Kaj mora direktor vedeti o bilancah in računovodstvu

Seminar

298,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Za zakonitost in pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov ODGOVARJA DIREKTOR!

Se zavedate te odgovornosti ob podpisovanju bilance?

Kot kompetenten direktor, ki odgovarja za poslovanje, morate dobro poznati vzročne povezave med poslovnimi dogodki, računovodskimi izkazi in zakonodajo. Računovodska poročila morate razumeti in morate jih znati brati. Informacije, ki jih razberete iz poročil, so namreč ključne pri sprejemanju poslovnih odločitev in pri vzpostavitvi poslovnih odnosov.

Zato se kot odgovoren direktor podjetja udeležite seminarja.

Seminar je namenjen:
direktorjem podjetij in ustanov, podjetnikom, drugim odgovornim osebam in vsem, ki jih to področje zanima

Seminar je zastavljen, tako da boste:

 • znali iz računovodskih izkazov razbrati informacije, ki so pomembne za dobre poslovne odločitve,
 • razumeli kako poslovni dogodki vplivajo na poslovanje podjetja,
 • znali spremljati denarni tok v podjetju in
 • skozi praktične primere razumeli, kako se posamezne odločitve poslovodstev odražajo na finančni moči podjetja.

Kratek pregled vsebine:

 • temeljni cilji podjetja in tveganja pri poslovanju podjetja
 • kako doseči kratkoročno in dolgoročno zastavljene poslovne cilje s pomočjo aktivnega obvladovanja tveganj v podjetju v hitro spreminjajočem se okolju
 • na čem morajo temeljiti poslovne odločitve vodstva – zakonski okvir
 • na kaj paziti pri sodelovanju z zunanjimi računovodskimi servisi in kako organizirati svojo finančno računovodsko službo
 • lastna finančno-računovodska služba ali najem storitve
 • kako s pravilniki v podjetju in vpliv poslovnih politik na bilance podjetja
 • kaj nam pove bilanca stanja, ipi, denarni tok – s praktičnimi primeri
 • kako optimirati denarni tok v podjetju s perspektive finančne funkcije; kateri prikaz denarnega toka uporabiti za različne  namene
 • pravi plani in koristno poslovodsko poročanje
 • kako se posamezne odločitve poslovodstev odražajo v knjigah in na finančni moči podjetja – praktični primeri

Avtorji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj četrto leto deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in  pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost poslovanja v času negotovih razmer v okolju. Lastnikom podjetij pomaga pri nakupih, prodajah in ocenjevanju vrednosti njihovih podjetij.  Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje sodne izvedenke za ekonomijo in videnja  prakse  v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica in organizatorka praktičnih delavnic s področja poslovnih financ za nemško založbo Forum Media, Akademijo finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Je članica strokovne komisije pri Ministrstvu za pravosodje za preizkus znanja kandidatov za sodne izvedence- področje ekonomija in drugo. Nadja Zorko, Phd, CFO, Consultant, Certified Business Appraiser, licenced Court Expert, Financial Coach