Končno VARNO z NEVARNO kemikalijo!

Strokovni posvet

269,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vabljeni na že 5. strokovni posvet KONČNO VARNO Z NEVARNO KEMIKALIJO, namenjen posebej svetovalcem za kemikalije in vsem, ki ste odgovorni za uvoz, proizvodnjo in uporabo nevarnih kemikalij!


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvet pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Predavatelji:

 

Simona Miklavčič,
Bens Consulting d.o.o.

Barbara Kolar Berglez,
Kemileg, s.p.

mag. Mark Stanojevič,
BiSafe d.o.o.

mag. Alja Livio Torkhani


Mednarodna organizacija dela in nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje ocenjujeta, da v Evropski uniji vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti zboli več kot 120.000 ljudi, več kot 100.000 jih zaradi poklicnih rakov umre (vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Ti podatki posledično vodijo v vedno večji nadzor nad prometom in uporabo nevarnih kemikalij.

Tako je pomembno, da s kemikalijami ravnamo VARNO!

S strokovnjaki smo pripravili nabor najbolj aktualnih tematik, ki jih svetovalci za kemikalije izpostavljate in se nanašajo na vprašanja kot:

 • Določitev UFI kode in prijava v PCN za različne primere (ob novo registriranem podjetju, ob uvozu snovi, ob uporabi snovi za lastne namene, morebitne izjeme);
 • Registracija, priglasitev ter študije učinkovitosti biocidnih proizvodov;
 • Sporočanje podatkov o nevarnih kemikalijah za primere proizvodnje, uvoza, distribucije in lastne uporabe;
 • Nujne sestavine varnostnega lista in posodabljanje.

Ob tem:

 • Izpostavljamo glavne novosti uredbe CLP glede razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij (aktualne novosti začnejo veljati 1. 3. 2022 ter 17. 12. 2022)
 • Novosti Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (Uradni list RS št. 28/16, 54/17 in 109/21)
 • Uredbe (EU) 2020/878, ki govori o novi vsebini in obliki varnostnega lista
 • Novost Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, kar s 1. 1. 2022 uvaja odobritev določenih aktivnih snovi

Vaše koristi

 • Razumevanje in implementacija kemijske zakonodaje v vašem podjetju!
 • Kot proizvajalci in zastopniki nevarnih kemikalij boste povsem na varni strani glede obveznih ukrepov, ki jih morate upoštevati pri dajanju vaših kemikalij na trg!
 • Kot subjekti, ki nevarne kemikalije uporabljate, boste zagotovili njihovo varno uporabo!
 • Praktični odgovori na vprašanja!

Online posvet v živo spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta od 9.00 do 13.15 z vmesnim odmorom, tako da vam ni treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti ali pa jih vnaprej pošljite na: [email protected]


Priporočilo udeleženke

“Pohvalim naj pripravo in organizacijo posveta Končno varno z nevarno kemikalijo z dne 9. 12. 2020. Izbira predavateljev je bila prava izbira. Komunikacija z njimi je bila prijetna, enostavna in dobila sem odgovore, ki mi bodo pomagali pri mojem delu.”

Dušanka Torkar, Cinkarna


Vsebina

9.00 – 10.30: Novosti pri razvrščanju, označevanju in trženju nevarnih kemikalij (Simona Miklavčič, Bens Consulting d.o.o.)

 • Razvrščanje nevarnih kemikalij
  • pregled zadnjih sprememb Uredbe CLP
  • novo razvrščanje proizvodov, ki vsebujejo titanov dioksid (TiO2)
 • Označevanje nevarnih kemikalij:
  • elementi etikete za različne vrste proizvodov (npr. nevarne kemikalije, aerosoli,..)
  • UFI koda
  • novo označevanje proizvodov, ki vsebujejo TiO2
  • novo označevanje embalaže za namen pravilnega recikliranja
  • označevanje transportne embalaže (ADR)
  • označevanje odpadkov
 • Trženje nevarnih kemikalij
  • implementacija Uredbe o trženju predhodnih sestavin za eksplozive v praksi (npr. prodaja žveplove kisline, vodikovega peroksida)
  • izjave kupca glede uporabe predhodnih sestavin za eksplozive

10.30 – 11.15: Kako hitro ugotovim napako pri varnostnem listu v praksi? (Barbara Kolar Berglez, Kemileg, s.p.)

