Mednarodno certificiran REFA strokovnjak za proizvodnjo
3.400,00  (DDV ni vštet v ceno) Dodaj v košarico

Mednarodno certificiran REFA strokovnjak za proizvodnjo

Izobraževalni program

3.400,00  (DDV ni vštet v ceno)

Datum izvedbe: 3. 4. - 11. 6. 2024
Kraj izvedbe:Na lokaciji (Ljubljana) in online

 

Analiza, oblikovanje, optimizacija delovnih mest in procesov ter vodenje in krmiljenje proizvodnje.

Število udeležencev:

Gre za poglobljeno praktično usposabljanje, ki je razpisano izjemno redko, zato ga ne zamudite!

Izvedba v sodelovanju s podjetjem PISK, ekskluzivnim licenčnim partnerjem REFA za Slovenijo.


Zakaj je to znanje tako pomembno? 

Digitalizacija je aktualen trend, vendar so predpogoj stabilni in vitki procesi, kar pa marsikateremu podjetju manjka. Še več: pogosto situacija ni dovolj pregledna, da bi sploh lahko izvajali optimizacijske ukrepe v smeri vitke proizvodnje.

Najprej je treba izgraditi dobre temelje in transparentnost – s sistematičnim zbiranjem in vrednotenjem podatkov. Le tako je mogoče prepoznati ozka grla, šibke točke in izgube, jih ovrednotiti ter z ustreznimi metodami uvesti nujno potrebne izboljšave. Šele nato ima digitalizacija in razvoj v smeri industrije 4.0 res smisel.


Mednarodni certifikat REFA

Mednarodni certifikat REFA potrjuje, da obvladate osnovne metode industrijskega inženiringa. Razpolagate z znanji, ki omogočajo učinkovito organizacijo proizvodnje na osnovi podatkov ter  sprejemanje pravih odločitev v realnem času.

Usposobljeni sodelavci z mednarodno REFA licenco so v današnjem času hitrih sprememb zelo iskan kader – tako v proizvodnih kot tudi storitvenih podjetjih. Naučite se usklajevati vse proizvodne dejavnike in optimalno uporabljati ljudi, stroje in materiale, ter tako neposredno vplivati na konkurenčnost ter dobre poslovne rezultate podjetja.


Vaše koristi

Z udeležbo na usposabljanju, ki je v industrijskih krogih zelo cenjeno, boste:

 • razvili metodično sposobnost za analizo, oblikovanje in optimizacijo delovnih mest ter kompleksnih proizvodnih procesov,
 • spoznali praktične metode in tehnike industrijskega inženiringa za:
  – oblikovanje dela in delovnih mest,
  – organizacijo in racionalizacijo proizvodnje oz. posameznih procesov,
  – skrajševanje pretočnih časov,
  – oblikovanje materialnih ter informacijskih tokov …
 • vedeli, kako razvrščati delo in oblikovati ergonomska delovna mesta, ter poznali vpliv na produktivnost in stroške,
 • obvladali ključne naloge proizvodnega tehnologa (načrtovanje in realizacija učinkovitih procesov, koordinacija različnih služb …),
 • uspešno reševali nesporazume ali konflikte med zaposlenimi,
 • obvladovali izzive digitalizacije v proizvodnji in tranzicije v smeri industrije 4.0

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno vodstvenim delavcem v proizvodnji, tehnologom, procesnim inženirjem, vodjem kakovosti, planerjem, analitikom, sodelavcem v organizacijskih oddelkih in v pripravi dela, vodjem enot ipd.Vsebina izobraževanja

Predavateljica: Suzana Roj

Datumi in način izvedbe (3 dni):

 • 3. 4. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 4. 4. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 5. 4. 2024, online delavnica v živo (Zoom), 9.00-15.00

Vsebina:

