Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)

Online seminar

268,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

 

Izkoristite konkretne rešitve in praktične napotke – Zakon velja od 31. 12. 2023 dalje!

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Interventni zakon zdravstvoInterventni zakon zdravstvo, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/23 dne 30. 12. 2023, velja pa od 31. 12. 2023 dalje.

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin določa interventne ukrepe in postopke za njihovo izvajanje ter spremljanje. Interventni ukrepi se sprejemajo zaradi odprave organizacijskih slabosti zdravstvenega sistema, dolgotrajnih posledic epidemije COVID-19 na delovanje zdravstvene dejavnosti in nedopustnih čakalnih dob ter z namenom zagotoviti zadostne in ustrezne zmogljivosti za stabilno delovanje zdravstvenega sistema in učinkovito izvajanje zdravstvenega zavarovanja na področju zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti, zdravniške službe, pacientovih pravic, duševnega zdravja, investicij, dela in sociale.

Da boste novosti pravilno in zakonito izvajali v praksi, smo za vas pripravili praktični online seminar.


Ključne koristi

Predstavili bomo poglavitne rešitve ter vse spremembe in novosti, ki jih navedeni zakon prinaša na naslednjih vsebinskih področjih:

 • ukrepi na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
 • ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti in zdravniške službe,
 • ukrepi za ohranitev oziroma povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ukrepi na področju absentizma,
 • ukrepanje ob posebnih pogojih v zdravstveni dejavnosti,
 • natančna opredelitev postopkov in nalog posameznih institucij za učinkovitejše pobiranje obveznega zdravstvenega prispevka za štiri skupine zavarovancev,
 • zagotovitev dodatnih sredstev za izvajanje nalog s področja javnega zdravja in zdravstvenega varstva,
 • ustreznejša ureditev nadzornih pristojnosti glede na strokovno usposobljenost in zadostne kadrovske zmogljivosti organa (upravni, sistemski in inšpekcijski nadzor).

Komu je seminar namenjen? 

Direktorjem in vodjem na vseh nivojih vodenja v javnih zdravstvenih zavodih, kadrovikom v javnem sektorju ter osebam pristojnim za načrtovanje dela javnega zavoda v kriznih razmerah.


Način dela

Primerjava med trenutno veljavnim sistemom in novimi rešitvami ter primeri dobrih praks.

Prejeli boste odgovore na konkretna vprašanja iz prakse – pošljite jih že vnaprej na naslov [email protected].


Vsebina

Naveden zakon prinaša poglavitne rešitve na naslednjih vsebinskih področjih:

 1. ukrepi na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja (ureditev pravice do preventivnih pregledov na primarni ravni za športnike, zagotavljanje podatkov ZZZS, Ministrstvu za zdravje za namen opravljanja upravnih nalog ter oblikovanja politike na področju zdravstvenega varstva, zamik roka za začetek izvajanja skupinskih zdravstvenih programov, določitev sistemskega povračila za zdravila),
 2. ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti in zdravniške službe (sprememba pogojev glede dokazovanja znanja slovenskega jezika, zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, ureditev možnosti objave izrednega razpisa specializacij zdravnikov),
 3. ukrepi za ohranitev oziroma povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ukrepi na področju absentizma (ureditev nadomestila za čas odsotnosti od dela v breme delodajalca in v breme zdravstvene blagajne, določitev osnove za nadomestila za čas odsotnosti od dela),
 4. ukrepanje ob posebnih pogojih v zdravstveni dejavnosti (začasna razporeditev zaposlenega k izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki bo imel povečan obseg dela zaradi zagotavljanja ukrepov v primeru izvajanja zdravstvene dejavnosti v posebnih pogojih, zagotovitev dodatnih zmogljivosti sistemu nujne medicinske pomoči, omejitve oziroma prepoved glede izrabe letnega dopusta in stavke, dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, prilagojeno izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij itd.)
 5. natančna opredelitev postopkov in nalog posameznih institucij za učinkovitejše pobiranje obveznega zdravstvenega prispevka za naslednje (štiri) skupine zavarovancev:
  – upokojence,
  – upravičence v skladu z Zakonom o vojnih veteranih, Zakonom o vojnih invalidih in Zakonom o žrtvah vojnega nasilja,
  – upravičence v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
  – osebe z mesečnim prihodkom, nižjim od višine obveznega zdravstvenega prispevka,
 6. zagotovitev dodatnih sredstev za izvajanje nalog s področja javnega zdravja in zdravstvenega varstva (financiranje skupinskih zdravstvenih programov, financiranje tečajev slovenskega jezika in opravljanja preizkusa znanja za tujce),
 7. ustreznejša ureditev nadzornih pristojnosti glede na strokovno usposobljenost in zadostne kadrovske zmogljivosti organa (upravni, sistemski in inšpekcijski nadzor).

Predavatelj

Mag. Mirko Stopar je magister znanosti s kadrovsko izobraževalnega področja. Na svoji poklicni poti je bil najprej analitik, nato pa je poklicno pot nadaljeval kot pripravljavec in izvajalec sistemskih rešitev na področju organizacije in kadrov, optimizacije in informatizacije procesov, upravljanja tveganj ter revitalizacije poslovanja.

Več kot 15 let je delo opravljal na najzahtevnejših položajnih delovnih mestih v organih državne uprave.


Preverite še ostala izobraževanja iz – Javni sektor. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Mirko Stopar

Mag. Mirko Stopar je magister znanosti s kadrovsko izobraževalnega področja. Na svoji poklicni poti je bil najprej analitik, nato pa je poklicno pot nadaljeval kot pripravljavec in izvajalec sistemskih rešitev na področju organizacije in kadrov, optimizacije in informatizacije procesov, upravljanja tveganj ter revitalizacije poslovanja. Več kot 15 let je delo opravljal na najzahtevnejših položajnih delovnih mestih v organih državne uprave.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.