Menedžer za inovacije – Chief Innovation Officer (CIO)

Izobraževalni program

1.290,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Kombinacija: vaš računalnik (Zoom) in na lokaciji – Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Izobraževalni program za dvig kompetenc za učinkovito uvajanje in vodenje inovacij v organizacijah

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 

Pridružite se nam na izobraževalnem programu

Menedžer za inovacije/
Chief Innovation Officer (CIO)

Dvig kompetenc za spodbujanje inovativnosti v podjetju

  • 84 % vodilnih delavcev se strinja, da so inovacije pomembne za strategijo rasti
  • V razvitem svetu vodilni menedžerji 26 % svojega časa porabijo za inovacijske aktivnosti
  • Le 6 % vodilnih je zadovoljnih z inovacijsko zmogljivostjo
  • 80 % poslovnih modelov je ogroženih!

(McKinsey Global Innovation Survey)


Pogovor s predavateljema

 

Ina Kukovič Borovnik
Ali smo res vsi ljudje sposobni inovacij in reinovacij?

dr. Marjan Leber
Kako inovativna so slovenska podjetja?


Zadnjih nekaj desetletjih se je delovanje organizacij močno spremenilo, spremembam pa sploh ni videti konca. Postale so zelo hitre in v prihodnje ne bo nič drugače. Te spremembe smo na lastni koži močno občutili z nastopom pandemije in zavedati smo se pričeli, da so nenehne spremembe nova realnost.

Kako hitro in učinkovito bomo uspeli prilagajati izdelke, storitve ali poslovne procese novim zahtevam, je zelo odvisno od stopnje inovativne kulture, predvsem pa od naravnanosti in podpore najvišjega vodstva v organizacijah.

Oblikovanje skupine za inovacije s Chief Innovation Managerjem na čelu bo odigralo ključno vlogo pri upravljanju sprememb v vsaki organizaciji. Pravilno usmerjane in vodene spremembe bodo ključne za doseganje ter ohranjanje vaše konkurenčne prednosti na spremenljivih trgih.

Manager za inovacije mora nenehno nadgrajevati in razvijati svoje raznolike veščine, da lahko zagotavlja učinkovito podporo ter izvaja kompleksne naloge, vezane na inovacijski proces.

Prijavite se

Komu je izobraževalni program namenjen?

Danes sistem inoviranja potrebuje vsako podjetje. Zato je program namenjen osebam, odgovornim za razvoj produktov, procesov, poslovanja, še posebej vodjem razvoja, vodjem kakovosti, projektnim vodjem, skrbnikom procesov, inženirjem, IT strokovnjakom, produktnim menedžerjem, vodjem ekip, direktorjem, svetovalcem…, ponuja pa tudi sistemizacijo novega delovnega mesta: Menedžer za inovacije.

Katere pristope za učinkovito vzpodbujanje inovativnosti boste usvojili?

 • Vitko inoviranje (razvoj ideje z mislijo na kupca ter z minimalno investicijo časa oz. denarja)
 • Design Thinking (inovativen pristop k reševanju problemov)
 • Service Design (oblikovanje optimalne storitvene izkušnje)
 • Odprto inoviranje (vključevanje zunanjih inovacijskih potencialov, predlogov in rešitev)
 • Vrednostni menedžment (maksimalna vrednost vašega produkta/storitve v očeh kupca)
 • Kreativne tehnike (predlog variantnih rešitev)
 • Combinex (izbor optimalne rešitve)
 • Crowdsourcing (povečanje inovacijskih kapacitet z močjo množice)
 • Crowdfunding (financiranje realizacije ideje)
 • Izgradnja vključujoče kulture inovacij ter druge kreativne tehnike za drastično izboljšanje vašega uspeha pri inoviranju.

Kaj o programu pravijo udeleženci preteklih izvedb?

»Super izkušnja, pozitivno presenečen. Izvedel sem veliko novega (vsaj zame 😊). Praktični primeri so mi dali največ.«
Simon Tominšek, vodja razvoja, SICO d.o.o.

»Zelo dobri praktični primeri in uporaba orodij v praksi na konkretnih primerih.«
Maja Jančar Cafuta, projektni vodja, Kolektor Etra d.o.o.

»Zelo všeč mi je bilo, da smo delali veliko vaj in praktičnih primerov.«
Mitja Blagatinšek, vodja proizvodnje – tehnolog, Uniforest d.o.o.


»Predavatelji so bili top! Veliko je bilo praktičnih primerov, splošna klima je bila ok.«
Matej Pogladič, COO pomočnik/namestnik, Kolektor Etra d.o.o.

»Praktični primeri so ključni, dobrodošli in uporabni.«
Patricija Gulič, direktor divizije tehničnega tekstila skupine Fori group, TT Okroglica d.d.

 


Predavatelja:

Ina Kukovič Borovnik,
prva certificirana reinovatorka na svetu po metodi Chief Reinvention Officer, certificiran gostitelj WDL (Warm Data Lab) procesov, ustanoviteljica BELAVODA

dr. Marjan Leber,
direktor Innovation Service Network (ISN) Slovenija, direktor Inštituta za kreativnost ustanovni član TRIZ Kompetenzenter Gradec, član inštituta QFD Köln, predsednik komisije za inovacije pri ŠGZ.


Potek izobraževanja

Program temelji na delu s praktičnimi vajami, s katerimi boste osvojene koncepte preizkušali neposredno v praksi (learning by doing).

 • 3 praktične, interaktivne delavnice z omejenim številom udeležencev:
  • Uspešen inovacijski proces
  • Inovacijski menedžment v praksi
  • Reinoviranje kot sistemski pristop
 • 1 študijsko gradivo: Sodobni pristopi v inovacijskem menedžmentu

Vsebina izobraževanja

Predavatelj: dr. Marjan Leber
Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: vaš računalnik (Zoom)

 • Zakaj inovirati?
 • Vrste inovacij, inovacijski proces, modeli
 • Iskanje in zbiranje idej (vaja)
 • Odprto inoviranje
 • Vitko inoviranje, Design Thinking, Service Design
 • Razvoj novih izdelkov, storitev, procesov oz. izboljšava obstoječih
 • Kreativne tehnike iskanja idej (vaja)
 • Vrednotenje idej (vaja)

Predavatelj: dr. Marjan Leber
Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

 • Kreativno oblikovanje inovacijskih idej (vaja)
 • Vrednostni menedžment
 • Izbor variantnih rešitev
 • Crowdsourcing in crowdfunding
 • Praksa: Izvedba kreativne delavnice – reševanje izziva

Avtor: dr. Marjan Leber

Osnove inovacijskega menedžmenta

 • Ideja, invencija, inovacija
 • Razvoj izdelkov, storitev ali procesov in inovacijski menedžment
 • Odprto in zaprto inoviranje
 • Vitko inoviranje
 • Zbiranje idej in kreativne tehnike (6-stopenjski model)

Sodobni pristopi v inovacijskem menedžment

 • Vrednostni menedžment
 • Predlog variantnih rešitev
 • Izbor optimalne rešitve
 • Množično zbiranje idej – Crowdsourcing
 • Realizacija ideje – Crowdfunding

Predavateljica: Ina Kukovič Borovnik
Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

 • Reinoviranje vs. inoviranje in zakaj je to pismenost 21. stoletja
 • Naša sposobnost reinoviranja (vaja)
 • Kako se sporazumevati, kje smo v ciklu reinoviranja in kaj reinovirati (vaje)
 • Implementacija reinoviranja (vaja stellar model)
 • Sistemski pogled

 

V sodelovanju z Innovation Service Network in Chief Reinvention Officer.


Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete certifikat

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Menedžer za inovacije – Chief Innovation Officer (CIO)” v slovenskem in angleškem jeziku.


Dodatno vam zagotovimo:

 • Interaktivnost in komunikacijo
  Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.
 • Odgovore na vaša osebna vprašanja
  Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Praktično preizkušanje naučenih konceptov
  Tekom delavnic boste skozi različne vaje takoj prenesli teorijo v prakso. Tako boste bolje pripravljeni na implementacijo naučenega v svojih delavnih sredinah.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Avtorji

dr. Marjan Leber

dr. Marjan Leber je profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru v Sloveniji. Raziskovalno se ukvarja z organizacijskim in proizvodnim managementom, predvsem s procesi nenehnega izboljševanja, inovacijskim managementom, upravljanjem znanja in upravljanjem kakovosti. Marjan Leber je član inštituta QFD (Quality Function Deployment) v Kölnu v Nemčiji in ustanovni član TRIZ Kompetenzenter v Gradcu, Avstrija. Ima 39 let izkušenj in je več kot 10 let delal kot vodja proizvodnje in vodja razvojnega oddelka v proizvodnem podjetju. Od leta 2002 je direktor družbe za inovacijske storitve v Sloveniji Innovation Service Network in od leta 2012 tudi direktor Inštituta za kreativnost. Tudi v okviru tega delovanja uspešno razvija številne povezave z MSP v Sloveniji. Njegova bibliografija obsega skoraj 500 bibliografskih postavk - predvsem znanstvenih in strokovnih člankov, projektov in industrijskih projektov ter sodelovanja v več projektih EU: FP6 (InCaS, APOSDLE), Interreg SI-AT (VAINNO), FP7 (ComVantage), TEMPUS (MAIN), Erasmus + (IF4TM) in Horizon (MATUROLIFE). Dr. Leber je tudi član mreže ISN (Neurovation, 1000x1000) v Avstriji, ki povezuje strokovnjake za področje Crowdsourcing, Crowdfunding in Crowdinvesting. Z realiziranimi projekti v praksi in raziskavami dokazuje svoje kompetence na področju upravljanja inovacij, vitke filozofije, ustvarjalnih tehnik, obvladovanju stroškov in razvoja novih izdelkov.

Ina Kukovič Borovnik

Ina Kukovič BorovnikIna Kukovič Borovnik je ustanoviteljica nesvetovalnega podjetja BELAVODA. Je diplomirana pravnica, certificirana učiteljica joge, magistrica poslovnih ved (IEDC MBA), certificiran gostitelj WDL (Warm Data Lab) procesov in prva certificirana reinovatorka na svetu po metodi Chief Reinvention Officer. Njena radovednost in stalna želja po učenju sta jo peljala v podjetniške, politične in izobraževalne vode v Evropi, na Kitajskem in v ZDA.  Z svojim delovanjem se zavzema za diverziteto in kompleksnost našega razmišljanja ter delovanja, ali kot temu pravi sama, vnaša več življenja v naše razmišljanje. Rada dela in sodeluje z vsemi, ki si upajo pogledati izven znanih in udobnih okvirjev razmišljanja, občutenja in zaznavanja. Organizirala je že nešteto programov, izkustvenih dogodkov, pogovorov in raznolikih projektov, ki so vnašali nov utrip. “Živimo v enemu izmed najbolj intenzivnih, pomembnih desetletij človeškega razvoja in obstoja. Kje in kako preživljamo svoj čas, je morda bolj pomembno kot kadar koli prej za razvoj nas samih, za razvoj naših organizacij, za jutri, v katerem bomo lahko živeli.”

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.