Usposobljena pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Izobraževalni program

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

 

Celovito dvodnevno izobraževanje za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požari, varnostne inženirje, strokovne delavce za varno delo in projektante požarne varnosti.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Usposobljena pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Celovito dvodnevno izobraževanje za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požari, varnostne inženirje, strokovne delavce za varno delo in projektante požarne varnosti


Če ste lastniki ali uporabniki bodisi stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih objektov, morate:

  • Poskrbeti za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (36. člen Zakona o varstvu pred požarom; zadnja sprememba marca 2022) in v ta namen pooblastiti usposobljeno osebo (v skladu z 12. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom);
  • zagotoviti preglede objekta, stanje opreme, naprav in sredstev, ali vam ti zadoščajo za požarno varnost objekta.

Pooblaščena osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom mora, med drugim:

  • izvajati ukrepe varstva pred požarom (izdelava požarnega načrta, načrta evakuacije,požarnega reda, usposabljanje zaposlenih, izdelava ocene požarne ogroženosti);
  • spremljati predpise iz požarnega varstva in sodelovati z inšpekcijskimi organi;
  • voditi predpisane evidence.

Ukrepe varstva pred požarom urejajo Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Investitorji (bodoči lastniki objekta) jih morajo upoštevati, ko umeščajo objekt v prostor, ko sodelujejo s projektantom pri načrtovanju objekta in ko ga uporabljajo.

Ocena požarne ogroženosti predstavlja osnovo, na podlagi katere določimo obvezne ukrepe varstva pred požarom. Izračunati jo mora lastnik ali uporabnik objekta oz. v njegovem imenu pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Samo še eno leto časa imate, da oceno požarne ogroženosti objekta določite v skladu z novo metodologijo, določeno z aktualnim Pravilnikom o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS št. 180/20).

Ukrepe varstva pred požarom pa je treba uskladiti z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve (12. člen omenjenega Pravilnika).

Globa za podjetje, če ne izvaja ukrepov varstva pred požarom, ne vodi obveznih evidenc in ne izvaja požarne straže, kjer je to potrebno, znaša od 1.300 do 20.000 EUR (61. člen Zakona o varstvu pred požarom).


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

• Prepričani boste, katere ukrepe varstva pred požarom morate izvajati ter kako in to glede na tip vašega podjetja;
• Kot pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom boste svoja znanja nadgradili in v ta namen pridobili potrdilo o usposabljanju;
• Usvojili boste izdelavo ocene požarne ogroženosti in točno vedeli, katere ukrepe sprejeti za njeno izboljšanje;
• Razpolagali boste z močnimi argumenti, da boste tudi vodstvo prepričali, da je preventivno vlaganje v požarno varnost nujno potrebno;
• Prejeli odgovore na vprašanja ter rešitve na predavanju in tudi po njem. Pošljite vprašanje na: [email protected].


Predavatelji:

mag. Romana Lah

Romana Lah

Mag. Romana Lah, zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot vodja sektorja za inšpekcijski nadzor. Kot inšpektorica dela na področju nadzora varstva pred požarom že od leta 2002. Na področju požarne varnosti pa deluje že od 1992. Je avtorica ali soavtorica več strokovnih člankov in prispevkov, dolgoletna predavateljica ter več kot 25 let članica Komisije za strokovne izpite za varstvo pred požarom.

 

tomas-felkar

Tomas Felkar

Tomas Felkar, dipl. upr. org., poklicni gasilec, se s področjem požarne varnosti ukvarja več kot 20 let. Praktične izkušnje pridobiva kot poklicni gasilec, med drugim je tudi predavatelj in inštruktor za Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS in za Gasilsko zvezo Slovenije. Je organizator številnih seminarjev in usposabljanj s področja gasilstva in požarne varnosti. Izkušnje je nabiral tudi kot urednik revije Požar.

 


Komu priporočamo udeležbo?

Pooblaščeni osebi za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, varnostnemu inženirju, strokovnemu sodelavcu za varno delo, projektantu za požarno varnost.


Vsebina

Delavnico vodi mag. Romana Lah.

Trajanje: od 9.00 do 11.30


• Zakonodajne zahteve za zagotavljanje požarne varnosti
• Načrtovanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
• Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije
• Usposabljanje zaposlenih – kaj lahko zaposleni storijo za varnost na delovnem mestu?
• Dokumentacija, ki izkazuje vodenje sistema varstva pred požarom

Do portala dostopate v spletni učilnici. Portal zajema:

• Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu
• Izjava o varnosti z oceno tveganja
• Promocija zdravja na delovnem mestu
• Nezgode pri delu
• Osebna varovalna oprema
• Varnost pri vzdrževalnih delih
• Nevarne kemikalije
• Varnost strojev
• Nadzor inšpektorata
• Hrup na delovnem mestu
• Varnost igrač in igral
• Vprašanja in odgovori

Vprašanje pošljite na [email protected]

Do e-gradiva dostopate v spletni učilnici.

