fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Javna naročila za ponudnike

Enodnevni seminar
Ura: – 13.15
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kot ponudnik gradenj, blaga ali storitev morate v postopkih javnega naročanja predvsem paziti na troje; pripraviti in oddati popolno razpisno dokumentacijo, se pravilno in seveda učinkovito pogajati in uspešno uveljavljati pravno varstvo.

Prakso na področju javnega naročanja po uveljavitvi ZJN-3 oblikuje Državna revizijska komisija, katere odločitve prinašajo številne pomembne odgovore in usmeritve ponudnikom za pravilno postopanje v postopkih javnega naročanja. Le-te bomo v sodelovanju z vrhunskima strokovnjakom obravnavali na seminarju.


Komu je seminar namenjen? Vsem, ki sodelujete v postopkih javnega naročanja priponudnikih (podjetja, ki sodelujejo na razpisih) in vsem, kivas tematika zanima.

Seminar je namenjen ponudnikom gradenj, blaga in storitev. Iz vsebine:

 • praktične usmeritve za pripravo in oddajo ponudbe,
 • aktualna praksa Državne revizijske komisije in Sodišča EU,
 • odgovori na ključna vprašanja javnega naročanja z zornega kota ponudnikov.
 • Kako pripraviti popolno ponudbo
 • Kdaj so dopuste dopolnitve ponudbe in kdaj ne
 • Kapacitete tretjih
 • Neposredna plačila podizvajalcem
 • Javnost ponudbenih dokumentov in dopustnost vpogleda v konkurenčne ponudbe
 • Prekrški ponudnikov po ZJN-3
 • Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja
 • Kdaj in pod katerimi pogoji je možno sodno varstvo
 • Najnovejša praksa Državne revizijske komisije

 

Avtorji

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in javne službe na Višji šoli Doba v Mariboru, predavatelj na različnih seminarjih s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva. Sedaj je strokovni sodelavec in prokurist v Evropskem pravnem centru Maribor, ki se ukvarja s pripravo strokovnih podlag za podelitev koncesij na različnih področjih. Kot strokovni sodelavec je izvedel številne projekte s področja javnega naročanja za nabavo blaga, storitev in gradenj za javne naročnike in številne projekte za podelitev koncesij javnih služb in drugih oblik javno zasebnega partnerstva.