fbpx

Prijava v portal: 

Kadrovsko delo – osnovna stopnja

e-izobraževanje
Ura: –
Lokacija: Spletna učilnica
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije o opravljenem izobraževanju.
 

Za vse, ki želite, da kadrovsko delo v HR oddelkih poteka pravno skladno in nemoteno!

490,00  (DDV ni vštet v ceno)

Za vse, ki želite, da kadrovsko delo v HR oddelkih poteka pravno skladno in nemoteno!


Delo v HR oddelkih zahteva natančno vodenje in urejanje kadrovskih evidenc, hrambo osebnih podatkov in celotne dokumentacije v zvezi z zaposlitvijo in delom posameznika, vodenje zakonsko določenih postopkov v zvezi z zaposlitvijo, zagotavljanje ustrezne informacijske podpore kadrovski funkciji in izvedbo številnih aktivnosti, povezanih z zaposlenimi.

Da boste svoje delo v HR oddelku opravljali pravilno in natančno ter skladno z vso predpisano zakonodajo, hkrati pa boste imeli urejeno dokumentacijo v primeru prihoda inšpektorja za delo, Vas vabimo, da se udeležite intenzivnega e izobraževanja. 


E izobraževanje vam zagotavlja:

 • Pravilno, natančno ter skladno z vso predpisano zakonodajo delo v kadrovski službi,
 • urejeno dokumentacijo v primeru prihoda inšpektorja za delo,
 • učinkovito in pravilno pripravo vseh dokumentov, pri zaposlovanju in vodenju evidenc.

Oblika in potek e izobraževanja:  

Na vaš elektronski naslov boste prejeli dostop do spletne učilnice Forum Akademija, kjer se nahajata posnetka video seminarjev na temo:

 • Zakonito vodenje evidenc, s poudarkom na evidenci delovnega časa
 • Arhiviranje kadrovske dokumentacije po novem.

Posnetka sta razdeljena na več smiselnih enot, zaradi lažjega spremljanja.

V spletni učilnici bodo na voljo tudi e-gradiva v pdf obliki:

 • odmori in počitki, varnost in zdravje pri delu od doma in postopek delodajalca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Po zaključenem programu prejmete potrdilo o strokovni usposobljenosti Forum Akademije.


Komu je namenjeno?

Kadrovskim referentom, kadrovikom, poslovnim sekretarjem, pa tudi vodjem ter vsem, ki vas tematika zanima, ali se z njo srečujete pri vsakdanjem delu.


koristi-kadrovskega-dela

Koristi e izobraževanja:

 • PRILAGODLJIV POTEK IZOBRAŽEVANJA
 • 2x VIDEO SEMINAR
 • E-GRADIVA IN VZORCI DOKUMENTACIJE
 • CERTIFIKAT 
 • MOBILNI DOSTOP ŠE 1 LETO PO ZAKJUČKU 
 • TAKOJŠEN PRENOS V PRAKSO 

Vsebina

Predava: Andreja Samec Koderman


Vsebina

 • Katere so zakonsko obvezne vsebine osebne mape, česa v le-teh ne smemo hraniti in kdaj delovnopravna zakonodaja omogoča izjeme? Katero zakonodajo upoštevati pri vodenju in arhiviranju osebnih map?
 • Vpliv GDPR in ZVOP-2 na arhiviranje kadrovske dokumentacije.
 • Kako zakonito izpeljati in dokumentirati postopek zaposlitve delavca, kako si poenostaviti postopke pridobivanja podatkov od delavcev, da ob tem ne kršimo zakonov?
 • Kako vzpostaviti, voditi in arhivirati dokumente v karierni mapi sodelavca, kaj sploh je karierna mapa?
 • Katere so obveznosti delodajalca v primeru ravnanja z arhivskim gradivom pri elektronskem arhiviranju osebnih map, pomen in pasti elektronskega arhiviranja?
 • Kdo odgovarja za vzpostavitev, vodenje in arhiviranje osebnih map?
 • Na kaj je delovni inšpektor pozoren pri pregledu osebnih map, kako lahko z nepremišljeno potezo ravnanja z njimi storite prekršek ali celo kaznivo dejanje? Ali mu znate pravilno argumentirati, zakaj arhivirate določene dokumente o delavcu, za katere nimate zakonskih podlag?
 • Ali izpolnjujete vse zakonske obveze vodenja in arhiviranja kadrovskih evidenc?
 • Osebne mape in kadrovske evidence ter njihovo arhiviranje (kaj ima običajno status arhivskega gradiva?)

