Nabava lokalne hrane preko javnih naročil v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Enodnevni seminar

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novo: strokovni posvet za naročnike iz vzgojno-izobraževalnih zavodov in pridelovalce/dobavitelje lokalne hrane: kako v luči aktualne in prihajajoče nove zakonodaje zagotoviti kvalitetno slovensko hrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih?


Tudi vzgojno-izobraževalni zavodi in ostale povezane institucije nosite dolžnost, da se otroci in mladostniki prehranjujejo z zdravo ter kvalitetno hrano. Preko vzgojno-izobraževalnega dela jim privzgajate zdravo prehranjevanje, kar se v praksi kaže tudi v kakovostni šolski prehrani, ki jo nudite otrokom in mladostnikom.

Strokovnjaki in ministrstva poudarjajo, da bi se naj takšna hrana nabavljala pri lokalnih pridelovalcih in ponudnikih po sistemu kratkih verig, hkrati pa ste zaradi zagotavljanja transparentnosti in obsežne zakonodaje zavezani k nabavi živil preko razpisov javnega naročanja. Tudi pridelovalci lokalne hrane oziroma ponudniki morate poznati zahteve in zakonske določbe o kakovosti hrane in načinu nabave ter možnosti dobave živil naročnikom.

Za učinkovito reševanje dilem, ki se pojavljajo v praksi naročnikov in ponudnikov, vas v sodelovanju s strokovnjaki za javna naročila in iz različnih področjih pridelave ter nabave lokalno pridelane hrane vabimo na strokovni posvet.

Na posvetu boste:

  • seznanjeni z zakonskimi določili zakonodaje na področju javnega naročanja, prejeli vzorec aktualne razpisne dokumentacije in se s pomočjo priporočil pravnih strokovnjakov seznanili, kako pripraviti primerno razpisno dokumentacijo, kako ustrezno voditi postopek, kako določiti kriterije in pogoje, kako pripraviti dobro prijavo na razpis javnega naročila;
  • seznanjeni s stanjem na trgu pridelave lokalne hrane in živil ter s pogoji za zagotavljanje kakovosti, spoznali primere dobre in tudi slabe prakse;
  • v sodelovanju z vsemi sodelujočimi izmenjali izkušnje iz prakse ter poskušali najti odgovore na najbolj pereča vprašanja, ki se pojavljajo na področju nabave lokalne hrane pri naročnikih in ponudnikih
  • vprašanja nam pošljite že pred posvetom na naslov: [email protected].
Dodatno – vzorec razpisne dokumentacije za postopek naročil male vrednosti.

Avtorji

dr. Jože Podgoršek

dr. Jože Podgoršek je svojo poklicno pot pričel v gospodarskem sektorju, kjer je intenzivno spoznal področje pridelave zelenjave in tudi sektor zelenjadarstva v Sloveniji. V letih dela v podjetju Zeleni hit d.o.o. od leta 1997 do 2004 je skupaj s sodelavci razvijal pridelavo zelenjave in vnašal nove tehnološke rešitve do slovenskih zelenjadarskih kmetij. Od leta 2004 do 2018 je bil zaposlen na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (nekdaj Kmetijska šola Grm), kjer je spoznal tudi delovanje javnega sektorja. Marca 2015 je bil imenovan za prvega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Med njegovimi glavnimi nalogami so bili spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, ozaveščanje kupcev hrane v verigi preskrbe s hrano o zakonskih določbah in moralnih merilih pri odkupu hrane ter ozaveščanje pridelovalcev in predelovalcev kot vmesnih členov v verigi preskrbe s hrano o zakonskih okvirih pri prodaji in odkupu hrane in pravicah prodajalcev hrane. Septembra 2018 je bil imenovan na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Jure Vončina

Jure Vončina  je direktor Kmetijske zadruge Krka ter predsednik Strokovni odbor za zelenjadarstvo in sadjarstvo pri Zadružni zvezi Slovenije

Katarina Jevšjak in Marjeta Podpečan

Katarina Jevšjak in Marjeta Podpečan, zaposleni v Kranjskih vrtcih, skrbita za zagotavljanje varnega in zdravega okolja. Opravljata naloge vodenja prehrane, vodenja zdravstvenega stanja vključenih otrok in zaposlenih ter spremljata higieno notranjega in zunanjega okolja, širše okolice in okoljskih vplivov.