fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kako pridobiti in zadržati kvalitetne stranke

Praktična interaktivna delavnica
Ura: 8.00 – 12.15
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Uspešna prodaja zagotavlja dolgoročno stabilnost in možnosti razvoja ter investicij.

Prodajalec mora stranko dandanes prepričati, ne več pregovoriti.

Za to mora razpolagati s strokovnim znanjem, hkrati pa tudi odličnimi komunikacijskimi kompetencami.

Vabimo vas na praktično, interaktivno delavnico, kjer se boste naučili:

 • vrhunskih prodajnih strategij v 3 korakih in skladno z komunikacijsko – psihološko osnovo (aktivno poslušanje, kraljevska tehnika vprašanj, hipnotični govorni vzorci),
 • kako stranki primerno argumentirati zadovoljitev potrebe,
 • kako predstaviti rešitev in zaključiti posel …

Kaj boste spoznali na interaktivni delavnici:

 • 7 osnovnih pravil pri upoštevanju ugovorov
  Ugovori so v pogajanjih samoumevni, pogosto uporabljeni kot taktična metoda za vznemirjanje prodajalca. Prepoznavanje ugovorov, njihovo sprejemanje in signaliziranje sogovorniku.
 • Kako iz ugovorov narediti novo prodajno priložnost
  Z vrhunsko mentalno pripravo in razumevanjem prikritih sporočil boste stranko pripeljali do razmišljanja in občutkov – potrebujem še več!
 • S.A.L.E.S model
  Vsaka dobra pogajalska strategija potrebuje okvir, znotraj katerega se odvija. Z rutino pri uporabi tega modela bodo vaša pogajanja bolj suverena in uspešnejša.
 • Pomembnosti postavljanja strateških vprašanj
  Če vprašanja uporabljate z občutkom, se vaš sogovornik ne bo počutil kot na zagovoru. Zmeraj je bolje postaviti manj vprašanj, a zato pravih. Tehnika spraševanja je eden najmočnejših instrumentov v komunikaciji.
 • Aktivno poslušanje
  Aktivno poslušanje je en najpomembnejših komunikacijskih modelov pri vodenju pogajanj. Sogovorniku dokažete empatijo, razumevanje, ob tem pa tudi korak za korakom zavarujete posamezne napredke v pogajanju.
 • Najbolj učinkovite hipnotične vzorce
  Hipnotični govorni vzorci so močno orodje prodajalca, zato se skrbno uporabljajo v tistem delu prodajnega razgovora, ko jih potrebujemo, da s tem popeljemo korak bližje k zaključku prodaje.

Interaktivna delavnica temelji na praktičnih primerih, skupinskem delu, strokovna vsebina pa se popestri s pomočjo igre vlog ter feedbacka, da udeleženci od delavnice odnesejo res maksimalno.

Sistemska izgradnja pogajanj s pomočjo S.A.L.E.S. modela

 • Informacijska faza
  • Aktivno poslušanje
  • Strateška tehnika vprašanj
  • Hipnotični govorni vzorci
 • Argumentacijska faza (zaključevanje prodaje se začne na začetku prodajnega sestanka)
  • Potrebe in uporabnost
  • Štirikotnik argumentacije
  • 7 pravil pri upravljanju z ugovori
  • Cenovno ugodna in cenovno neugodna dejstva
 • Zaključna faza
  • Metode zaključevanja
  • Zavarovanje pogajalskih rezultatov

 Osnove komunikacijske psihologije

 • Psihološke osnove začetka pogovora – interakcijski proces
 • Vsebinski in odnosni nivo v komunikaciji
 • Piramida potreb in vpliv pri pogajanjih

Avtorji

Silvester Kmetič

Silvester Kmetič deluje na področju organizacijskega in strateškega razvoja, izvaja prodajne, vodstvene in individualne treninge za srednji in višji management, kjer s pomočjo sodobnih pristopov psihologije in ekonomije ljudem pomaga razvijati veščine vodenja, komunikacije, projektnega in timskega dela, upravljanja s časom, usklajevanja posla, družine in lastnega življenja, jih podpira pri prepoznavanju lastnih vrednot in prepričanj ter odpravljanju raznih strahov oz. upravljanju z njimi.  V podjetjih Silvester kombinira izvajanje timskih treningov in individualnega coachinga za vodstveni kader in člane ekip, saj izjemno uživa pri delu s posamezniki, ki si želijo razviti svoje potenciale in doseči zastavljene cilje. K boljšim rezultatom je popeljal tudi številne podjetnike, športnike, politike, mladostnike in posameznike, ki so si želeli doseči nadpovprečno uspešnost, oz. vedo, kaj si v življenju želijo, in so za to pripravljeni premagati cono udobja. Treninge izvaja v podjetjih in organizacijah v rodni Nemčiji, kot tudi Sloveniji, Avstriji, Švici, Srbiji in na Hrvaškem. Je certificiran Transolution Coach, NLP Master Coach, Hipno Coach in Sales Coach.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.