 • upravljanje s spremembami
 • verbalna in neverbalna komunikacija
 • komunikacija na delovnem mestu in v skupini
 • asertivna komunikacija
 • najpogostejši izzivi pri komuniciranju s sodelavci
 • vodenje; kaj pričakuje od vodje podjetje in kaj sodelavci
 • kompetence dobrega vodje
 • situacijsko vodenje
 • kaj je motivacija
 • kako motivirati brez denarja, razvijanje pripadnosti podjetju
 • kdaj so konflikti vzpodbuda in kdaj problem
 • reševanje konfliktov po metodi brez poraženca
 • industrijska pedagogika
 • kako hitro in učinkovito usposobiti sodelavce za doseganje želenih rezultatov
 • kako opolnomočiti zaposlene

Predavatelj: Sašo Sršen

Datumi in način izvedbe (2 dni):

 • 9. 4. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 10. 4. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00

Vsebina:

 • proizvodni principi in načela
 • inženirski pristop v praksi pri oblikovanju dela in delovnih mest
 • oblikovanje delovnega procesa,
 • hitra ergonomska analiza delovnega mesta,
 • 10 smernic za iskanje ergonomskih problemov
 • kvantitativna in kvalitativna ergonomska analiza
 • razvrstitev ergonomskih problemov glede na težo problema in morebitne posledice,
 • rizični faktorji v ergonomiji, fizični stresorji
 • proces stalnih izboljšav v luči ergonomije

Predavatelj: Sašo Sršen

Datumi in način izvedbe (5 dni):

 • 16. 4. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 17. 4. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 23. 4. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 24. 4. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 25. 4. 2024, online delavnica v živo (Zoom), 9.00-15.00

Vsebina:

 • analiza in sinteza; vrste potekov, vrste časov,
 • analiza šibkih točk v proizvodnji – multimomentna študija
 • pregled strukture časa delovnega dne
 • sodobni in tradicionalni načini za ugotavljanje časovnih podatkov
 • stopnja učinka, kako jo določamo
 • orodja za določanje predvidenih in dejanskih časov; kronologija ter vloga digitalizacije
 • razdelilni čas, vrste ter pomen
 • sodobni ERP sistemi in časi po REFA: povezava, uporaba in zahteve
 • posebni primeri: linija, delo na več delovnih mestih, množična strežba
 • časovni podatki in povezava z industrijo 4.0 – trendi in pasti; uporaba digitalnega dvojčka

Predavtelj:  Gregor Lapuh

Datumi in način izvedbe (4 dni):

 • 7. 5. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 8. 5. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 14. 5. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 15. 5. 2024, online delavnica v živo (Zoom), 9.00-15.00

Vsebina:

 • Razvoj sistemov vnaprej določenih časov
 • Standardizacija dela in delovnih priprav
 • Izvedba analiz s pomočjo MTM,
 • Osnovni gibi MTM 1:
 • Seči – R, Prijeti – G, Prenesti – M, Sestaviti – P, Spustiti – RL
 • Dodatni osnovni gibi; stisniti (AP), vrteti(T), ločiti (D), zamik pogleda (ET), kontrolirati (EF)
 • Gibi s stopalom (FM), nogo (LM) in različni gibi telesa (SS, TBC, B, S, KOK, SIT, …)
 • Kombinirani, sočasni in kompleksni gibi
 • Možnosti in primeri racionalizacij s pomočjo MTM
 • Vaje in praktični primeri – 50 % časa

Predavtelj:  Gregor Lapuh

Datumi in način izvedbe (2 dni):

 • 21. 5. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 22. 5. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00

Vsebina:

 • pregled v praksi najpogosteje uporabljenih metod
 • metode za analizo procesov, tehnike in metode za analizo vzrokov problemov,
 • metode za iskanje in vrednotenje rešitev,
 • analiza učinkovitosti procesov in delovnih potekov,
 • sistematično reševanje problemov v timih,
 • izbira primernih metod glede na vrsto proizvodnje,
 • KVP/KAIZEN, inovativno reševanje problemov,
 • organizacija in izvedba LEAN delavnic
 • rokovnik, načini zagotavljana doslednosti realizacije
 • praktični pristopi pri optimizaciji proizvodnih procesov
 • primeri iz prakse

