Postopki zaposlitve v javnem sektorju in sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Seminar

298,00  DDV ni vštet v ceno

Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom

 

Seznanite se z bistvenimi postopki za pravilno zaposlovanje in pripravo pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju, ob upoštevanju vseh številnih zakonskih in drugih podlag, v izogib nepravilnostim in možnostim inšpekcijskega nadzora, saj gre za porabo javnih sredstev.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Postopki zaposlitve v javnem sektorju in sklenitev pogodbe o zaposlitvi


Vsebina seminarja:

sklenitev-pogodbe-o-zaposlitvi

 • Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da delodajalec v javnem sektorju lahko začne s postopkom za novo zaposlitev.
 • Posamezne faze vodenja postopka za novo zaposlitev v javnem sektorju ter opozorila na pravilno izvedbo posameznih faz.
 • Posebnosti vodenja postopka javnega natečaja za zaposlitev uradnika po zakonu o javnih uslužbencih ter opozorila na pravilno izvedbo posameznih faz postopka javnega natečaja.
 • Pravice neizbranih kandidatov za zaposlitev.
 • Možnost zaposlitve v javnem sektorju brez prehodno izvedenega postopka zaposlitve.
 • Obveznosti kandidata za zaposlitev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • Obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
 • Sestavine pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju.

 


Zakaj se udeležiti seminarja?

 •  Na online seminarju bodo udeležencem natančno predstavljene in razložene pravne podlage za vodenje postopkov za novo zaposlitev v javnem sektorju.
 • Posebej bodo izpostavljene posebnosti vodenja postopka zaposlitve v primeru, da gre za zaposlitev uradnika v državnem organu ali občinski upravi, ko se izvede postopek javnega natečaja.
 • Predstavljena bo pogodba o zaposlitvi v javnem sektorju, s posebnim poudarkom, kako se v pogodbi o zaposlitvi v javnem sektorju pravilno določi plača zaposlenemu.
 • Udeležencem usposabljanja bo predstavljena najnovejša sodna praksa glede različnih postopkov zaposlitve v javnem sektorju ter sestavin pogodbe o zaposlitvi.

Namen:

S praktičnim online seminarjem vas želimo seznaniti z bistvenimi postopki za pravilno zaposlovanje in pripravo pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju, ob upoštevanju vseh številnih zakonskih in drugih podlag, v izogib nepravilnostim in možnostim inšpekcijskega nadzora, saj gre za porabo javnih sredstev.

postopeki-zaposlovanja-v-javnem-sektorju


Predavateljica: 

Mojca Ramšak Pešec, ki ima dolgoletne izkušnje in številna znanja, povezana z zaposlovanjem javnih uslužbencev, plačnim sistemom v javnem sektorju ter pripravo pogodb o zaposlitvi.

 

 


Pridružite se nam – izberite eno od 3 možnosti:

Standard LIVE

Udeležba online v živo (+PDF gradivo) 288,00 € +DDV

Standard FLEXIBLE

Posnetek seminarja (+PDF gradivo) 288,00 € + DDV

Premium

Udeležba online v živo +Posnetek seminarja +PDF gradivo +Dodatno gradivo
(pisni odgovori na vprašanja + vzorci aktov in pogodb o zaposlitvi)*
328,00 € + DDV

*Udeleženci Premium paketa prejmete še:

 • pisne odgovore na vprašanja in praktične primere iz prakse ter
 • vzorce aktov, izdanih v postopku zaposlitve na podlagi javne objave prostega delovnega mesta ter na podlagi javnega natečaja za zaposlitev uradnika po zakonu o javnih uslužbencih.

Preverite še ostala izobraževanja iz – Javni sektor. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Predavatelji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z navedenih področij.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.