12. strokovna konferenca Okolje in odpadki – Okoljska zakonodaja, krožne poslovne prakse in možnosti financiranja

Strokovna konferenca

269,00  DDV ni vštet v ceno

Konferenca, ki prinaša aktualne prake okoljevarstvenih strokovnjakov. Teme: okoljska zakonodaja, krožne poslovne prakse in možnosti financiranja.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


12. strokovna konferenca OKOLJE IN ODPADKI

Okoljska zakonodaja, krožne poslovne prakse in možnosti financiranja

 

Predavatelji:

 

dr. Polonca Ojsteršek Zorčič (MOP)

Polonca Poljanec Perič (Environ d.o.o.)

dr. Manica Ulčnik-Krump (Interseroh Nemčija)

Marko Likon (Škrlj d.o.o.)

dr. Mojca Loncnar (SIJ Acroni d.o.o.)

Marko Krajner (3ZEN d.o.o.)

prof. dr. Jožef Medved (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta)

Marjana Dermelj (Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)

Beno Stern (Infinita d.o.o.)


Priporočila udeležencev prejšnjih izvedb konference

»Zelo eminentna zasedba in različni nivoji predavateljev.«

🗩 Jože Prezl, Domel

»Pozdravljam premik razmišljanja v krožno gospodarjenje odpadkov ter strokovnost predavateljev.«

🗩 Vanja Kristančič, Kolektor CPG

»Še enkrat iskrene čestitke za odlično organizirano in izpeljano konferenco. Vsa pohvala tudi za izbiro predavateljev – strokovnjakov na svojem področju. Res jih je bilo užitek poslušati.«

🗩 Branka Jarc Kovačič, Šolski center Kranj

 

»Dodatne debate in mreženje na konferenci so me navdušili!«

🗩 Ivana Tršelič Buble, Kostak

»Konferenco ste zelo dobro organizirali in tudi sam sem dokaj naučil od drugih predavateljev.«

🗩 dr. Viktor Simončič, predavatelj s Hrvaške

»Še enkrat zahvala za super izpeljano konferenco.«

🗩 Katja Udovič, Dinos

 

»Zelo pozdravljam tovrstne dogodke.«

🗩 Primož Bajželj, PE Komunala Kranj

»Čestitke za vsebinsko zelo dobro izpeljano konferenco!«

🗩 Drago Dervarič, Saubermacher – Komunala Murska Sobota

»Dobra organizacija in odlični primeri iz prakse!«

🗩 Bojana Vodeb Mesarič, Splošna bolnišnica Murska Sobota


Vsebina

8.30 – 8.40: Kratek pozdrav organizatorja (mag. Medeja Brglez, Založba Forum Media d.o.o.) 

8.40 – 9.00: Uvodni nagovor koordinatorice SRIP-Krožno gospodarstvo  (Nina Meglič, Štajerska gospodarska zbornica, koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo)

9.00 – 9.30: Aktualne in predvidene zakonodajne spremembe s področja ravnanja z odpadki (dr. Polonca Ojsteršek Zorčič, vodja Sektorja za ravnanje z odpadki, Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor; posnetek predavanja)

9.30 – 10.00: Kaj je vir vseh nepravilnosti, ki jih okoljska inšpekcija naloži podjetjem? (Polonca Poljanec Perič, Environ d.o.o.)

 • Spoštovanje vseh prepovedi, omejitev in drugih pravil ravnanja, skladno z zakonodajo s področja varstva okolja
 • Največkrat ugotovljene nepravilnosti
 • Kdaj si podjetje »prisluži« kazen
 • Kaj narediti, da se kazni izognemo
 • Ukrepanje inšpektorja in odprava nepravilnosti
 • Izpolnitev obveznosti
 • Prisilitev in izvršba v primeru nespoštovanja izdane odločbe

