Izzivi vodenja v proizvodnji

Praktični seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POMEMBNO: Z motiviranimi, zadovoljnimi delavci je delo lažje, boljše in hitreje opravljeno, konfliktov je manj, kot vodja pa se na koncu dneva ne počutite izžeti!

Kot vodstveni delavec v proizvodnji prevzemate odločilno vlogo. Poleg vaših strokovnih znanj in kompetenc z vašim načinom vodenja, motiviranja, usposabljanja in komunikacije pomembno vplivate na vaše sodelavce, oblikujete skupino, dosegate zastavljene cilje, prispevate k učinkovitosti in poslovni uspešnosti podjetja – soustvarjate zgodbo uspeha.

Zato je še kako pomembno, da se veščin vodenja, motiviranja in komunikacije naučite ter stalno nadgrajujete.

V sodelovanju s strokovnjakom z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami smo posebej za vas pripravili praktični seminar.

 • Pridobili oz. nadgradili boste dragocene vodstvene veščine, ki vam bodo koristile še leta,
 • oblikovali si boste motivirano in usposobljeno ekipo, s katero boste dosti dosegali boljše rezultate,
 • cilje podjetja boste znali zaposlenim predstaviti tako, da se bodo z njimi identificirali – ter vam zato bolj sledili,ustvarjali oz. ohranjali boste pozitivno delovno klimo in pri zaposlenih razvijali občutek pripadnosti podjetju,
 • pri zadovoljnih, motiviranih zaposlenih boste imeli manj težav z bolniškimi odsotnostmi ter podiranjem urnikov,
 • kot vodja boste s pravim pristopom uživali zaupanje in spoštovanje delavcev!
 • Zahteve globalnega trga po produktivnosti in kakovosti ter kako jih dosegati
 • Kako “vzgojiti” motivirane, usposobljene in kreativne delavce, ob pomanjkanju tovrstne delovne sile na trgu
 • Sodobna proizvodna filozofija v praksi
 • Doseganje vrhunskih proizvodnih rezultatov in motivacija
 • Spremenjena vloga vodje v proizvodnji
 • Spodbujanje kreativnosti zaposlenih
 • Motiviranje brez materialnih motivov
 • Učinkovita komunikacija vodje s podrejenimi sodelavci
 • Načini preprečevanja in reševanja konfliktov
 • Usposobljenost vodje kot pogoj za strokovno usposabljanje podrejenih delavcev

Avtorji

Marino Bicman

Marino Bicman, univ. dipl. str. ing., je strokovnjak na področju industrijskega inženiringa. 15 let je bil zaposlen v industriji, večinoma na vodstvenih mestih, več kot 10 let na področju izobraževanja, več kot 20 let pa se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem v podjetjih doma in v tujini.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.