fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Usposobljeni koordinator v podjetju ali instituciji za vzpostavitev podnebne nevtralnosti

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Na lokaciji (Ljubljana) in online
  Praktičen program, s katerim bodo podjetja in institucije uvidela, kakšne obveznosti se jim obetajo zaradi podnebnih sprememb, kaj to pomeni za njihovo pozicijo na trgu in kako se tem spremembam ter obveznostim pravočasno prilagoditi. S programom bodo tudi pripravljena na obvezna razkritja v zvezi s podnebnimi spremembami.

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Usposobljeni koordinator v podjetju ali instituciji za vzpostavitev podnebne nevtralnosti


Praktičen program, s katerim se bodo podjetja in institucije pravočasno naučila upravljati s podnebnimi spremembami in novega načina poročanja.


Učinki podnebnih sprememb na svetovno gospodarstvo in nuja po zmanjšanju ogljičnega odtisa silijo podjetja in institucije k vzpostavitvi podnebne nevtralnosti.

V prvi vrsti nas zavezujeta evropska in nacionalna zakonodaja:

 • dogovor o več ključnih zakonodajnih aktih v okviru svežnja Pripravljeni na 55, kjer bi naj emisije toplogrednih plinov do leta 2030, v primerjavi z letom 1990,  zmanjšali za najmanj 55 odstotkov;
 • sprejeta reformo sistema trgovanja z emisijami (EU ETS), kjer se morajo emisije, v primerjavi z letom 2005, do leta 2030 zmanjšati za 62 odstotkov;
 • nov mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah z letom 2026, kjer bodo morali uvozniki železa, jekla, cementa, gnojil, aluminija, elektrike in vodika plačati razliko med ceno ogljika v državi proizvodnje in ceno emisijskih pravic v sistemu EU za trgovanje z emisijami;
 • ustanovitev Socialnega sklada EU za podnebje do leta 2026;
 • predlog podnebnega zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, in je v javni razpravi;
 • Uredba CSRD – direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti, po kateri bodo velika podjetja z več kot 500 zaposlenimi že za poslovno leto 2024 zavezana k poročanju o trajnostnosti. Kasneje bodo sledila tudi podjetja z več kot 250 zaposlenimi, določena mala in srednja podjetja ter seveda podjetja  v vrednostnih verigah

Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje podnebnim spremembam sta ena izmed šestih ciljev, o katerih bodo morala poročati podjetja na podlagi krovne uredbe o taksonomiji oz. Uredbe (EU) 2020/852 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb, ki se uporablja od 12. julija 2020.

Kar 97 % vodilnih kadrov pravi, da je njihovo podjetje že občutilo negativne posledice podnebnih sprememb, zato si sedaj želijo bolj ukrepati!

Neizogibno dejstvo je, da podjetja, ki  bodo v svojih poročilih razkrila in dokazala, da vodijo politiko podnebne nevtralnosti, bodo zadostila zakonodajnim zahtevam, hkrati pa bodo izboljšala svojo konkurenčno prednost!


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Aktivna udeležba na izobraževanju vam bo pomagala, da boste:

 • bolje razumeli, kaj točno od vas zahteva nova zakonodaja za spodbujanje trajnostnosti v celotni finančni vrednostni verigi – direktiva glede poročanja podjetij o trajnosti (CSRD Uredba), finančna direktiva na področju trajnosti (SFDR Uredba) in krovna uredba o taksonomiji;
 • bolje razumeli, kakšne priložnosti in tveganja za vas prinašajo podnebne spremembe:
  – v sodelovanju z ostalimi udeleženci in predavateljicami boste na 2. delavnici snovali različne podnebne scenarije in ugotavljali njihove finančne učinke;
  – predavateljice bodo na primerih razložile, kakšne koristi in posledice bo za vaše podjetje imela podnebna nevtralnost in kaj bo za vas dolgoročno pomenilo, če podnebne nevtralnosti v svojo poslovno strategijo ne vključite;
 • že sedaj pripravljeni na obvezno poročanje o trajnostnosti; analizirali namreč trajnostno poročilo podjetja ter v okviru diskusije na 2. delavnici pridobili povratne informacije ter predloge rešitev;
 • pridobili poglobljene odgovore na vprašanja med izobraževanjem in tudi po njem. Že sedaj pošljite vprašanje na: [email protected];
 • po opravljenem končnem testu boste prejeli certifikat »Usposobljeni koordinator za vzpostavitev podnebne nevtralnosti«, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju ter bo dokazoval, da ste pridobili dodatne kompetence za vzpostavitev podnebne nevtralnosti v vašem podjetju oz. ustanovi.