10.00 – 10.30: Trajnostno ravnanje z odpadno plastično embalažo: Od odpadka do visoko tehnološkega izdelka po meri in željah kupca (Dr. Manica Ulčnik-Krump,  vodja oddelka za raziskave in razvoj  materialov iz odpadkov  pri INTERSEROH Dienstleistungs GmbH – Head of  R&D BU Recycled-Resource, INTERSEROH Dienstleistungs GmbH / ALBA Services Holding GmbH)

 • EU dejstva o recikliranju odpadne plastične embalaže
 • Recycled resource® – Pristop, ki zagotavlja trajnostno ravnanje z odpadno embalažo
 • Primer dobre prakse:
 • Od odpadka do visoko kvalitetnega materiala po željah kupca
 • Pričakovanja trga in realne možnosti

10.30 – 10.45: ODMOR

10.45 – 11.15: Bioaktivne komponente – skriti zaklad krožne ekonomije (Marko Likon, Škrlj d.o.o.)

 • Lastnosti in uporaba  bioaktivnih učinkovin, ki se jih lahko pridobi iz agrikulturnih odpadkov
 • Kratka predstavitev tehničnih možnosti pridobivanja bio učinkovin
 • Praktični primer uporabe superkritičnega CO2
 • Praktični primer uporabe superkritične vode

11.15 – 11.45: Predelava jeklarske žlindre – primeri dobre prakse in koraki naprej v smeri trajnostnega razvoja (dr. Mojca Loncnar, SIJ Acroni, d.o.o. )

 • Jeklarska žlindra je stranski proizvod jeklarske industrije
 • Svetovni trendi proizvodnje jekla in jeklarske žlindre
 • Trajnostni način predelave jeklarske žlindre v SIJ Acroni d.o.o.
 • Primeri dobre prakse:
  • uporaba pečne navadne žlindre v cestogradnji
  • trajnostni grbinasti poligoni iz žlindre – sodelovanje z lokalno skupnostjo
 • Korak naprej v smeri trajnostnega razvoja: uporaba Ekominita za mineralno vezivo (projekt RIS-ALiCE)

11.45 – 12.15: CRADLE TO CRADLE – uvajanje na primeru: Wolford projekt (Marko Krajner, 3ZEN d.o.o.)

 • C2C Design
 • C2C vs Life Cycle Analysis
 • C2C certifikacijska shema
 • C2C optimiziranje dobavnih verig
 • C2C sonaravno delovanje
 • Prikaz uvajanja Cradle to Cradle pristopa na primeru, usmeritve iz danega primera za uvajanje drugod

12.15 – 12.30: ODMOR

12.30 – 13.00: Reciklaža kovinskih odpadkov s podporo umetne inteligence (prof. dr. Jožef Medved, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo)

 • Pomen reciklaže kovinskih odpadkov v Sloveniji in svetu
 • Analiza stanja reciklaže kovinskih materialov
 • Kje so težave in možnosti za izboljšave ob upoštevanju zelenega prehoda
 • Prihodnost reciklaže s podporo umetne inteligence
 • Zaključek

13.00 – 13.30: Načrt za okrevanje in odpornost (Marjana Dermelj, Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)

 • Predstavitev finančnega okvira, ki bo na voljo Sloveniji v naslednjem obdobju
 • Predstavitev vsebine Načrta za okrevanje in odpornost, finančne alokacije za posamezna področja in predstavitev sheme izvajanja

13.30 – 14.00: Evropska nepovratna sredstva v luči Evropskega zelenega dogovora (Beno Stern, Infinita d.o.o.)

 • Kje nas čakajo viri financiranja okoljskih projektov, koliko jih je in katere projektne ideje je pripravljena Evropska unija podpreti?
 • Kako drzen je slovenski paket prioritet za uresničitev okoljskih zavez in kako jih financirati?