Kaj boste pridobili?

 • poznali boste pravne osnove za pravilno hrambo kadrovske dokumentacije (ZDR-1, ZEPDSV, ZVOP-2),
 • poznali boste obvezne sestavine osebne mape, kaj lahko v mapah hranimo in česa ne,
 • poznali boste postopke hrambe kadrovske dokumentacijev papirni in digitalni obliki,
 • v skladu s predpisi in potrebami poslovanja boste učinkovito upravljali z dokumentacijoin tako znali delovnemu inšpektorju pravilno argumentirati vodenje evidenc,

Predava: Andreja Samec Koderman


Vsebina

 • Zakonska izhodišča delovnega časa
 • Zakaj je smiselno sprejeti akt o delovnem času
 • Različne oblike pojmovanja delovnega časa
 • Zakaj je potrebno jasno definirati ustrezno razporeditev delovnega časa
 • Kaj moram vedeti o enakomerni razporeditvi delovnega časa
 • Kdaj je smiselno uvesti neenakomerno razporeditev delovnega časa
 • V katerih primerih je začasna razporeditev delovnega časa smiselna
 • Najpogostejše napake delodajalcev pri opredelitvi razporeditve delovnega časa
 • Obveznosti in izzivi vodenja evidence o izrabi delovnega časa
 • Čas priprave na delo – ali sodi v delovni čas in kako to področje urediti v organizaciji
 • Pogoste napake pri vodenju delovnega časa delavcev
 • Do zakonitih evidenc delovnega časa s vzpostavitvijo temeljev delovnega časa
 • Opredelitev ključnih pravil na področju delovnega časa
 • Sodobni pristopi evidentiranja delovnega časa in izzivi
 • Rešitev je v ustreznem planiranju delovnega časa
 • Odgovornost spremljanja delovnega časa sodelavcev
 • Razporejanje delovnega časa
 • Koriščenje viškov ur
 • Nadurno delo in dokazila o odreditvi nadurnega dela
 • Kako obravnavati ure, ko nadurno delo ni bilo odrejeno
 • Delo od doma in vodenje – evidenca delovnega časa

Kaj boste pridobili?

 • Do zakonitih evidenc delovnega časa preko 9. ključnih korakov organizacije delovnega časa.
 • Opozorili vas bomo na najpogostejše napake vodenja za evidenca delovnega časa, ki pogosto predstavljajo tveganje glob delovnega inšpektorata.
 • Dobili boste odgovore na mnoga vprašanja, ki se vam porajajo ob organizaciji dela in vzpostavljanju evidenca delovnega časa.

 • Komentar členov ZDR-1, ki se nanašajo na odmore in počitke

 • Predpogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je zagotovitev zdravih in varnih delovnih pogojev za opravljanje dela na domu.

 • Postopek v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • Pisna seznanitev z očitanimi kršitvami oziroma očitanim razlogom nesposobnosti in vabilo na zagovor

Preverite še ostala izobraževanja s področja HRM. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Andreja Samec Koderman

Andreja Samec KodermanAndreja deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih. Več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti. Na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov je leta 2015 in 2017 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je prejela eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado za Vodenje in razvoj talentov je prevzela leta 2015 in leta 2017 na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov v Mumbaju.

Tanja Bohl

Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za e-izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.