Predavateljice:

  Mojca Markizeti

Direktorica za ESG in podnebne tematike, Deloitte, regija Central Europe South, v oddelku revizije in dajanja zagotovil ter svetovalnem delu podjetja.

Mojca je izjemna poznavalka implementiranja načel trajnostnega razvoja v podjetja. Strankam pomaga graditi bolj inovativno in agilno ter v prihodnost usmerjeno poslovanje. Mojca se je Deloittu pridružila septembra 2022 v vlogi direktorice za ESG in podnebne tematike v oddelku revizije in dajanja zagotovil v regiji Južna Srednja Evropa.

Ima več kot 20 let izkušenj na področju izvajanja načel trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva v podjetjih ter skupnostih in na področju razvoja poslovnih strategij, upravljanja sprememb ter inovacij. Svojo poklicno pot je začela v uradu Varuha človekovih pravic Slovenije, nato je delala na IEDC-Poslovni šoli Bled, kjer je svetovala na področju trajnostnih poslovnih strategij in oblikovalcem politik glede nacionalnih strategij za trajnostni razvoj.

Zadnjih 7 let je delala kot vodja trajnostnega razvoja in regulative pri globalnem ponudniku rešitev za upravljanje z energijo. Tam je delovala kot strateška partnerica upravnega odbora in vodila projekte na vseh ravneh ter prejela 7 nagrad (vključno z nagradama EK in Climate KIC) za trajnostno strategijo, rezultate, inovacije in uspešno mednarodno sodelovanje. Vodila je tudi več delovnih skupin v Evropskem združenju sektorja energetskih rešitev kot predstavnica sektorja, kjer je bila odgovorna za posvetovanja o politikah ES in odnosih z njim.

Svojo izobrazbo s področja managementa je nadgradila s certifikati na področju upravljanja sprememb, organizacijskega vedenja in trajnostnega razvoja ter je priznana strokovnjakinja za trajnostni razvoj v Sloveniji in regiji.

Mag. Anita Hrast

Ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (od 2004 dalje) ter Nabium d.o.o.. Bila je tudi soustanoviteljica in sekretarka društva Ozara, Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja, direktorica marketinške agencije Verus, novinarka v različnih medijih, direktorica oglaševanja (SPEM), vodja projektov v PR in marketinških agencijah.

Je ekonomistka in univ. dipl. komunikologinja, smer trženje in tržno komuniciranje. Leta 2016 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani zaključila magistrski študij menedžmenta neprofitnih organizacij. Kot raziskovalka (ARRS, [28701]) raziskuje in objavlja prispevke s področja družbene odgovornosti v različnih revijah in na slovenskih ter mednarodnih znanstvenih konferencah.

Je predavateljica na mednarodnih znanstvenih, poslovnih in strokovnih srečanjih, od leta 2011 je višja predavateljica na DOBA fakulteti za poslovne in uporabne družbene študije v Mariboru. Leta 2012 je pridobila mednarodni certifikat ECQA Certified Social Responsibility Manager (trainer) – ECQA trener na področju usposabljanja kandidatov za vodjo za družbeno odgovornost.