Predavtelj:  Gregor Lapuh

Datum in način izvedbe (1 dan):

 • 28. 5. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00

Vsebina:

 • osnove planiranja in krmiljenje proizvodnje – različne strategije,
 • sodobni pristopi in njihove omejitve; JIT, KANBAN, SCM, itd
 • krmiljenje proizvodnje, pravila za določevanje prioritet
 • ugotavljanje pretočnih časov,
 • praktični pristopi za zmanjšanje pretočnih časov,
 • terminiranje delovnih nalogov; vrste, metode,
 • upravljanje z materiali in s kapacitetami,
 • izračun zasedenosti kapacitet, planskega faktorja

Predavtelj:  Marjan Leber

Datum in način izvedbe (1 dan):

 • 29. 5. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00

Vsebina: 

 • Osnovni pojmi
 • 6-stopenjska sistematika dela
 • Načrt izvedbe
 • Zbiranje podatkov
 • Analizira funkcij in stroškov, postavitev ciljev
 • Iskanje variantnih rešitev
 • Ovrednotenje idej
 • Izbira optimalne rešitve
 • Vključevanje metod ustvarjalnosti in inovativnosti

Predavtelj:  Marjan Leber

Datumi in način izvedbe (2 dni):

 • 4. 6. 2024, delavnica v živo (Ljubljana), 9.00-15.00
 • 5. 6. 2024, online delavnica v živo (Zoom), 9.00-15.00

Vsebina: 

 • osnovni pojmi
 • vse v podjetju stane, na kaj lahko vplivamo
 • stroškovna mesta; stroškovne vrste; stroškovni nosilci
 • polni in delni stroškovni račun – kalkulacija
 • direktni in splošni stroški, fiksni ter variabilni stroški
 • izračun ure stroja ter strošek delovnega mesta
 • vrednotenje oblikovanih ukrepov in alternativ (izračun smiselnosti racionalizacij)

Zaključni izpit: 11. 6. 2024, 9.00 – 12.30

Lokacija: V živo v Ljubljani


Trajanje programa, organizacija in cena

Izobraževanje za mednarodni REFA certifikat traja skupaj 20 dni in je razdeljeno v 8 sklopov.

Ob koncu sledi zaključni izpit, ki je podlaga za izdajo certifikata.

Delavnice so izvedene v živo v Ljubljani (OOZ Šiška) ali preko spletne platforme Zoom (potrebujete le dostop do spleta) in potekajo od 9.00 do 15.00.

Vaša investicija v znanje znaša 3.400 EUR + DDV.


Predavatelji

Gregor Lapuh

Gregor Lapuh, spec. dipl. Inž. str., je strokovnjak na področju upravljanja in racionalizacije proizvodnih procesov. Ima bogate izkušnje iz različnih projektov optimiranja proizvodnih sistemov in procesov. Vodi v Sloveniji in v tujini uveljavljeno svetovalno in izobraževalno podjetje PISK. Po študiju strojništva se je izobraževal na REFA Institutu v Darmstadtu, kjer je tudi pridobil licenco REFA učitelja.

Bogato znanje je pridobival pri delu v projektnih timih, ki so jih vodili nemški strokovnjaki. Kot svetovalec uspešno deluje v mnogi slovenskih in tujih podjetjih pri uvajanju sodobnih metod za racionalizacijo proizvodnje, kot so Vrednostna analiza procesov in izdelkov, Metoda KVP, Smed, Kan ban, Vitka proizvodnja, 5 S itd.

Prav tako uspešno usposablja strokovnjake v podjetjih za uporabo sodobnih racionalizacijskih metod. Široko strokovno znanje povezuje z bogatimi izkušnjami, pridobljenimi pri izvajanju mnogih projektov optimizacije proizvodnje doma in v tujini. Kot strokovnjak za določanje časovnih normativov in odličen poznavalec metod REFA in MTM v mnogih podjetjih sodeluje pri določanju normativov.

