fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Introvertnost in vodenje

Praktična delavnica – online v živo
Ura: 9.00 – 12.15

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kako voditi, če kot introvert vodenja ne maramo, ter kako voditi introvertirane sodelavce, da lahko blestijo v ekstrovertiranem poslovnem okolju


Ocenjeno je, da je vsaka tretja (30 % populacije) do vsak druga oseba (50 % populacije) introvertirana.

Katere trditve držijo za vas?

 • Dolgi sestanki, glasni sodelavci, improvizacija in multi-tasking mi jemljejo energijo.
 • Veliko raje bi __________ (poljubno neprijetno opravilo), kot pa se udeležil(a) dogodka za mreženje.
 • Nastop pred večjo skupino mi povzroča fizično nelagodje.
 • Sodelavci menijo, da sem zelo resen/resna.
 • Ko delam samostojno, sem veliko bolj kreativen/kreativna in produktiven/produktivna.
 • V timu imam sodelavko, ki se na skupnih sestankih redko vključuje in pove svoje mnenje, poda idejo.
 • Ta sodelavka se na predlagane spremembe pogosto odzove z vprašanji in pomisleki.
 • Zdi se mi, da ima moj stil vodenja pri nekaterih ravno nasprotne učinke, kot jih želim doseči.
 • Vodim sodelavca, ki je bolj počasen, slabo odziven, težko sodeluje v skupini, pogosto deluje nezainteresiran.
 • Ne vem, kako bi tega sodelavca vključil(a) in mu dal(a) v timskih aktivnostih »prostor«, da ga drugi ne preglasijo.

Današnja družba je pisana na kožo ekstrovertiranim. Ne drži pa splošno prepričanje, da so ekstrovertirani vodje kakorkoli boljši vodje, ne v rezultatih, ki jih dosegajo s svojo ekipo, ne v izgradnji svojih ekip.


Na delavnici bomo poiskali način vodenja, ki vam ni zoprn. Večina delavnic za vodje je osredotočenih na razvoj veščin po idealu ekstrovertiranega vodje, v tej delavnici pa bomo razkrili prednosti introvertiranih vodij in jih vključili v način vodenja.

Glede na to, da je do 50 % ljudi introvertnih, je zelo verjetno, da imate tudi v vaši delovni sredini enega ali celo več intorvertiranih sodelavcev. Na delavnici bomo odgovorili na to, kako jih prepoznati, kako jih voditi in kako jih vključevati v delovne time.

 • Odkrili bomo način vodenja, ki je skladen z vašo naravo, in zato deluje, vi pa se ob tem dobro počutite,
 • vadili bomo učinkovito vodstveno komunikacijo, tako za introvertirane kot ekstrovertirane sodelavce,
 • naučili se bomo prepoznavati introvertirane zaposlene in prilagajati metode vodenja,
 • spoznali bomo ključne izzive introvertiranega vodje in kako jih obvladovati,
 • uporabili bomo prednosti introvertiranih sodelavcev za maksimalno uspešen ustroj ekipe in doseganje ciljev …
 • Družba in delovno okolje, ki poveličuje lastnosti ekstrovertiranih ter miti, prepričanja in zmote o introvertiranosti
 • Sem introvertiran ali imam introvertirane sodelavce – kako to vem?
 • Fiziologija/ nevrologija introvertiranosti in kako jo upoštevati v vsakdanjiku
 • Ključni izzivi introvertiranega vodje (druženje in ljudje vas izčrpavajo, neprestane prekinitve, zahtevana samopromocija, hiter tempo, poudarjanje timskega dela, negativna percepcija intorvertiranosti…)
 • Novi vzorniki vodenja – znani introverti, ki svojo izjemno uspešnost pripisujejo prav tej lastnosti
 • Prednosti introvertiranih (premišljenost, strukturiranost, fokus, samostojnost pri delu…) in kako jih uporabiti pri vodenju
 • Ključni izzivi vodenja introvertiranih in kako jih upoštevati pri delegiranju, timskem delu, komunikaciji, razvoju, reševanju konfliktov…
 • Prilagoditve metod in veščin vodenja v različnih situacijah (delegiranje, iskanje idej, reševanje konfliktov, komunikacija, zaposlitveni razgovor …)

Avtorji

mag. Franka Bertoncelj

Franka BertonceljMagistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.