Predavatelji

Beno Stern, MBA

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega menedžmenta. Študij menedžmenta s poudarkom na vodenju in komunikaciji je zaključil z diplomo MBA. Vse od leta 1990 usposablja strokovne sodelavce trgovskih in turističnih podjetij v komunikacijskih in vodstvenih kompetencah, od leta 2000 pa razvija in prenaša kompetence na področju evropskega projektnega menedžmenta ter v strokovno usposabljanje uvaja inovativne pristope s podporo informacijskih tehnologij in e-učenja. Beno Stern je skozi leta predavateljskih izkušenj izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 3.500 udeležencev. Kot avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih menedžerjev evropskih projektov uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj.

dr. Manica Ulčnik-Krump, univ. dipl. kem.

Kot vodja oddelka za raziskave in razvoj poslovne enote recycled resource pri INTERSEROH Dienstleistungs GmbH je odgovorna za tehnični razvoj reciklirane plastike ALBA Group, ki je eno vodilnih mednarodnih podjetij na področju recikliranja in zagotavljanja celovitih okolijskih rešitev. Dr. Manica Ulčnik-Krump je mednarodno priznana strokovnjakinja za predelavo plastičnih materialov, ki raziskovalno-razvojne aktivnosti in specifična znanja na področju reciklaže odpadnih plastičnih materialov usmerja prednostno v zagotavljanje potreb gospodarstva. Ima objavljenih več kot 200 mednarodnih publikacij, vključno z izvirnimi znanstvenimi članki, objavljenimi prispevki znanstvenih konferenc, ter je bila prisotna na več vabljenih predavanjih. Je članica Mednarodne zveze za čisto in uporabno kemijo. Leta 2007 je bila imenovana tudi za svetovalko Svetovne banke IFC za povezovalni program na področju recikliranja za južno Evropo. Razen prednostnih delovnih nalog, ki jih opravlja v povezanih podjetjih ALBA Group v Nemčiji, od leta 2016 vodi mednarodno priznani raziskovalni in inovacijski center Interseroh Plastics Reserach & Development - Kompetenčni center v Mariboru, kjer s svojimi aktivnostmi podpira razvoj evropske ekonomije v smeri krožnega gospodarstva in z mednarodno vpetostjo zagotavlja generiranje multidisciplinarnih znanj za odgovornejšo rabo sekundarnih surovin.

dr. Marko Likon, univ. dipl. kem.

Podjetnik in profesionalni raziskovalec z več kot triindvajsetletnimi izkušnjami v praksi. Štirinajst let dela na vodstvenem položaju v podjetjih v zasebni lasti. Predavatelj okoljskih tehnologij na Univerzi v Novi gorici. Večletno delo kot tehnični direktor v mednarodnem podjetju za proizvodnjo premazov in kot vodja za upravljanje s tveganji povezanimi z zdravjem ljudi ter tveganji za okolje. Pridobljene večletne izkušnje pri pripravi tehnologij s področja industrijske kemijske polimerizacije, vodenju proizvodnje in pripravi tehnološke, tehnične in investicijske dokumentacije za postavitev proizvodnih zmogljivosti. Večletno delo kot vodja odlagališča odpadkov in oddelka za razvoj tehnologij za predelavo odpadkov in odpadnih voda. Pridobljene izkušnje pri delu v laboratoriju za preizkušanje zdravil in kemijskem laboratoriju. Izkušen pri pripravi analitskih aplikacij in pri trženju analitskih instrumentov in pripomočkov. Lastnik več mednarodnih strokovnih publikacij in patentov. Na podlagi patentov so bila pridobljena Eco Innovation sredstva za leta 2008, 2009 in 2012. Dobitnik National Energy Globe Award za leto 2011, srebrnega in zlatega priznanja za inovacije pri GZS za leto 2014 in Natural Fibrenamics Award za leto 2013. Trenutno vodja R&D pri podjetju Škrlj d.o.o. in zadolžen za razvoj sistemov za ekstrakcijo na osnovi super kritičnih tekočin.

dr. Mojca Loncnar, univ. dipl. kem.