V zadnjih letih je zelo angažiran v mnogih nemški firmah, ki so zgradile tovarne v Srbiji in na Hrvaškem (Siemens, Wacker Neuson, Leoni, Grammer, Norma group itd.). V teh podjetjih izobražuje proizvodni management za zviševanje produktivnosti in zniževanje proizvodnih stroškov.

Sašo Sršen

Sašo Sršen, univ.dipl.ing. rač. in inf. je informatik ki že več kot 19 let povezuje svoje digitalne kompetence z znanjem iz področja proizvodnega strojništva. Je avtor programske opreme »Normar«, ki je bila razvita s ciljem izdelave orodja za merjenje / določanje časa, produktivnosti in izgub v delovnih procesih in je zelo razširjena v slovenskem in internacionalnem prostoru. Ker je za razvoj in posodobitev navedene programske opreme bilo potrebno pridobiti dobro strokovno znanje, je v celotnem obdobju kot svetovalec sodeloval z več kot 200 podjetji na konkretnih projektih določanja časov v SLO in tujini (Hrvaška, Srbija, Nemčija, Slovaška, Maroko, Turčija,…).

Na osnovi pridobljenih izkušenj tako že 15 let usposablja strokovnjake v slovenskih in tujih podjetjih za področje managementa časa. Od leta 2011 je aktiven tudi na področju industrijske ergonomije kot predavatelj in konzultant. Ker so IKT še vedno njegova strast, je svetoval tudi na različnih industrijskih projektih na področju digitalizacije in Industrije 4.0, npr. projekt uvajanja avtonomne logistike v proizvodne procese v podjetju KRPAN ter modeliranje in simulacija slednjih. Kot razvojnik strojne in programske opreme je sodeloval tudi v dveh projektih EU: Horizon (MATUROLife) ter FP7 (ComVantage).

Dr. Marjan LeberMarjan Leber

dr. Marjan Leber je profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru v Sloveniji. Raziskovalno se ukvarja z organizacijskim in proizvodnim managementom, predvsem s procesi nenehnega izboljševanja, inovacijskim managementom, upravljanjem znanja in upravljanjem kakovosti.

Marjan Leber je član inštituta QFD (Quality Function Deployment) v Kölnu v Nemčiji in ustanovni član TRIZ Kompetenzenter v Gradcu, Avstrija. Ima 39 let izkušenj in je več kot 10 let delal kot vodja proizvodnje in vodja razvojnega oddelka v proizvodnem podjetju. Od leta 2002 je direktor družbe za inovacijske storitve v Sloveniji Innovation Service Network in od leta 2012 tudi direktor Inštituta za kreativnost. Tudi v okviru tega delovanja uspešno razvija številne povezave z MSP v Sloveniji. Njegova bibliografija obsega skoraj 500 bibliografskih postavk – predvsem znanstvenih in strokovnih člankov, projektov in industrijskih projektov ter sodelovanja v več projektih EU: FP6 (InCaS, APOSDLE), Interreg SI-AT (VAINNO), FP7 (ComVantage), TEMPUS (MAIN), Erasmus + (IF4TM) in Horizon (MATUROLIFE). Dr. Leber je tudi član mreže ISN (Neurovation, 1000×1000) v Avstriji, ki povezuje strokovnjake za področje Crowdsourcing, Crowdfunding in Crowdinvesting.

Z realiziranimi projekti v praksi in raziskavami dokazuje svoje kompetence na področju upravljanja inovacij, vitke filozofije, ustvarjalnih tehnik, obvladovanju stroškov in razvoja novih izdelkov.

Suzana Roj

Suzana Roj predava kot strokovnjak na področju socialnih kompetenc, ki obsega pridobivanje veščin in znanj na področju poslovne komunikacije, motivacije, vodenja in reševanja konfliktov.

