fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Skladnost poslovanja na kadrovskem področju (Kako zagotoviti zakonski minimum?)

Seminar
Ura: 9.00 – 13.15
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zagotovitev skladnosti poslovanja na vseh področjih delovanja poslovnih subjektov, vključno z organizacijami javnega sektorja, je postala ključna za njihovo uspešno delovanje. V skladnost poslovanja je pomembno vpeto tudi kadrovsko področje. Vključuje predvsem načrtovanje in izvajanje postopkov, ki morajo zagotoviti, da podjetje deluje v skladu z zakonodajo in standardi, hkrati pa predpisuje tudi ravnanja zaposlenih ter postopke za preprečevanje in odkrivanje morebitnih kršitev.

 • sistematičen pregled kadrovskih procesov (kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovni čas, plačilo za delo, povračila potnih stroškov, odpoved pogodbe o zaposlitvi …);
 • zagotavljanje skladnosti kadrovskih procesov v povezavi in ob vplivanju na poslovanje celotne organizacije;
 • priprava internih aktov in pogodb, s katerimi določate pravni in etični okvir za ravnanje zaposlenih (skladnost pogodb, pravilnikov, procesov…); .
 • priporočila za skladnost ukrepov v primeru ugotovljenih nepravilnosti (možni ukrepi, opozorila, odpovedi, nadzor detektiva …);
 • prihranek časa in denarja, kajti zaradi neskladnega in nezakonitega delovanja lahko delodajalca in odgovorne osebe doletijo tudi sankcije.

Na seminarju bodo na sistematičen in pregleden način, vključno z obravnavo primerov iz bogate predavateljeve prakse in z odgovori na konkretna vprašanja udeležencev, obravnavane zahteve in priporočila za zagotovitev skladnosti poslovanja na naslednjih področjih:

 • varnost in zdravje pri delu (postavitev sistema, COVID ukrepi, delo na domu, izvajanje zahtevanih ukrepov, ustrezna reakcija v primeru nezgod in zahtevkov ZZZS…)
 • kadrovske evidence (vzpostavitev, način in roki hrambe…)
 • varstvo osebnih podatkov (po uredbi GDPR in predvideni noveli ZVOP…)
 • temeljne obveznosti delodajalcev ob zaposlovanju in v zvezi z delovnim časom, plačilom za delo itd. (skladnost pogodb, pravilnikov, procesov…)
 • preprečevanje nadlegovanja in mobinga na delovnem mestu (postavitev sistema, reakcija na prijave…)
 • preprečevanje in ugotavljanje alkoholiziranosti in zlorabe drugih substanc ter zlorab pravice do povračila potnih stroškov (pravilniki, izvedba postopka, možni ukrepi, skladnost detektivskega nadzora,…)
 • ukrepanje v primeru ugotovljenih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi (vrste odpovedi, postopek, tveganja…)

Avtorji

Miha Šercer

Miha Šercer Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniška pisarna Šercer-Šisenik, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.