fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Koordinator postopkov naročil male vrednosti

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
  Nov izobraževalni program za vse, ki ste na strani naročnika odgovorni za izvedbo javnega naročanja malih vrednosti.

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ključna težava pri izvajanju naročil male vrednosti v praksi je pomanjkanje znanja in izkušenj.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v začetku julija predstavila analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva. Kot enega ključnih problemov je izpostavila, da večina javnih zavodov nima ustrezno izobraženega kadra za opravljanje javnih naročil. Zato so večkrat odvisni od najemanja služb za svetovanje, kar pa povzroči dodatna tveganja za drobljenje naročil in vplivanje na kriterije naročil.

Vir: KPK: Večina javnih zavodov nima ustreznega kadra za vodenje javnih naročil, 24ur.com


Javna naročila male vrednosti so lahko »enostavna naročila« z nezahtevno razpisno dokumentacijo, pogosto pa so tudi izjemno pomembna in zahtevna naročila, saj so mejne vrednosti izjemno visoke: pri blagu in storitvah 215.000,  pri gradnjah pa kar 5.382.000 EUR brez DDV.

Tako se po postopku NMV oddajajo tudi najbolj zahtevni gradbeni projekti, kakor tudi postopki oddaje blaga in storitev, pri katerih pa ne gre zgolj za enostavno razpisno dokumentacijo, temveč je treba določiti ekonomske, tehnične, kadrovske in finančne zahteve ter zahtevati finančna zavarovanja, v fazi pregleda ter vrednotenja teh ponudb je treba upoštevati obširno prakso DKOM …

Vsi, ki ste na strani naročnika odgovorni za izvedbo javnega naročanja malih vrednosti morate dobro vedeti kako pravilno izpeljati postopek in na kaj vse je treba v posameznih fazah paziti. 

Ker pa je v praksi pri tem res veliko dilem, vas vabimo, da se nam pridružite na izvedbi novega izobraževalnega programa.


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Program je namenjen vsem, ki ste na strani naročnika odgovorni za izvedbo javnega naročanja malih vrednosti.
 • Cilj programa je udeležence usposobiti za pravilno izvedbo vseh faz postopka:
 1. Priprava razpisne dokumentacije
 2. Določitev pogojev meril in ostalih zahtev v razpisu
 3. Objava na portalu javnih naročil
 4. Pregled in vrednotenje ponudb
 5. Spremembe in dopolnitve ponudb
 6. Izbira najustreznejšega ponudnika
 • Program je praktično naravnan

Praktične usmeritve nudijo pomoč v situacijah, v katerih se v praksi pogosto pojavljajo dileme, na primer glede presoje, ali je ponudba dopustna ali ne, v katerem delu lahko pozovete na dopolnitev ponudb, katere dokaze naj naročnik zahteva že v ponudbi, katere pa vfazi pregleda in vrednotenja ponudb …


Predavateljica

Marija Bukovec Marovtmag. Marija Bukovec Marovt

Bila je prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o.

Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.


Vsebina izobraževanja

Prejeli boste dostop do portala Javna naročila, zanesljivega pomočnika pri pripravi in izvajanju javnih
naročil za naročnike in ponudnike.

Portal vključuje vse informacije za hitro in strokovno izvedbo javnih naročil, zbrane na enem mestu.

 

Trajanje: 9.00 – 12.15


ZAČETNA FAZA POSTOPKA

 • Kdaj gre za NMV
 • Izjeme, ki niso predmet javnega naročanja
 • Načela javnega naročanja, ki se uporabljajo pri postopku NMV
 • Izračun ocenjene vrednosti
 • Sklep o začetku postopka
 • Objava obvestila o NMV

PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 • Povabilo k oddaji ponudbe
 • Dostop do razpisne dokumentacije
 • Oddaja javnega naročila po sklopih, oblikovanje sklopov
 • Rok in način predložitve ponudbe
 • Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb
 • Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje
 • Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
 • Ponudbena dokumentacija – način dokazovanja
 • Finančna zavarovanja,kdaj in katera lahko zahtevamo
 • Kako pripraviti ESPD glede na predmet javnega naročila, ki se oddaja
 • Kako objavljati spremembe razpisa na Portalu JN

Tranjanje: 9.00 – 12.15


PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB TER NAČIN ODDAJE JN

 • Do kdaj ponudnik lahko umakne svojo ponudbo
 • Javno odpiranje ponudb
 • Kdaj je ponudba dopustna, način izkazovanja naročnikovih zahtev
 • Kdaj je dopustno ponudbo dopolniti, spremeniti in pojasniti
 • Pregled prakse DKOM, ki se nanaša na fazo pregleda ponudb
 • Izločitev ponudb,
 • Prekinitev postopka,
 • Zavrnitev vseh ponudb,
 • Odstop od izvedbe javnega naročila
 • Postopek s pogajanji
 • Standard obrazloženosti odločitve o oddaji
 • Vpogled v ponudbo po ZJN-3 in varovanje zaupnih podatkov
 • Dopustne spremembe v fazi izvedbe

PRAVNA SREDSTVA

 • Predlog za spremembo odločitve
 • Kdaj spremeniti odločitev o oddaji in postopkovna pravila
  – Postopek revizije
  – Pritožba zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo
  – Kdaj se lahko uvede postopek o prekršku, kdo ga uvede in za katere prekrške

Zakon o zaščiti prijaviteljev


Kako bo potekalo izobraževanje?

Izobraževalni program vključuje 3 izobraževalne module:

 • dve intenzivni online delavnici v živo, ki trajata skupaj 8 pedagoških ur,
 • dostop do portala Javna naročila,
 • pdf gradivo za posamezno delavnico,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Pridobite potrdilo

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete potrdilo Forum Akademije “KOORDINATOR POSTOPKOV NAROČIL MALE VREDNOSTI” v slovenskem in angleškem jeziku.
.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Preverite še ostala izobraževanja iz – HRM, javni sektor, IT ali menedžment. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.