Ukvarja se s področjem formalnega in neformalnega vodenja v mednarodni korporaciji kjer predava in soustvarja projekte za doseganje višje stopnje motiviranosti zaposlenih in razumevanje širše slike poslovanja poslovnih partnerjev.

Izkušnje in kompetence so pridobljene v mednarodnih korporacijah, ki delujejo na različnih poslovnih področjih (trženje, izobraževanje, vodenje, proizvodnja, posredovanje) kar dodaja noto širšega razumevanja pristopa h poslu in lažjega razumevanja različnih pristopov k vodenju in motivaciji kadrov saj je vsaka branža specifična glede na profil zaposlenih.

Predavanja so možna v različnih jezikih saj sodeluje v mednarodnih projektih (HR, SRB, ANG).

Kot nekdanja vodja izobraževanja in kadrovskega razvoja razume potrebe organizacije (podjetja, oddelka) po ustrezno usposobljenem kadru, dobrih poslovnih odnosih ter visoki stopnji motiviranosti znotraj organizacije. Med drugimi je namen in cilj delavnice tudi v spopadanju z lastnimi pomisleki – predsodki,  razmišljaju izven okvirjev ter kako “MORAM” spremeniti v “ŽELIM”.


Preverite še ostala izobraževanja s področja Proizvodnja. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

dr. Marjan Leber

dr. Marjan Leber je profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru v Sloveniji. Raziskovalno se ukvarja z organizacijskim in proizvodnim managementom, predvsem s procesi nenehnega izboljševanja, inovacijskim managementom, upravljanjem znanja in upravljanjem kakovosti. Marjan Leber je član inštituta QFD (Quality Function Deployment) v Kölnu v Nemčiji in ustanovni član TRIZ Kompetenzenter v Gradcu, Avstrija. Ima 39 let izkušenj in je več kot 10 let delal kot vodja proizvodnje in vodja razvojnega oddelka v proizvodnem podjetju. Od leta 2002 je direktor družbe za inovacijske storitve v Sloveniji Innovation Service Network in od leta 2012 tudi direktor Inštituta za kreativnost. Tudi v okviru tega delovanja uspešno razvija številne povezave z MSP v Sloveniji. Njegova bibliografija obsega skoraj 500 bibliografskih postavk - predvsem znanstvenih in strokovnih člankov, projektov in industrijskih projektov ter sodelovanja v več projektih EU: FP6 (InCaS, APOSDLE), Interreg SI-AT (VAINNO), FP7 (ComVantage), TEMPUS (MAIN), Erasmus + (IF4TM) in Horizon (MATUROLIFE). Dr. Leber je tudi član mreže ISN (Neurovation, 1000x1000) v Avstriji, ki povezuje strokovnjake za področje Crowdsourcing, Crowdfunding in Crowdinvesting. Z realiziranimi projekti v praksi in raziskavami dokazuje svoje kompetence na področju upravljanja inovacij, vitke filozofije, ustvarjalnih tehnik, obvladovanju stroškov in razvoja novih izdelkov.

Gregor Lapuh

Gregor Lapuh, spec. dipl. Inž. str., je strokovnjak na področju upravljanja in racionalizacije proizvodnih procesov. Ima bogate izkušnje iz različnih projektov optimiranja proizvodnih sistemov in procesov. Vodi v Sloveniji in v tujini uveljavljeno svetovalno in izobraževalno podjetje PISK. Po študiju strojništva se je izobraževal na REFA Institutu v Darmstadtu, kjer je tudi pridobil licenco REFA učitelja. Bogato znanje je pridobival pri delu v projektnih timih, ki so jih vodili nemški strokovnjaki. Kot svetovalec uspešno deluje v mnogi slovenskih in tujih podjetjih pri uvajanju sodobnih metod za racionalizacijo proizvodnje, kot so Vrednostna analiza procesov in izdelkov, Metoda KVP, Smed, Kan ban, Vitka proizvodnja, 5 S itd. Prav tako uspešno usposablja strokovnjake v podjetjih za uporabo sodobnih racionalizacijskih metod. Široko strokovno znanje povezuje z bogatimi izkušnjami, pridobljenimi pri izvajanju mnogih projektov optimizacije proizvodnje doma in v tujini. Kot strokovnjak za določanje časovnih normativov in odličen poznavalec metod REFA in MTM v mnogih podjetjih sodeluje pri določanju normativov. V zadnjih letih je zelo angažiran v mnogih nemški firmah, ki so zgradile tovarne v Srbiji in na Hrvaškem (Siemens, Wacker Neuson, Leoni, Grammer, Norma group itd.). V teh podjetjih izobražuje proizvodni management za zviševanje produktivnosti in zniževanje proizvodnih stroškov.