 • Zahteve nove Uredbe (EU) 2020/878
 • Glavne sestavine varnostnega lista
 • Viri informacij za izdelavo varnostnega lista
 • Najpogostejše pomanjkljivosti in napake v varnostnem listu
 • Ali lahko zavrnem prejeti varnostni list?

11.15 – 11.30: ODMOR

11.30 – 12.30: Biocidna zakonodaja v praksi (mag. Mark Stanojevič, BiSafe d.o.o.)

 • Kdaj uporabimo priglasitev/avtorizacijo
 • Priglasitev
  • Nove zahteve glede študij učinkovitosti
  • Kako se izogniti avtorizaciji
 • Avtorizacija
  • Kako se lotim postopka
  • Potrebne študije
  • Cena postopka
  • Primeri iz prakse

12.30 – 13.15: Zakonodaja o kozmetičnih izdelkih in povezanost le-te s kemijsko zakonodajo (mag. Alja Livio Torkhani)

 • Veljavna zakonodaja
 • Označevanje in notifikacija kozmetičnih izdelkov
 • Eko certifikati za kozmetične izdelke
 • Poskusi na živalih in kozmetična uredba ter REACH

Predavatelji

Barbara Kolar Berglez

Barbara Kolar Berglez je profesorica biologije in kemije z dolgoletnimi izkušnjami na različnih področjih, ki so povezana s kemikalijami. V podjetju Pinusu TKI, d.d. v Račah je bila vodja registracijsko dokumentacijske službe. Kot samostojna podjetnica v zadnjih desetih letih skrbi za izdelavo varnostnih listov v slovenskem, hrvaškem in srbskem jeziku, izdelavo etiket za čistila, biocidne proizvode, lake, barve, fitofarmacevtska sredstva in gnojila, prevode tehnične dokumentacije, predajo PCN dosjejev in UFI številk in svetuje pri ureditvi skladiščnih prostorov ter izdelavi skladiščnega reda. Sodeluje s podjetji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore ter drugih držav EU. Je članica skupine svetovalcev za področje kemijske zakonodaje na GZS z opravljenim strokovnim izobraževanjem CEFIC/CEEC Federations ChemLeg projekta in strokovnjakinja za podajanje in preverjanje znanja odgovornih oseb, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami. Ima opravljen tritedenski STOX tečaj (Basic Human, Environmental and Regulatory Toxicology). Članica Obrtne zbornice, članica GZS in Sekcije za kemijsko zakonodajo pri GZS. Redno sodeluje na letnih strokovnih srečanjih svetovalcev za kemikalije, udeležuje se webinarjev, ki jih organizirajo ECHA, Hrvatski Zavod za javno zdravstvo in podjetji iPoint in Chemical Watch.

mag. Alja Livio Torkhani

Alja Livio Torkhani, magister bioloških in biotehniških znanosti, se s kemijsko zakonodajo ukvarja od leta 2011, ko je na Uradu za kemikalije opravila izpit za svetovalca za kemikalije. Ukvarja se tudi s pisanjem strokovnih člankov na temo kemijske zakonodaje v slovenščini, nemščini in angleščini. Kot svetovalka za kemikalije in zakonodajo na področju varnosti igrač sodeluje tudi z Inštitutom za razvoj igrač.

mag. Mark Stanojević

mag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., se že več kot 15 let ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvaja raziskovalna skupina z državo, drugimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, omogoča prenos znanj in izkušenj med deležniki.  Kot višji predavatelj na Visoki šoli za storitve predava kozmetično zakonodajo, kot vabljen predavatelj pa že vrsto let predava na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.