fbpx

Prijava v portal: 

Kalkulacije in oblikovanje cen v podjetniški praksi

Kontrolna mapa
Ura: –

Mapa z vzorci kalkulacij, ki vam bo pomagala obvladati enega od ključnih elementov uspešnega poslovanja. Vsebuje postopke in navodila s primeri realnih kalkulacij. 

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Uspešna prodaja proizvodov terja redno preverjanje in stalno zastavljanje naslednjih vprašanj:

 • so cene naših izdelkov v tem trenutku optimalno zastavljene?
 • kako stroškovno in vrednostno najbolje analizirati procese in produkte?
 • kakšen je koeficient produktivnosti izdelka?
 • kako ustrezno zastaviti kazalnike uspešnosti in učinkovitosti?
 • kako izboljšati kalkulacije (in katere)?

Oblikovanje cen in nadzor nad stroški odločilno določajo konkurenčnost podjetja. S pravimi kalkulacijami v svoje delovanje vnesete stabilnost in transparentnost, z učinkovito kontrolo nad stroški in cenami pa postavite trdne temelje uspešnemu poslovanju.

Za učinkovit nadzor nad cenami in stroški smo pripravili prvo mapo s podlagami in vzorci pri nas!

Komu je praktična mapa namenjena?

 • direktorjem in lastnikom podjetij,
 • tehničnim, finančnim in komercialnim direktorjem, vodjem proizvodnje,
 • drugim osebam, ki ste odgovorne za oblikovanje in kalkulacijo cen.

Mapa vam bo učinkovita pomoč pri:

pravilnem upoštevanju vpliva različnih dejavnikov pri oblikovanju cene,

sestavi stroškovnikov,

pripravi pravilno zastavljenih kalkulacij,

ustrezni določitvi kazalnika učinkovitosti OEE in kazalcev ekonomske uspešnosti,

transparentni analizi delovnega procesa in izdelka (FMEA analiza)…

Oblika:

 • tiskana mapa z razlagami in primeri,
 • spletni dostop do kalkulacij za neposredno uporabo v praksi,
 • praktični primeri iz resničnega poslovanja s pojasnili.

Vsebina

 • Uspešnost podjetja na trgu
  • Nasprotje ciljev podjetja in kupcev, trend personalizacije in visoke prilagodljivosti
  • Ekonomski kazalci uspešnosti
 • Proizvodni proces, časi in dejavnosti
  • Tovarniška ura
  • Koeficient produktivnosti
  • Struktura vrednosti
  • Pomen optimizacije proizvodnih sistemov; vitka proizvodnja
 • Stroški
  • Razčlenitev stroškov; stroški in obseg proizvodnje
  • Predkalkulacija, kalkulacija in pokalkulacija
  • Oblikovanje režijskih stroškov
  • Določitev lastne cene, prodajne cene, strojne ure
  • Diagram poslovanja
  • Ciljni stroški
 • Stroškovna in vrednostna analiza delovnega procesa in izdelka
  • FMEA analiza
 • Določitev kazalnika učinkovitosti OEE (angl. Overall Equipment Efficiency)
 • Primeri inženirskih kalkulacij na realnih primerih

Avtorji

dr. Robert Ojsteršek

Dr. Robert Ojsteršek je raziskovalec in asistent za področje proizvodne tehnologije in sistemi v Laboratoriju za načrtovanje proizvodnih sistemov ter v Laboratoriju za simulacije diskretnih sistemov, Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru. Doktorski naziv je pridobil leta 2020, njegova bibliografija obsega več kot 120 objavljenih del, 12 znanstvenih člankov, 10 poglavij v znanstvenih monografijah, več znanstvenih konferenc itd. Kot gostujoči raziskovalec in predavatelj je gostoval na štirih tujih univerzah. Dr. Ojsteršek je vodil več kot 10 raziskovalno-razvojnih projektov za industrijo, je član uredniških odborov dveh znanstvenih revij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo planiranje in terminiranje proizvodnje, evolucijsko računanje, večkriterijsko optimizacijo, simulacijsko modeliranje, sodelovalna delovna mesta in vizualno računanje.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.