Izzivi in rešitve na področju vzdrževanja v 2023

Strokovni posvet

288,00  DDV ni vštet v ceno

Posvet, kjer bomo skozi pojasnila in primere na predavanjih ter v diskusiji s kolegi iz stroke prišli do rešitev, nasvetov, praktičnih primerov …

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na praktičnem posvetu

Izzivi in rešitve na področju vzdrževanja v 2023

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Nemoten proizvodni proces zahteva pravočasno popravilo delovnih sredstev, objektov in infrastrukture, instalacijo novih delovnih sredstev, izvajanje remontov, naročanje rezervnih delov in potrošnega materiala. Ob tem je odgovornost vodij vzdrževanja poskrbeti tudi za optimizacijo stroškov vzdrževanja, varnost v oddelku, obvezno dokumentacijo, ki mora biti takoj na ogled ob obisku inšpektorja, uvajanje novih tehnik in načinov dela ter vodenje zaposlenih k izpolnitvi ciljev.

Pri vzdrževanju se zgodi 20 do 40 % vseh poškodb, prav tako pojavnost poklicnih bolezni ni zanemarljiva. Vzdrževanje predstavlja pomembno dopolnitev proizvodnje, žal pa v marsikaterem podjetju s strani vodstva ne uživa zadostne podpore.

Tako ste vodje vzdrževanja danes pred pomembnimi strokovnimi in vodstvenimi izzivi.


Zakaj je pomembna vpeljava vitkih metod za vodje vzdrževanja?

Pogovor s predavateljem, Miho Vedenikom


Preberite, zakaj so bili zadovoljni udeleženci prvega posveta!

 • »Teme posveta so bile zelo zanimive in obenem tudi veliko praktičnih primerov.« Marko Sotošek, Hess d.o.o.
 • »Dobro uravnotežen posvet.« Simon Hvala, Pekarna Pečjak
 • »Posvet je predstavljal odlično povezavo med različnimi potrebami sodobnega vzdrževanja.« Miha Vedenik, Lean rešitve d.o.o.
 • »Predavanji o TPM in o varnosti pri delu sta mi »zakrpali luknje v znanju.« Matjaž Petrič, Inpro d.o.o.
 • »Zadovoljen sem bi z vsemi temami, predvsem s predavanjem o TPM in o tehnični dokumentaciji.« Simon Dobaj, Premogovnik Velenje d.o.o.

Predavatelji

 

Roman Lubec

Darko Dajčman
(Dvigalotehna d.o.o.)

Miha Vedenik
(Lean rešitve d.o.o.)

Suzana Poznič
(Ponsia)


Skozi pojasnila in primere na predavanjih ter v diskusiji s kolegi iz stroke boste prišli do:

 • REŠITEV, ki vam jih v podjetje prinaša uporaba Poka-Yoke tehnike;
 • VEČJE VARNOSTI NA DELOVNEM MESTU (vedeli boste, kateri so najpomembnejši ukrepi za zagotavljanje varnosti pri strojnem vzdrževanju);
 • NASVETOV, kako v vaši poziciji doseči podporo in motivacijo v oddelku in tudi doseči podporo pri top managementu;
 • OPTIMIZACIJE STROŠKOV VZDRŽEVANJA;
 • Pomembnih odgovorov na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.

Oglejte si utrinke s posveta.

Pot do zanesljivega procesa

Ključni dejavniki pri izbiri informacijske rešitve


Program posveta

8.30 – 9.00 Prihod udeležencev in dobrodošlica

9.00 – 10.15 Aktivna udeležba vzdrževalcev pri pripravi učinkovitega plana preventivnega vzdrževanja in kako s Poka-Yoke tehniko preprečiti okvare in zastoje (Miha Vedenik, Lean rešitve d.o.o.)

 • Kakovostna priprava preventivnega plana zahteva sodelovanje vseh udeležencev
 • Kako TPM pomaga pri pripravi preventivnega plana vzdrževanja
 • Poka-Yoke prednosti
 • Primeri uporabe Poka-Yoke

10.15 – 10.45 ODMOR

10.45 – 11.45 Vzdrževanje in VZD (Roman Lubec)

 • Inšpekcijski nadzor
 • Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti
 • Ocena tveganj
 • Ukrepi

11.45 – 13.00 Varnostne komponente strojev (Darko Dajčman, Dvigalotehna)

 • Varnostne komponente in opredelitev v Pravilniku o varnosti strojev
 • Zahteve za tehnične varnostne ukrepe (osnovne in posebne)
 • Varnostne naprave in povezani standardi
 • Določitev in zahtevana stopnja varnostne funkcije
 • Enostavni izračun doseženega varnostnega nivoja
 • Preprečevanje dostopa
 • Izklop v sili (ustavitev v izrednih razmerah)
 • Pozicioniranje in dimenzioniranje varnostnih naprav
 •  Primer ocene in vrednotenje tveganja za nevarno situacijo
 • Primeri nevarnih napak pri montaži

13.00 – 13.15 ODMOR

13.15 – 14.15 Učinkovito in agilno do cilja (Suzana Poznič Čižmek, PONSIA)

 • Moja učinkovitost v času sprememb
 • Upravljanje časa skozi notranjo in zunanjo igro produktivnosti
 • Mentalna stabilnost za obvladovanje stresnih situacij

Lokacija

Austria Trend Hotel

Dunajska c. 154, 1000 Ljubljana

Austria Trend Hotel Ljubljana

Predavatelji

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

Miha Vedenik, univ. dipl. ekon.

Njegova strokovnost in sposobnost motiviranja mu omogočata povezovanje različnih nivojev organizacije v podjetjih, da skupaj začnejo spreminjati procese na bolje. Izjemna kreativnost in ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih metod je bistven značaj predavatelja, ki mu pomaga pri doseganju ciljev njegovih strank. Podjetje Lean rešitve d.o.o. je svoje storitve izvajalo za številna renomirana podjetja, kot so Knauf Insulation, Hella, Iskra, Sazas, Cartago, Žito, Cablex, Hidria, SIP, Livar itd.

Roman Lubec

Roman Lubec, univ. dipl. inž. stroj., je od leta 1997 zaposlen na Inšpektoratu RS za delo, kjer je več kot 20 let opravljal delo inšpektorja za varnost in zdravje za delo. Pred tem je delal v gospodarstvu kot vodja tehnologije v TVT Boris Kidrič Maribor, kot v.d. direktorja podjetja Vzdrževanje in transport d.o.o. in kot vodja mednarodnega projekta Eureka - Isytrans v delovni organizaciji Tirna vozila d.o.o.. Od leta 2017 dela na projektu IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer skozi predavanja in strokovno pomoč posreduje informacije delodajalcem, kako razumeti in urejati področje varnosti in zdravja pri delu.

Suzana Poznič Čižmek, univ. dipl. ekon.

Je predavateljica, svetovalka in poslovna trenerka komunikacijskih, prodajnih, vodstvenih veščin ter veščin za osebno rast. Svoje široko strokovno znanje in praktične izkušnje deli že več kot 15 let z izvajanjem interaktivnih in motivacijskih delavnic. Že samo podatek, da v povprečju letno izvede 120 delavnic v različnih slovenskih podjetjih, dokazuje, da ima ogromno izkušenj za izvedbo profesionalnega in učinkovitega usposabljanja. Udeleženci vedno znova pohvalijo njeno pozitivno energijo in pristop, strokovnost, sposobnost motiviranja in uporabno vrednost njenih delavnic. Je tudi certificirana trenerka SDI, Train the trainer in The training techniques workshop.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.