fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Manager proizvodnih procesov

Izobraževalni program
Ura: –

1.090,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

S čim so bili naši udeleženci najbolj zadovoljni?

»Najbolj sem bil zadovoljen s številnimi ponazoritvami iz prakse. Razumevanje je zaradi praktičnih navedb lažje.«
Blaž Malovrh, Julon d.o.o.

»Posebej moram pohvaliti prijaznost in sproščenost predavateljev.«
Matej Kleva, Metaloprema d.o.o.

»Tak način je zelo primeren, ker je časovno razporejen, po drugi strani pa te tudi prisili v lastno kreativnost in razmišljanje. Tečaj je bil dobro izveden, predavanja zelo zanimiva.«
Marko Markač, Cablex-M d.o.o.

»Izobraževalni program je pripravljen kakovostno, vsebine so izbrane optimalno in pokrivajo različna področja, ki so pomembna v podjetju in na področju kjer delam. Predavatelja podajata snov strokovno, predvsem je poudarek na uporabnosti v praksi in ne samo na teoriji.«
Gorenje I. P. C.

»Izobraževanje je zelo poučno, predvsem iz motivacijskega vidika. Jasno so bili prikazani primeri, kako prenesti ideje in rešitve v svoje delovno okolje. Priporočam program tudi tehnologom in drugim podpornim služba proizvodnje.«
Elvis Matoševič, Gorenje I. P. C. d.o.o.

»Zelo dobra povezava med teoretično vsebino programa in praktično izkušenostjo, ki se dopolnjuje z izmenjavo dobre prakse med slušatelji.«
Matej Stres, Letrika Bovec d.o.o.


Kdo se mora udeležiti programa?

Vodstveni kader v proizvodnji, odgovoren za optimalno izkoriščenost proizvodnih sredstev, učinkovito izrabo časa, tekoče proizvodne procese in za vodenje zaposlenih ter njihovo motiviranje. Vaša vlaga v podjetju je ključna, zato je pomembno, da svoje znanje nadgrajujete, ker ste le tako pri svojem odgovornem delu lahko res odlični.


Zakaj se morate udeležiti tega izobraževanja?

Ker zaradi pomanjkanja znanja in kompetenc podjetje neposredno tvega zastoje, zamujene roke, napake in penale. Dober vodja pa je za podjetje neprecenljiv kapital!


Kako poteka program?

Na vašo željo smo program oblikovali tako, da boste na delovnem mestu odsotni res minimalno.

Sestavlja ga sedem modulov:

 • tri intenzivne interaktivne delavnice, ki trajajo 6 pedagoških ur; na njih boste obdelali ključne tematike za obvladovanje dela v proizvodnji in reševanje pogostih težav ter imeli možnost dobiti odgovore na vaša konkretna vprašanja;
 • trije sklopi študijskih gradiv, do katerih boste dostopali preko spletne učilnice in so namenjeni dodatnemu samostojnemu študiju;
 • ogled video izobraževalnih programov, do kateri boste prav tako dostopali preko spletne učilnice.

CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Manager proizvodnih procesov v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju vodenja proizvodnje.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Do študijskih e-gradiv in video programov boste dostopali preko spletne učilnice. Vaše dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste v spletni učilnici opravili pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov). V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Manager proizvodnih procesov kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen

 • Direktorjem,
 • vodjem proizvodnje,
 • tehničnim sodelavcem iz strokovnih služb in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

Način izvedbe programa

Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Študijsko gradivo vam omogoča vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti iz proizvodnje.

 

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • osvojili ključna znanja za racionalno organizacijo in poenostavitev dela v proizvodnji,
 • spoznali orodja in metode za obvladovanje časa, normiranje in določanje šibkih točk,
 • pomembno izboljšali svoje veščine za suvereno vodenje proizvodnega oddelka,
 • pridobili certifikat Forum Akademije Manager proizvodnih procesov in
 • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke!

Vsebina

 • Analiza in sinteza, vrste procesov in vrste časov
 • Analiza delovnega procesa iz vidika tehnike gibov
 • Metode za določanje časovnih normativov
 • Določanje stopnje učinkovitosti
 • Analiza šibkih točk v proizvodnji – multimoment
 • Načini terminiranja
 • Dodatni čas, planski časi

 • Neorganizirani vodja I
 • Neorganizirani vodja II
 • Organizirani vodja

 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja
 • Krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije:
  • Vprašalnik: stil vodenja
  • Vprašalnik: obvladovanje procesa vodenja
  • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
  • Postopek delegiranja nalog
  • Vprašalnik: delegiranje nalog

 • Naloge vodje v spremenjenih gospodarskih in družbenih razmerah
 • Komunikacija in reševanje konfliktov znotraj proizvodne ekipe
 • Motiviranje in nagrajevanje za višjo učinkovitost in inovativnost
 • Izdelava in uveljavljanje delovnih navodil
 • Mentorstvo in učinkovit prenos znanj
 • Odrejanje nalog in pogovor o ciljih

 • Cilji in naloge planiranja in krmiljenja proizvodnje
 • Podatki, potrebni za kakovostno planiranje
 • Pristopi pri krmiljenju proizvodnje
 • Načrtovanje, razporejanje in optimiranje dela proizvodnih delavcev
 • Postopki za identifikacijo in odpravljanje ozkih grl

 • Analiza delovnega poteka
 • Analiza vrednosti delovnega poteka
 • Matrika veščin
 • SMED
 • Kanban

 • Učinkovitost procesov in delovnih postopkov
 • Racionaliziranje proizvodnje in izbira metod
 • Stroškovni račun in kalkulacije
 • Sistematično reševanje problemov v skupinah
 • Oblikovanje in vrednotenje ukrepov za izboljšave ter zagotavljanje njihove realizacije

 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Manager proizvodnih procesov

Avtorji

Bojan Jus

Od leta 1986 se posredno in neposredno ukvarja tudi s kontrolingom. Od leta 1997 je kot izredni predavatelj na fakulteti za podjetništvo nosilec predmeta, ki med svojimi vsebinami pokriva tudi kontroling delovnih potekov. V zadnjih dvajsetih letih je delal kot višji mednarodni svetovalec za management in podjetništvo. Pri njegovem delu se teme kot so vrednostna analiza delovnih potekov in izdelkov, kakovost, kontroling, vodenje, proizvodnja, poslovanje, stalne izboljšave, logistika, komerciala, izgube, ciljno vodenje prepletajo in neprestano oplajajo s primeri iz prakse v našem in tujem gospodarstvu (pa tudi negospodarstvu).

Marino Bicman

Marino Bicman, univ. dipl. str. ing., je strokovnjak na področju industrijskega inženiringa. 15 let je bil zaposlen v industriji, večinoma na vodstvenih mestih, več kot 10 let na področju izobraževanja, več kot 20 let pa se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem v podjetjih doma in v tujini.

Polona Zupančič

Polona ZupančičPolona Zupančič ima bogate izkušnje pri vodenju interaktivnih delavnic komunikacije, ki vodijo k boljšim odnosom na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Vsak udeleženec se znajde na neki točki osebne rasti, kjer dobi veliko uporabnih idej, kako izboljšati svojo čustveno inteligentnost v svojem vedenju, ki vodi k želenim spremembam. Na Gea Collegu poučuje Poslovno komuniciranje, Prodajo in Nabavo; v letu 2019 so jo študenti imenovali za najboljšo predavateljico leta. Je tudi soavtorica naših priročnikov poslovne komunikacije, vodenja in nabavnega poslovanja. V prostem času uči jogo, rada se potepa po svetu, veliko bere in ljubi življenje.