Inventura in zaloge s finančnega vidika

Seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Slovenski računovodski standard SRS 28 vas obvezuje, da enkrat letno izvedete redni letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Zaradi pomena in vpliva zalog na poslovanje in likvidnost podjetja je pomembno, da izvajate tudi izredne popise sredstev, kjer spremljate količino zalog v podjetju, zagotavljate njihovo optimalno raven in na ta način zadržite čim manj denarja v podjetju.

Vaša naloga je, da pravilno organizirate popise z imenovanji inventurnih komisij, izdajo sklepov in poskrbite, da je inventurno poročilo potrjeno.

Za vas smo pripravili seminar, ki vam zagotavlja, da boste:

Seminar je namenjen:

pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, za druge institucije ter zavode, vodjem financ/računovodstev, računovodjem, knjigovodjem, odgovornim osebam za letno inventuro, članom inventurnih komisij, vsem, ki vas tematika zanima.

 • pri inventuri pravilno postopali in upoštevali aktualno zakonodajo,
 • razumeli, kakšen vpliv imajo korantne in nekorantne zaloge na poslovanje,
 • spoznali vplive DDV in davčno priznanih in nepriznanih stroškov na vodenje vseh oblik premoženja,
 • razumeli, zakaj izvajati tudi medletne izredne popise sredstev.

Kratek pregled vsebine seminarja

 • Uvod v področje inventur in Pravilnik o inventurnem popisu in Pravilnik o računovodenju
 • Predpisi in zakonodaja (SRS, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb)
 • Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije…), sklepi, obrazci
 • Vrste popisov (redni/izredni)
 • Odgovornosti in naloge
 • Postopek in izvedba popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Zaključek popisa, poročilo o opravljenem popisu ter popisne ugotovitve
 • Dolgoročna sredstva in amortizacija
 • Popis in vrednotenje zalog materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga
 • Kalo in inventurni primanjkljaji različnih zalog
 • Odgovornosti za popisne razlike z vidika računovodskega in davčnega vidika ter sankcije
 • Popis terjatev in obveznosti iz poslovanja
 • Davčno priznani in nepriznani stroški/odhodki inventurnih razlik ter opredelitev odgovornosti
 • Posledice popisnih razlik ter primeri knjiženj
 • Predstavitev obrazcev, sklepov in poročil
 • Odgovori na konkretna vprašanja