fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Javna naročila na področju oskrbe z lokalno hrano

Strokovni posvet
Ura: 9.00 – 12.30

249,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POMEMBO za vse javne zavode in ponudnike kmetijskih pridelkov in živil: strokovni posvet na temo oskrbe javnih zavodov z lokalno prehrano


V Sloveniji se vsake toliko časa odpre debata glede dopustnih omejitev udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU. Navedena debata je še toliko bolj na mestu v času krize, ko se sprejemajo ukrepi za pomoč lokalnemu gospodarstvu.

75. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) določa, da mora javni zavod:

 • nabaviti najmanj 50 % pridelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo pridelanih kmetijskih pridelkov in živil,
 • nabaviti najmanj 50 % predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo predelanih kmetijskih pridelkov in živil.

Ta ukrep se izvaja do konca leta 2020.

Samozadostnost Slovenije in oskrba z lokalno hrano pridobivata na pomenu, zato vas vabimo na strokovni posvet.

Strokovni posvet, namenjen koordinatorjem javnih naročil v javnih zavodih in direktorjem slovenskih pridelovalcev in predelovalcev. Na njem bo predstavljena zakonodaja glede javnih naročil na področju oskrbe z lokalno prehrano, trenutno stanje in napovedi glede oskrbe javnih zavodov in oseb javnega prava, ki morajo upoštevati zakonodajo javnega naročanja.

9.00–10.00 – Stanje in izzivi oskrbovalne verige z lokalno prehrano (dr. Jože Podgoršek, Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano)

 • Povzetek stanja pridelave in predelave hrane v Sloveniji
 • Pomen lokalne prehrane in pomen “slovenskih” oskrbovalnih verig s hrano
 • S katerimi ukrepi do poštenih odnosov v verigi preskrbe s hrano

10.00–11.00 – Priprava razpisne dokumentacije, vpliv interventne zakonodaje in aktualne odločitve  Državne revizijske komisije (mag. Marija Bukovec Marovt, odvetnica)

 • Kako izbrati primeren postopek oddaje javnega naročila za prehrano
 • Na kaj moramo biti pozorni, ko pripravljamo razpisno dokumentacijo
 • Vpliv interventne zakonodaje na dobavo prehrambenih artiklov
 • Dopustne spremembe že sklenjenih pogodb in okvirnih sporazumov zaradi izrednih razmer
 • Aktualne odločitve Državne revizijske komisije

11.00–11.30 – Odmor s prigrizkom in diskusijo

11.30–12.30 – Pregled zakonodaje in predstavitev Kataloga živil za javno naročanje (Katarina Jevšjak,  Gospodarska zbornica Slovenije)

 • Pregled zakonodaje – kako zadostiti zahtevam:
  • Zakon o javnem naročanju 3 (20 % izločenih živil)
  • Uredba o zelenem javnem naročanju (10 % ekoloških živil in 20 % živil iz shem kakovosti).
 • Predstavitev Kataloga živil za javno naročanje in aktualnih nadgradenj
  • Kategorizacija živil
  • Oblikovanje sklopov istočasno za javno naročilo in izločene sklope (način sprotnega spremljanja deležev ekoloških živili, živil iz shem kakovosti in vrednosti izločenih sklopov).
  • Izvozni dokumenti (skupni predračun, predračun za objavo na portalu za javno naročanje, povpraševanje živil za izločene sklope za posameznega ponudnika, skupno  povpraševanje živil za izločene sklope).

Avtorji

Katarina Jevšjak

Katarina Jevšjak, dipl. san. inž., je zaposlena na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije kot svetovalka. Ima več let izkušenj na področju javnega naročanja, svetuje pri pripravi javnih naročil na področju nabave živil. Področje javnega naročanja nadgrajuje s poznavanjem elektronskega poslovanja (materialnega knjigovodstva, strokovnega vodenja prehrane) in sodeluje pri razvoju aplikacije Katalog živil za javno naročanje. Od začetka kariere tudi aktivno dela na področju javnega naročanja kot predavateljica na številnih posvetih, konferencah, seminarjih in delavnicah.

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

dr. Jože Podgoršek

dr. Jože Podgoršek je svojo poklicno pot pričel v gospodarskem sektorju, kjer je intenzivno spoznal področje pridelave zelenjave in tudi sektor zelenjadarstva v Sloveniji. V letih dela v podjetju Zeleni hit d.o.o. od leta 1997 do 2004 je skupaj s sodelavci razvijal pridelavo zelenjave in vnašal nove tehnološke rešitve do slovenskih zelenjadarskih kmetij. Od leta 2004 do 2018 je bil zaposlen na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (nekdaj Kmetijska šola Grm), kjer je spoznal tudi delovanje javnega sektorja. Marca 2015 je bil imenovan za prvega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Med njegovimi glavnimi nalogami so bili spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, ozaveščanje kupcev hrane v verigi preskrbe s hrano o zakonskih določbah in moralnih merilih pri odkupu hrane ter ozaveščanje pridelovalcev in predelovalcev kot vmesnih členov v verigi preskrbe s hrano o zakonskih okvirih pri prodaji in odkupu hrane in pravicah prodajalcev hrane. Septembra 2018 je bil imenovan na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.