Od leta 2016 usposablja managerje in strokovne delavce na tem področju tudi preko inštituta IRDO. Leta 2020 je pridobila Certifikat o končani mednarodni šoli CSR School 2020 – Corporate Sustainability & Responsibility School v organizaciji CSR Hellas (Grčija). Leta 2020 in 2021 je bila članica mednarodne ocenjevalne komisije na tekmovanju EUSIC – 2020 European Social Innovation Competition: Reimagine fashion ter Impact Prize 2021.

Od leta 2012 kot predstavnica Slovenije preko inštituta IRDO aktivno soustvarja mednarodne dogodke v okviru največjega evropskega združenja podjetij in podjetniških organizacij CSR Europe.
Že 18 let skrbi za izmenjavo podjetniškega znanja Slovenije s tujino, zlasti s soustvarjanjem novih, bolj zelenih in digitalnih poslovnih modelov ter tako prispeva k razvoju Slovenije na tem področju tudi v mednarodnem merilu.

Simona Roškar

Magistra poslovnih ved, svetovalka, podjetnica in trenerka za spodbujanje kreativnosti in družbene odgovornosti. Ima slovenski in mednarodni certifikat ECQA za vodjo trajnostnega razvoja, v vlogi predavateljice pa širi znanja in izkušnje posameznikom, ki se usposabljajo za Vodjo in Stratega/injo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v okviru IRDO Akademije. V zadnjih dveh letih je delala kot revizorka certifikata Družbeno odgovoren delodajalec in skozi proces pridobivanja pristopnega certifikata vodila 15 slovenskih podjetij iz različnih panog in sektorjev.

V Novi KBM, kjer je 11 let nabirala izkušnje, je kot svetovalka za komuniciranje in trajnostni razvoj od leta 2015 vzpostavljala sistem trajnostnega upravljanja in poročanja. Štiri leta je vodila proces priprave trajnostnega poročila, po poklicni osamosvojitvi v letu 2018 pa pri tem pomaga tudi drugim podjetjem.

V letu 2021 se je pri organizaciji GRI usposobila za strokovnjakinjo za poročanje po GRI standardih, pri trajnostnem poročanju in trajnostnih projektih je pomagala manjšim in večjim slovenskim podjetjem. Podjetjem svetuje pri celovitem vzpostavljanju trajnostnega poročanja in razvoju procesa trajnostno inovacijskega (trajnovativnega) upravljanja, ki vključuje tudi raziskave in izvedbe fokusnih skupin, da bi bolje razumeli družbene učinke na okolje, zaposlene, ljudi in družbo.

Z delavnicami v podjetjih in s pristopom vključevanja »od spodaj navzgor« spodbuja zaposlene, da stopajo po poti kreativnega trajnostnega razvoja in tako soustvarjajo proaktivno in pozitivno korporativno kulturo.


Komu priporočamo udeležbo? 

Direktorjem in predstavnikom vodstva v velikih, večjih ter srednjih podjetjih, vodjem in koordinatorjem za trajnostni razvoj, »sustainability managerjem«, skrbnikom varstva okolja, direktorjem oddelkov.


Podrobna vsebina in način izvedbe:

Predavateljici: Mojca Markizeti, mag. Anita Hrast
Trajanje: od 9.00 do 11.30
Lokacija: Online delavnica v živo (Zoom)