15 letne delovne izkušnje na področju raziskav izluževanja odpadnih materialov in krožnega gospodarstva. Vodstvene izkušnje z raziskav in razvoja jekel, tehnologij in sekundarnih surovin. Notranja presojevalka sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter kemijskih preiskuševalnih laboratorjev. Dolgoletne izkušnje pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz centraliziranih in decentraliziranih programov Evropske unije. Trenutno aktivno sodeluje na projektih s področja digitalizacije, pametnih energetskih skupnosti in uporabe sekundarnih surovin. Avtorica več mednarodnih publikacij, vključno z izvirnimi znanstvenimi članki in objavljenimi prispevki znanstvenih konferenc. Članica upravnega odbora SRIP-a Krožno gospodarstvo.

dr. Polonca Ojsteršek Zorčič

Vodja Sektorja za ravnanje z odpadki, Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor

mag. Marko Krajner, univ. dipl. inž. lesarstva

3ZEN d.o.o. Slovenija, Direktor Akreditiran generalni ocenjevalec CRADLE TO CRADLE™ projektov Skoraj 20 let delovnih izkušenj v različnih proizvodnih okoljih v povezavi z razvojem organizacij in blagovnih znamk. Uvaja inovativne poslovne procese in modele v proizvodnih podjetjih in storitvenih organizacijah preko uvajanj sistemov poslovanja skladno z standardi ISO, svetovanja za certifikate trajnostnih proizvodov FSC&PEFC, metodologij konkurenčnosti in kreativnosti, krožnega gospodarstva s spreminjanjem poslovnih funkcij in proizvodov skladno z načeli CRADLE TO CRADLE™. V zadnjih 10 letih ima preko 300 uspešno zaključenih svetovalnih projektov. Veliko časa posveča spoznavanju metodologij sistematičnega izboljševanja in inoviranja. Sodeluje z državnimi inštitucijami na področju ocenjevanja strateških razvojnih projektov, poslovnih procesov in tehnoloških projektov ter prenosa znanj v proizvodne in storitvene organizacije. Je partner v EPEA Switzerland, partner v Datalyzer International, ter član več strokovnih združenj v Sloveniji in tujini. Delovne izkušnje so predstavljene na linku: https://www.linkedin.com/in/marko-krajner-780b663b/

Marjana Dermelj

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, optimizira stroške, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

prof. dr. Jožef Medved

Red. prof. dr. Jožef Medved je profesor na Oddelku za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 1999 z disertacijo »Notranja oksidacija zlitin bakra z žveplom, selenom in telurjem«. Od leta 2004 je zaposlen na mestu visokošolskega učitelja. Na Katedri za metalurško procesno tehniko, katere predstojnik je od leta 2001, je nosilec naslednjih predmetov: Termodinamika materialov 1 in 2, Procesna tehnika neželenih kovin, Reciklaža, Korozija in zaščita, Tehnologija aluminija in Heterogena ravnotežja v procesni tehniki. Bil je mentor 11 doktorandom, 2 znanstvenima magistrantoma in več kot 70 magistrantom in diplomantom. Kot gostujoči profesor je gostoval na Sveučilištu u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, in Ruhr Universität Bochum. Krajša gostovanja je opravil še na: Univesität Wien in Technische Universität Clausthal. Težišče njegovega raziskovalnega dela predstavlja termodinamično modeliranje kovinskih in nekovinskih anorganskih materialov, sinteza neželeznih kovin in zlitin ter reciklaža kovinskih materialov. Poleg termodinamičnih simulacijskih orodij obvladuje tudi vse vrste termičnih analiz. Kot nosilec in član raziskovalne skupine je sodeloval v več evropskih in domačih projektih. Kot nosilec je vodil več deset industrijskih projektov, v okviru katerih je raziskoval tudi reciklažo sekundarnega aluminija in vpliv na kakovost izdelkov.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo konference. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset delovnih dni pred izvedbo konference. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se konference ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na konferenco pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi konference – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na konferenco sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.