Napotitev delavcev na delo v tujino

Enodnevni seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pravna podlaga, ki ureja področje napotenih delavcev v tujino je specifična in zelo raznolika, zato se ob poslovanju s tujino porajajo številna vprašanja:
Kaj pomeni izraz »napoteni delavec«?
Kateri pogoji za napotitev delavcev v tujino morajo biti izpolnjeni?
Kakšna je ureditev v pravu socialne varnosti, davčnem pravu in delovnem pravu?
Kaj pomeni obrazec A1?
Kakšna je obravnava napotenih delavcev z vidika davkov in prispevkov?

Gre za zapleteno in zahtevno problematiko, ki zadeva večje število resorjev, organov in zavodov.

Razjasnite dileme in se izognite morebitnim kršitvam in sankcijam!

 

Koristi strokovnega seminarja:

 • spoznali boste pravni in davčni vidik napotitve na delo v tujino,
 • seznanjeni boste s koordinacijo sistemov socialne varnosti v EU in izven nje,
 • dobili boste nepogrešljive informacije o napotitvah delavcev v tujino,
 • predstavljen bodo:  obrazec A1, zavarovanje napotenih delavcev, osnova za plačilo prispevkov in davkov, nacionalna pravila pri obračunu plače, obračun plače napotenih delavcev, izpolnjevanje REK obrazca, povračila stroškov,
 • osvojeno znanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri, boste takoj prenesli v prakso.

VSEBINA SEMINARJA:

Pravni vidik napotitve na delo v tujino:

 • pogoji za napotitev delavcev v tujino (pogodba o zaposlitvi, kdaj je možna odklonitev, EU/tretje države),
 • minimalne pravice napotenih (detaširanih) delavcev,
 • službena pot ali napotitev,
 • postopek napotitve in podaljšanje napotitve.

Posebnosti  zaradi sporazumov s posameznimi državami:

 • koordinacija sistemov socialne varnosti v EU in izven nje,
 • določitev pristojne zakonodaje (upoštevanje mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja),
 • pogoji napotitve v pravu socialne varnosti,
 • težave neenotne ureditve v pravu socialne varnosti, davčnem pravu in delovnem pravu.

Socialna varnost napotenih delavcev:

 • A1 obrazec in zavarovanje napotenih delavcev,
 • osnova za plačilo prispevkov.

Davčna obravnava napotenih delavcev:

 • ločnica med službenim potovanjem v tujino in napotitvijo na delo v tujino,
 • nacionalna pravila pri obračunu plače,
 • uporaba mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja za rezidente in nerezidente,
 • obračun plače napotenih delavcev in izpolnjevanje REK obrazca na praktičnih primerih,
 • povračila stroškov.

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.