. Miha Dvojmoč

Je docent na Fakulteti za varnostne vede, kjer študente poučuje na področju korporativne varnosti, korporativne obveščevalne dejavnosti, varnosti informacij, detektivske dejavnosti, zasebnega varovanja. Je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) in se s svojo ekipo ukrivljam z zagotavljanjem varnosti informacij v podjetjih; pravni svetovalec podjetjem in direktorjem glede njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti ter podpornih dejavnosti njihovem poslovanju, je predsednik Društva za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje, soustanovitelj Inštituta za organizacijsko vedenje in predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije.

mag. Filip Božič

Mag. Filip Božič je certificiran etični heker in vodilni presojevalec za področje upravljanja varovanja informacij ter neprekinjenega poslovanja. Predava na usposabljanju za DPOje ter številnih konferencah in izobraževalnih programih. Široko tehnično znanje na področju informatike že dve desetletji nadgrajuje z organizacijskimi pristopi k ščitenju informacijskega premoženja v Sloveniji in širše.

Žiga Primc

Žiga Primc je certificirani etični heker (CEH), detektiv z licenco št. 162 in varnostni strokovnjak za varnost informacij v organizaciji, ki že vrsto let preiskuje in rešuje vdore v organizacije, kraje poslovnih skrivnosti, izsiljevanja organizacij in izobražuje zaposlene v organizacijah na področju varovanja informacij vseh oblik.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.