Vodenje v trajni negotovosti

Praktična online delavnica

266,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 • 30–60 % bolniških odsotnosti je povezanih s stresom, depresijo ali tesnobo, povezano z delom.
 • To stane podjetja v povprečju 730 evrov na zaposlenega.
 • V letih 2017-2018 je bilo tako izgubljenih cca. 15,4 milijona delovnih dni.

(Statistika za Združeno Kraljestvo, povzeto po S. Ashton, Features, okt 2019)


Situacija je tudi v slovenskem poslovnem okolju podobna, v zadnjem letu pa je občutek ogroženosti in tesnobe med številnimi zaposlenimi dodatno eskaliral – zaradi objektivnih razlogov ali zaradi njihovega subjektivnega doživljanja ob konstantnih negativnih novicah, s katerimi smo bombardirani vsak dan.

Poslovno okolje, v katerem trenutno delujemo, ni optimalno, tukaj smo si najbrž vsi enotni.

Vendar je žal na nas, da se znajdemo – in tukaj je vaša vloga kot vodja še toliko večja. Vaša ekipa od vas potrebuje čim več stabilnosti v nestabilnem, občutek varnosti in kompas, kako v teh negotovih časih naprej.

Ni lahka naloga… a marsikaj vseeno lahko storite.

Da dobite odgovore na to, kako torej učinkovito voditi ljudi skozi strah in spremembe, ter še številna druga vprašanja, vas vabimo na praktično delavnico.

Zakaj se udeležiti delavnice:

 • vedeli boste, kako se s kohezivno, motivirano ekipo spopadati z negotovostjo trenutnega poslovnega okolja,
 • spoznali boste nabor ključnih aktivnosti za organizacijo dela v vsaki situaciji,
 • izposodili si boste koristne prijeme kriznega vodenja,
 • vedeli boste, kako se posamezni karakterni tipi spopadajo s strahom – ter znali prilagoditi svoj način vodenja, da od njih dobite maksimalno,
 • naučili se boste pomagati tudi v »težjih primerih«, ko zaposlenega strah popolnoma onemogoči,
 • vedeli boste, kako ohranjati zaupanje ter pretok informacij tudi v hektičnih vsakdanih ali ob delu od doma,
 • obvladovali boste konflikte med sodelavci, ki v napetih situacijah še posebej hitro izbruhnejo …
 • Odpravljanje strahu pred neznanim; ustvarjanje kohezivnih, motiviranih ekip
 • Nabor ključnih aktivnosti za organizacijo dela vodje v vsaki situaciji, predvsem v visoko negotovih okoljih
 • Krizno vodenje, vodenje z zaupanjem – kaj uporabiti
 • Učinkovito obvladovanje konfliktov med sodelavci
 • Koristna orodja in pripomočki za menedžiranje, delegiranje in kontrola dela
 • Ohranjanje zaupanja in pretoka informacij – tudi če delate od doma
 • Transparentnost, uvajanje sprememb in čustvena inteligenca
 • Karakterni tipi in spopadanje s strahom – kaj kot vodja lahko pričakujem, kako vodim za maksimalne učinke
 • Pristopi in orodja za »težje primere«, ko zaposlenega strah popolnoma onemogoči – kako mu pomagati?

Avtorji

mag. Franka Bertoncelj

Franka BertonceljMagistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.