Avtorji gradiva: mag. Romana Lah, Tomas Felkar, Matjaž Bajgot


• Nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije
• Pogoji za zagotovitev požarne varnosti na delovnem mestu
• Preventivni ukrepi – požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije
• Nadzor nad izvajanjem Zakona o varstvu pred požarom
• Oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom
• Gašenje požarov
• Projektiranje požarne varnosti
• Nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
• Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

Delavnico vodita Tomas Felkar in mag. Romana Lah

Trajanje: od 9.00 do 13.00

Delavnica na lokaciji.


1. del: Ocena požarne ogroženosti, mag. Romana Lah, 9.00 do 10.30
• Obveznost lastnika in uporabnika stavbe za izdelavo ocene požarne ogroženosti
• Primeri izračunov ocene požarne ogroženosti

2. del: Požarna varnost v praksi, Tomas Felkar, 10.45 do 13.00
• Sodelovanje z gasilskimi enotami in ostalimi službami
• Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
• Priprava praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije
• Gašenje začetnih požarov

Diskusija, vprašanja in odgovori


Kaj izobraževanje vključuje?

• Online delavnica: Zakonodaja in obvezna dokumentacija
• Delavnica v živo: Ocena požarne ogroženosti in požarna varnost v praksi
• Dostop do portala oz. priročnika: e-VZD – portal za varnost in zdravje pri delu
• Online gradivo: Požarna varnost v objektih
• Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetki delavnic (če posnetki so)
• Certifikat oz. potrdilo: Usposobljena pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom


Kaj vam še zagotovimo dodatno?

Celovitost – dostop tudi do online vsebin, do katerih vedno in povsod dostopate še tri mesece po izobraževanju.

Rešitve za vas tudi po izobraževanju. Pošljite nam vprašanje na: [email protected] in poskrbimo za odgovor.


Certifikat:

Certifikat-forum-akademija

Pridobite certifikat Forum Akademije Usposobljena pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki vam služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju.

 

 

 

 

 


Priporočila udeležencev:

»Forum akademija kot institucija izobraževanja/usposabljanja dobro pozna pomen aktualnih/koristnih vsebin in ne glede na razmere stanja izbere način prenosa vsebin/znanja s predavatelji, ki RES vedo kaj govorijo«.  Iztok Levstek, strokovni delavec VZD, VPP pooblaščeni inženir IZS, podjetje Ledinek d.o.o.

»Nazorno prikazane novosti in spremembe glede na prejšnje zakonske zahteve«.  Andreja Klančar, Rudis d.o.o.

»Pri seminarjih in izobraževanjih, ki jih organizira Forum Akademija, mi je všeč, da lahko kadarkoli naslovimo vprašanje po e-pošti in dobimo hitro strokovni odgovor.« Mojca Selan, Siliko d.o.o.


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
· Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
· Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
· Dostop do portala e-VZD, z online priročnikom Varnost in zdravje pri delu, se nahaja v spletni učilnici. Dostop do portala boste imeli brezplačno zagotovljen tri mesece od zaključka izobraževalnega programa. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje praktične rešitve za vaše delo.
· Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
· Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
· V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
· Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
· Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
· Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.


Posebnosti:

Letošnje leto je bilo, statistično gledano, rekordno po številu požarov vsaj v zadnjih desetih letih. Po mnenju strokovnjakov sta temu botrovala neznanje in malomarnost. Tako je nedvomno pričakovati, da bo nadzor nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom poostren.

Veliko je vprašanj z področja varstva pred požari. Pravzaprav ima pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom vse bolj ključno in povezovalno vlogo – pri zaščiti in preprečevanju nesreč se mora stalno povezovati s sodelavci, ki opravljajo naloge varstva pri delu, vzdrževanja, ravnanja z odpadki in ekologije ter ki delajo z nevarnimi kemikalijami.

 


IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Tomas Felkar

Tomas Felkar, dipl. upr. org., poklicni gasilec, se s področjem požarne varnosti ukvarja več kot 20 let. Praktične izkušnje pridobiva kot poklicni gasilec, med drugim je tudi predavatelj in inštruktor za Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS in za Gasilsko zvezo Slovenije. Je organizator številnih seminarjev in usposabljanj s področja gasilstva in požarne varnosti. Izkušnje je nabiral tudi kot urednik revije Požar.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.