Sašo Sršen

Sašo Sršen, univ.dipl.ing. rač. in inf. je informatik ki že več kot 19 let povezuje svoje digitalne kompetence z znanjem iz področja proizvodnega strojništva. Je avtor programske opreme »Normar«, ki je bila razvita s ciljem izdelave orodja za merjenje / določanje časa, produktivnosti in izgub v delovnih procesih in je zelo razširjena v slovenskem in internacionalnem prostoru. Ker je za razvoj in posodobitev navedene programske opreme bilo potrebno pridobiti dobro strokovno znanje, je v celotnem obdobju kot svetovalec sodeloval z več kot 200 podjetji na konkretnih projektih določanja časov v SLO in tujini (Hrvaška, Srbija, Nemčija, Slovaška, Maroko, Turčija,…). Na osnovi pridobljenih izkušenj tako že 15 let usposablja strokovnjake v slovenskih in tujih podjetjih za področje managementa časa. Od leta 2011 je aktiven tudi na področju industrijske ergonomije kot predavatelj in konzultant. Ker so IKT še vedno njegova strast, je svetoval tudi na različnih industrijskih projektih na področju digitalizacije in Industrije 4.0, npr. projekt uvajanja avtonomne logistike v proizvodne procese v podjetju KRPAN ter modeliranje in simulacija slednjih. Kot razvojnik strojne in programske opreme je sodeloval tudi v dveh projektih EU: Horizon (MATUROLife) ter FP7 (ComVantage).

Suzana Roj

Suzana Roj predava kot strokovnjak na področju socialnih kompetenc, ki obsega pridobivanje veščin in znanj na področju poslovne komunikacije, motivacije, vodenja in reševanja konfliktov. Ukvarja se s področjem formalnega in neformalnega vodenja v mednarodni korporaciji kjer predava in soustvarja projekte za doseganje višje stopnje motiviranosti zaposlenih in razumevanje širše slike poslovanja poslovnih partnerjev. Izkušnje in kompetence so pridobljene v mednarodnih korporacijah, ki delujejo na različnih poslovnih področjih (trženje, izobraževanje, vodenje, proizvodnja, posredovanje) kar dodaja noto širšega razumevanja pristopa h poslu in lažjega razumevanja različnih pristopov k vodenju in motivaciji kadrov saj je vsaka branža specifična glede na profil zaposlenih. Predavanja so možna v različnih jezikih saj sodeluje v mednarodnih projektih (HR, SRB, ANG). Kot nekdanja vodja izobraževanja in kadrovskega razvoja razume potrebe organizacije (podjetja, oddelka) po ustrezno usposobljenem kadru, dobrih poslovnih odnosih ter visoki stopnji motiviranosti znotraj organizacije. Med drugimi je namen in cilj delavnice tudi v spopadanju z lastnimi pomisleki - predsodki,  razmišljaju izven okvirjev ter kako "MORAM" spremeniti v "ŽELIM".

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Izobraževanje se izvaja v sodelovanju s podjetjem PISK d.o.o. in za potrebe izobraževanja se osebni podatki obdelujejo s strani obeh podjetij. Predračun bo izdan s strani podjetja PISK d.o.o. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru se kotizacija povrne v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.