Javna naročila in koncesije v praksi
249,00  (DDV ni vštet v ceno) Dodaj v košarico

Javna naročila in koncesije v praksi

Strokovna revija

249,00  (DDV ni vštet v ceno)

 

Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje. 


Prvi in edini slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

 

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Obveščenost in znanje

”Obvezna pravila za oddajo javnih naročil so v slovenskem prostoru prisotna že več kot petindvajset let. Pričakovali bi, da se bosta v tem času oblikovali in ustalili tako zakonodaja kot tudi praksa na področju javnega naročanja. Vendar ni tako. Javna naročila so pravno in gospodarsko področje, ki se nenehno spreminja ne le v slovenskem, ampak tudi v evropskem prostoru. Spreminjajo se evropske direktive, ki urejajo javno naročanje (po novem tudi koncesije), razvija se pravno zavezujoča sodna praksa Sodišča EU, ki te direktive interpretira, vzporedno s tem pa se spreminjata tudi domača zakonodaja in praksa javnih naročnikov ter še zlasti Državne revizijske komisije, ki kot edini organ pravnega varstva dokončno odloča o sporih s področja javnih naročil.

V takšnem, nenehno spreminjajočem se in pogosto tudi nepredvidljivem pravnem okolju je pomembno biti obveščen. Pomembno je spremljati prakso, slediti spremembam predpisov in prepoznavati smeri, v katere se razvija ureditev javnih naročil in koncesij v Sloveniji in Evropski uniji.

Publikacija, ki je pred vami, omogoča takšen prostor. Z novo strokovno revijo, ki je namenjena izključno vprašanjem s področja javnega naročanja in koncesij, po vzoru drugih evropskih držav, tudi v Sloveniji dobivamo pomembno priložnost za seznanjanje z novostmi, za opredeljevanje težav in morda tudi za iskanje novih, boljših rešitev za prakso. Ker sama trdno verjamem, da dobra obveščenost in možnost strokovne razprave omogočata širjenje znanja ter ustvarjata skupnost kritično razmišljajočih teoretikov in praktikov, ki lahko prispevajo k razvoju prakse in zakonodaje, nam vsem skupaj želim, da bi revijo vzeli za svojo in prispevali k njenim bodočim vsebinam.”

Iz nagovora strokovne urednice mag. Marije Bukovec Marovt ob izidu revije


Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi:

 • zakonodajne novosti,
 • pojasnila pravnih predpisov,
 • aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU,
 • rešitve konkretnih dilem v postopkih.

Teme trenutne števike revije so:

 • Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD
 • Nova sodba Sodišča EU v zadevi C 53/22 (VZ) – pravni interes za vodenje revizijskih postopkov,
 • Popravni mehanizem v primeru izključitvenih razlogov
 • Prekrškovna praksa glede dopustnosti povišanja pogodbene cene zaradi dviga minimalne plače,
 • Kaj varuje začetek teka roka za vložitev zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo
 • Javna naročila za nakup letalskih vozovnic in spremljajočih namestitvenih aranžmajev

Prednosti revije

 • Kratka, jasna in praktična mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov
 • Ažurne in kakovostne informacije o aktualnih zakonskih spremembah v zvezi z javnimi naročili in koncesijami
 • Razlago pravnih predpisov s priporočili
 • Usmeritev glede težav, s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Opozarja na pomanjkljivosti in napake, ki se pojavljajo v praksi in podaja nasvete za pravilno, finančno in časovno učinkovito delo


Avtorji

 • mag. Marija Bukovec Marovt (Odvetniška pisarna Marovt & partnerji), analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja
 • Andraž Žvan (Državna revizijska komisija), pojasnila odločitev Državne revizijske komisije
 • Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav., tolmačenje odločitev Sodišča EU
 • Urška Skok Klima (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje), analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja
 • Milan Železnik, univ. dipl. prav. (Evropski pravni center), analize, mnenja in priporočila s področja koncesij in javno-zasebnega partnerstva
 • Milena Basta Trtnik (Bonorum d.o.o.), analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja
 • Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav. (Inšpektorat RS za okolje in prostor)
 • dr. Žan Jan Oplotnik (Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru)
 • Eva Zala Marovt, univ. dipl. pravnica, odvetniška pripravnica v Odvetniški Družbi Ilić & Partnerji o.p. d.o.o.
 • mag. Zlata Jerman (Državna revizijska komisija, vodja Oddelka za prekrškovne zadeve)
 • mag. Njives Neffat, univ. dipl. prav. (Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o.)
 • dr. Nina Plavšak
 • Larisa Štefin Glavendekić, univ. dipl. pravnica (Praetor d.o.o.)
 • Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica
 • Petja Plauštajner, univ. dipl. iur.

Komu je revija namenjena? 

 • Javnim naročnikom, ki so odgovorni za izvedbo naročil, javnih razpisov in postopkov za naročanje gradenj, blaga in storitev
 • Ponudnikom in strokovno usposobljenim osebam, ki so odgovorni za sestavo in oddajo ponudb
 • Koncedentom, koncesionarjem in izvajalcem javno zasebnega partnerstva

Priporočila

Ključni cilj revije je zagotoviti uporabnost vsebin za prakso. Zato redno spremljamo zadovoljstvo naročnikov. V nedavni anketi o zadovoljstvu naročnikov z revijo je večina naročnikov revijo ocenila za zelo dobrodošlo pri delu in jo priporoča ostalim!


Prenesite brezplačni izvod 

Izpolnite obrazec in prenesite brezplačni izvod številke marec 2023. Po izpolnitvi obrazca boste svoj izvod prejeli na vpisan e-poštni naslov. 


Splošni pogoji

Naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. Z odpovedjo preneha tudi dostop do online izdaje. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dneh pred iztekom letnega obdobja. Plačilo enostavno izvedete na podlagi izdanega računa.