 • Klimatski riziki in njihovi finančni vidiki
 • Stopnjevanje zahtev po implementiranju ESG s strani investitorjev, zakonodaje in družbe
 • Hiter pregled zakonodajnega okvirja, ki je že ali še bo veljaven
 • Kako reagirajo različne ekonomije, trgi in podjetja, kje so riziki, kje priložnosti
 • Trendi: primeri projektov s področja trajnostnega razvoja, ki se jih lotevajo podjetja v naši regiji
 • Osnovni koncepti o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju ter mednarodne usmeritve
 • Zakonodaja v EU in Sloveniji na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja – aktualne novosti in ključni povzetki:
  – Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije,
  – CSRD Uredba – direktiva glede poročanja podjetij o trajnosti
  – SFDR Uredba – finančna direktiva na področju trajnosti
  – Krovna uredba o taksonomiji oz. Uredba (EU) 2020/852 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in druge napovedane uredbe
 • Podnebne spremembe v praksi – kaj zahtevajo in kako se podjetja soočajo s tem področjem:
  – Izziv podnebnih sprememb in povečane količine toplogrednih plinov
  – Posledice in stroški podnebnih sprememb
  – Zakonodajni okvir, ki določa nujne spremembe za podnebno nevtralnost v podjetjih in ustanovah
  – Kdo so zavezanci (predvsem velika podjetja)
  – Kakšna je vloga srednjih in manjših podjetij tukaj
  – Kaj v praksi pomenijo podnebne spremembe za podjetja
  – Strategije razogličenja in upravljanje okoljskih tveganj za podjetja
 • Praktična naloga do 2. delavnice: Analiza trajnostnega poročila izbranega podjetja (organizacije) z vidika podnebnih sprememb.

Avtorji: 

Polonca Poljane Perič, mag. Vilma Fece, Boštjan Šimenc, Vesna Rožič, dr. Nives Kugonič, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, dr. Mojca Kos Durjava, Domen Neffat, Mirko Šprinzer, Andreja Kranjc, Jože Kobe,  Srečko Bukovec, prof. dr. Niko Samec in drugi

Lokacija: Portal


 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Ravnanje s posamezno vrsto odpadka in primeri (nevarni odpadki, komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije, odpadna olja, OEEO, odpadna embalaža, odpadne baterije in akumulatorji, gradbeni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, izrabljena vozila, odpadna zdravila itd.)
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in presoja vplivov na okolje
 • zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

Predavateljica: mag. Anita Hrast in Simona Roškar
Trajanje: od 9.00 do 13.00
Lokacija: Delavnica na lokaciji


 • Kako pripraviti strategijo podjetja, prilagojeno podnebnim spremembam
 • Analiza trajnostnega poročila izbranega podjetja (organizacije) z vidika podnebnih sprememb. Rezultati dela udeležencev – predstavitev in analiza spoznanj
 • Kako mapirati cilje trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals, SDG) za vaše podjetje? Razprava z udeleženci
 • Kaj je matrika dvojne pomembnosti in kakšen pomen ima za strategijo
 • Fizična tveganja in tveganja prehoda kot del sistema celovitega upravljanja tveganj
 • Upravljanje dobaviteljske verige
 • 4 podnebni scenariji
 • Dobre prakse določanja metrik in ciljev
 • Razogljičenje kot priložnost za inoviranje
 • Praktična timska simulacijska naloga: Snovanje podnebnih scenarijev in njihovih potencialnih finančnih učinkov
 • Refleksija naučenega, dileme ter odgovori na vprašanja


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Online delavnica v živo: Slovenija in EU – aktualne usmeritve na področju podnebne nevtralnosti
 • Delavnica v živo: Podnebna nevtralnost v praksi
 • Dostop do portala: e-Okolje
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo gradiva za posamezno delavnico ter vsa potreba obvestila
 • Certifikat oz. potrdilo: Usposobljeni koordinator za vzpostavitev podnebne nevtralnosti

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Med izobraževanjem boste pripravili zasnovo za strategijo podnebne nevtralnosti v vašem podjetju in zasnovo za pripravo vašega poročila o trajnostnosti, saj vam bo temu pripomogla analiza trajnostnega poročila ter analiza finančnih učinkov različnih podnebnih scenarijev.

Med izobraževanjem pridobite vsa pojasnila na vaša specifična vprašanja.


Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete certifikat

Pridobite certifikat Forum Akademije Usposobljeni koordinator za vzpostavitev podnebne nevtralnosti kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki vam služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju in pridobitvi dodatnih kompetenc za vzpostavitev podnebne nevtralnosti v vašem podjetju oz. ustanovi.


Potek izobraževanja in spletna učilnica:

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Okolje, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje obvestila o predlagani in sprejeti okoljski zakonodaji ter pomembne odgovore na vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje


Preverite še ostala izobraževanja področja  Okolje in odpadki. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Mojca Markizeti

Direktorica za ESG in podnebne tematike, Deloitte, regija Central Europe South, v oddelku revizije in dajanja zagotovil ter svetovalnem delu podjetja. Mojca je izjemna poznavalka implementiranja načel trajnostnega razvoja v podjetja. Strankam pomaga graditi bolj inovativno in agilno ter v prihodnost usmerjeno poslovanje. Mojca se je Deloittu pridružila septembra 2022 v vlogi direktorice za ESG in podnebne tematike v oddelku revizije in dajanja zagotovil v regiji Južna Srednja Evropa. Ima več kot 20 let izkušenj na področju izvajanja načel trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva v podjetjih ter skupnostih in na področju razvoja poslovnih strategij, upravljanja sprememb ter inovacij. Svojo poklicno pot je začela v uradu Varuha človekovih pravic Slovenije, kjer se je ukvarjala s področjem človekovih pravic, nato je delala na IEDC-Poslovni šoli Bled, kjer je oblikovala izobraževalne programe za izvršne direktorje in vodila mrežo UNGC (United Nations Global Compact) za Slovenijo, kjer je družbam članicam svetovala na področju trajnostnih poslovnih strategij in oblikovalcem politik glede nacionalnih strategij za trajnostni razvoj. Zadnjih 7 let je delala kot vodja trajnostnega razvoja in regulative pri globalnem ponudniku rešitev za upravljanje z energijo. Tam je delovala kot strateška partnerica upravnega odbora in vodila projekte na vseh ravneh ter prejela 7 nagrad (vključno z nagradama EK in Climate KIC) za trajnostno strategijo, rezultate, inovacije in uspešno mednarodno sodelovanje. Vodila je tudi več delovnih skupin v Evropskem združenju sektorja energetskih rešitev kot predstavnica sektorja, kjer je bila odgovorna za posvetovanja o politikah ES in odnosih z njim. Svojo izobrazbo s področja managementa je nadgradila s certifikati na področju upravljanja sprememb, organizacijskega vedenja in trajnostnega razvoja ter je priznana strokovnjakinja za trajnostni razvoj v Sloveniji in regiji. Strokovna področja: ESG & podnebje, poslovna strategija, okviri politike EU in nacionalne politike, upravljanje s tveganji, nefinančno poročanje, inovacije. Sektorske izkušnje: Proizvodnja, tehnologija, Energetika, MSP, Start-upi, Javni sektor, Skupnosti.

