Kako se pripraviti na nadzor delovnega inšpektorja, kontrolna mapa + triurni seminar

Enodnevni seminar

330,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zakaj moram biti kot delodajalec pripravljen na obisk inšpektorja za delo?

Inšpektorji ugotavljajo, da so v praksi pogoste kršitve predvsem na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (3.542 kršitev), glede sklepanja pogodb (2.213 kršitev), vodenja evidenc in delovnega časa (1.796 kršitev) in zaposlovanja na črno (795 kršitev).

(Vir: Poročilo Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij za leto 2014)

Na obisk inšpektorja za delo morate biti pripravljeni v vsakem trenutku, zato je nujno, da imate kadrovsko administracijo in postopke v celoti usklajene s številnimi zakonodajnimi zahtevami.

Zakaj potrebujem Kontrolno mapo za pripravo na obisk Inšpektorja za delo?

Kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo shranjujete vso dokumentacijo in zapise (zapisnike, opombe, dokazila, sporočila, dopise …), kar vam omogoča celovit pregled in trajno shranjevanje na enem mestu ter zanesljivo oporo ob prihodu inšpektorja za delo.

Kdo so strokovnjaki?

mag. Borut Brezovar, dolgoletni bivši glavni inšpektor RS za delo in soavtorji

Zakaj se moram udeležiti kratkega seminarja?

 • Dobili boste hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev – s pomočjo pojasnil zakonodajnih in strokovnih zahtev ter postopkov, ki so vedno pri roki.
 • Učinkovito boste zmanjšali administracijo in s skrajšanjem postopkov prihranili veliko časa in denarja – preprosto uporabite vzorec iz zbirke obveznih in priporočljivih dokumentov.
 • Enostavno boste vpeljali ukrepe za preprečevanje kršitev – preko enostavnih, strokovnih in preglednih navodil na kaj morate biti posebej pozorni in katerih napak si ne smete privoščiti.
 • Vedno boste pripravljeni na obisk inšpektorja za delo – nasveti: katere dokumente bo inšpektor verjetno zahteval in kako se ob obisku odzvati.

Kratek pregled vsebine:

 • Mednarodne in domače pravne podlage inšpekcijskemu nadzoru
 • Organiziranost inšpekcije dela v Republiki Sloveniji
 • Pooblastila inšpektorjev dela in postopek nadzora
 • Pravice delodajalca v inšpekcijskih postopkih
 • Zapisnik o inšpekcijskem pregledu
 • Različne vrste inšpekcijskih odločb in njihov namen
 • Inšpektor dela kot prekrškovni organ
 • Ključne dolžnosti delodajalca ZDR-1
 • Kakšne dokumente bo inšpektor pri delodajalcu praviloma zahteval?
 • Najpogostejše kršitve s področja delovnih razmerij
 • Kakšne novosti je prinesel dopolnjen zakon o inšpekciji dela ZID-1?

 

Avtorji

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.  Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu, predavatelj oziroma aktivni udeleženec konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu doma in tujini ter predavatelj in moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu.