fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Najnovejša praksa DKOM, naročila male vrednosti in pogajanja

Seminar
Ura: –
Strokovnjaki:

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

V zadevi C-324/14 je 8. septembra 2015 generalni pravobranilec predstavil predlog, ki – če bo s strani Sodišča EU sprejet – pomeni, da po predložitvi ponudbe formalno le-te več ne bo mogoče spreminjati!

V zadnjem obdobju se – tudi v povezavi s sprejemanjem novega ZJN-3 – v javno-naročniški srenji pogosteje vodijo razprave o temah, ki najbolj burijo duhove med naročniki in ponudniki:

 • reference – kako priznati in kdaj,
 • kapacitete tretjih,
 • napake v razpisni dokumentaciji,
 • katere so nedopustne spremembe v ponudbi,
 • dopustne spremembe ponudbe po roku za oddajo ponudbe,
 • pogajanja v postopkih oddaje naročil male vrednosti,
 • obrazložitev v primeru cene ponudbe 0,00 eur…

Nova praksa Državne revizijske komisije odgovarja na nekatere dileme. Skupaj s praktičnimi navodili in strokovnimi usmeritvami bomo na aktualna vprašanja odgovarjali z vrhunskima strokovnjakoma.

Vabimo vas na strokovni seminar Najnovejša praksa Državne revizijske komisije, naročila male vrednosti in pogajanja.


Koristi dogodka

Udeležba na dogodku je pomembna za vse odgovorne osebe za javna naročila, ker vam ponuja odgovore na najaktualnejša vprašanja:

 • Katere so najpogostejše napake v razpisnih dokumentacijah
 • Kako priznati reference, kapacitete tretjih,
 • Kako pripraviti ponudbo, katere so nedopustne, katere dopustne spremembe v ponudbi
 • Kako v praksi pravilno izvesti naročilo male vrednosti
 • Kako in kdaj izvesti pogajanja
 • Kakšno prakso uvajajo nove odločitve Državne revizijske komisije

Kratka vsebina

 • Kaj velja pri izvedbi javne dražbe
 • Reference – kako priznati in kdaj
 • Kapacitete tretjih
 • Napake v RD
 • Kako pripraviti ponudbo
 • Vpogled v ponudbe ostalih ponudnikov
 • Možne dopustne spremembe v ponudbi
 • Katere so nedopustne spremembe v ponudbi
 • Obrazložitev v primeru cene ponudbe = 0,00 EUR
 • Kako izvesti naročilo male vrednosti
 • Pogajanja v postopkih oddaje naročil male vrednosti in praksa Dkom
Komu je seminar namenjen?

Vsem, ki sodelujete v postopkih javnega naročanja:

 • pri naročnikih (javna uprava)
 • in ponudnikih (podjetja, ki sodelujejo na razpisih)

Avtorji

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in javne službe na Višji šoli Doba v Mariboru, predavatelj na različnih seminarjih s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva. Sedaj je strokovni sodelavec in prokurist v Evropskem pravnem centru Maribor, ki se ukvarja s pripravo strokovnih podlag za podelitev koncesij na različnih področjih. Kot strokovni sodelavec je izvedel številne projekte s področja javnega naročanja za nabavo blaga, storitev in gradenj za javne naročnike in številne projekte za podelitev koncesij javnih služb in drugih oblik javno zasebnega partnerstva.