mag. Anita Hrast

ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (od 2004 dalje) ter Nabium d.o.o.. Bila je tudi soustanoviteljica in sekretarka društva Ozara, Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja, direktorica marketinške agencije Verus, novinarka v različnih medijih, direktorica oglaševanja (SPEM), vodja projektov v PR in marketinških agencijah, produktna menedžerka in prokuristka v Založbi Forum Media (razvoj novih izdelkov). Je ekonomistka in univ. dipl. komunikologinja, smer trženje in tržno komuniciranje. Leta 2016 je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani zaključila magistrski študij menedžmenta neprofitnih organizacij in s tem pridobila naslov magistrica znanosti. Kot raziskovalka (ARRS, [28701]) raziskuje in objavlja prispevke s področja družbene odgovornosti v različnih revijah in na slovenskih ter mednarodnih znanstvenih konferencah. Raziskuje in razvija nove pristope v komuniciranju, nove projekte in storitve za različne naročnike (podjetja, mediji, organizacije, posamezniki) ter se povezuje s številnimi slovenskimi in mednarodnimi organizacijami, strokovnjaki. Je predavateljica na mednarodnih znanstvenih, poslovnih in strokovnih srečanjih, od leta 2011 je višja predavateljica na DOBA fakulteti za poslovne in uporabne družbene študije v Mariboru. Leta 2012 je pridobila mednarodni certifikat ECQA Certified Social Responsibility Manager (trainer) - ECQA trener na področju usposabljanja kandidatov za vodjo za družbeno odgovornost. Od leta 2016 usposablja managerje in strokovne delavce na tem področju tudi preko inštituta IRDO. Leta 2020 je pridobila Certifikat o končani mednarodni šoli CSR School 2020 - Corporate Sustainability & Responsibility School v organizaciji CSR Hellas (Grčija). Leta 2020 in 2021 je bila članica mednarodne ocenjevalne komisije na tekmovanju EUSIC - 2020 European Social Innovation Competition: Reimagine fashion ter Impact Prize 2021. Od leta 2012 kot predstavnica Slovenije preko inštituta IRDO aktivno soustvarja mednarodne dogodke v okviru največjega evropskega združenja podjetij in podjetniških organizacij CSR Europe. Že 18 let skrbi za izmenjavo podjetniškega znanja Slovenije s tujino, zlasti s soustvarjanjem novih, bolj zelenih in digitalnih poslovnih modelov ter tako prispeva k razvoju Slovenije na tem področju tudi v mednarodnem merilu.

Simona Roškar

magistra poslovnih ved, svetovalka, podjetnica in trenerka za spodbujanje kreativnosti in družbene odgovornosti. Ima slovenski in mednarodni certifikat ECQA za vodjo trajnostnega razvoja, v vlogi predavateljice pa širi znanja in izkušnje posameznikom, ki se usposabljajo za Vodjo in Stratega/injo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v okviru IRDO Akademije. V zadnjih dveh letih je delala kot revizorka certifikata Družbeno odgovoren delodajalec in skozi proces pridobivanja pristopnega certifikata vodila 15 slovenskih podjetij iz različnih panog in sektorjev. V Novi KBM, kjer je 11 let nabirala izkušnje, je kot svetovalka za komuniciranje in trajnostni razvoj od leta 2015 vzpostavljala sistem trajnostnega upravljanja in poročanja. Štiri leta je vodila proces priprave trajnostnega poročila, po poklicni osamosvojitvi v letu 2018 pa pri tem pomaga tudi drugim podjetjem. V letu 2021 se je pri organizaciji GRI usposobila za strokovnjakinjo za poročanje po GRI standardih, pri trajnostnem poročanju in trajnostnih projektih je pomagala manjšim in večjim slovenskim podjetjem. Kreativnost ima največjo vrednost, če je usmerjena v oblikovanje trajnostnih rešitev, je prepričana. Zato sta kreativnost in trajnostni razvoj njena »ikigaja«. Trajnostni razvoj vidi v tesni povezavi s kreativnostjo in inovativnostjo, zato ni naključje, da je njena najljubša definicija trajnostnega razvoja: »Namesto omejenih naravnih virov raje uporabljamo neomejene vire našega uma!« Podjetjem svetuje pri celovitem vzpostavljanju trajnostnega poročanja in razvoju procesa trajnostno inovacijskega (trajnovativnega) upravljanja, ki vključuje tudi raziskave in izvedbe fokusnih skupin, da bi bolje razumeli družbene učinke na okolje, zaposlene, ljudi in družbo. Z delavnicami v podjetjih in s pristopom vključevanja »od spodaj navzgor« spodbuja zaposlene, da stopajo po poti kreativnega trajnostnega razvoja in tako soustvarjajo proaktivno in pozitivno korporativno kulturo.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z DOSTOPOM DO PORTALA IN ONLINE PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do portala in online priročnika  z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.