Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev

Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev

Pravni, socialni in davčni vidik napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanja tujcev, s praktičnimi napotki za uspešno delo

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Ob napotitvi delavcev na delo v tujino ter ob zaposlovanju tujcev se porajajo številne pravne in administrativne nejasnosti in ovire. Pravne podlage, ki urejajo področje napotenih delavcev in zaposlovanje tujcev, so specifične in zelo raznolike, saj morate upoštevati tako pravni, socialni in tudi davčni vidik.

Zaradi posebno občutljivih pravic delavcev in delodajalcev, ki so predmet raznovrstne zakonodaje, je nujno, da so postopki izvedeni brez napak. Zato si zagotovite natančne razlage na podlagi praktičnih primerov – s pomočjo edinstvenega priročnika: Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev.

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.e-kadrovik.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Avtorji

dr. Grega Strban

Dr. Grega Strban je profesor delovnega prava in prava socialne varnosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Izobraževal se je na univerzah v Ljubljani, Leuvnu in Cambidgu, izpopolnjeval pa tudi na Max-Planck Inštitutu za socialno pravo in socialno politiko v Münchnu, kjer je zunanji korespondent. Je štipendist Fundacije Alexandra von Humboldta, prodekan Pravne fakultete v Ljubljani, predsednik slovenskega Društva za delovno pravo in socialno varnost in predsednik Sveta Inštituta za delo pri Pravni fakulteti. Je tudi ekspert Sveta Evrope in Mednarodne organizacije dela, znanstveni vodja EU projekta FreSsco, akademski član sekretariata EU projekta MISSOC in vodja programske skupine Pravne fakultete, do nedavnega je bil podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost iz Leuvna. Objavlja v revijah in monografijah doma in v tujini, je član uredniških odborov revij Podjetje in delo ter Delavci in delodajalci. Prejel je priznanje Mladi pravnik (Zveza društev pravnikov Slovenije, 2001) in Roger Dillemans Award for Excellence in Social Security (Univerza v Leuvnu, 2004).

Gregor Malec

Gregor Malec, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 sodeloval pri delu različnih delovnih skupin s področja migracij

Irena Kamenščak

Gospa Kamenščak je od leta 2007 dalje v družbi BDO Svetovanje d. o. o. zaposlena na davčno-pravnem oddelku, kjer nudi svetovalne storitve predvsem na področju dohodnine v povezavi z davčnim postopkom, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Ima svetovalne izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana sem za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja in izvaja predavanja na temo dohodnine, delovnega prava in prava socialne varnosti.

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Sonja Malec

Sonja Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, po poklicu univerzitetni diplomirani politolog, smer mednarodni odnosi. S področjem migracij se ukvarja že od leta 2002. V tem času se je v okviru Urada Vlade RS za priseljevanje in begunce ter Ministrstva za notranje zadeve ukvarjala s področjem integracije in prebivanja tujcev, od leta 2010 pa na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pokriva področje zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji ter nekatere povezane vidike prostega pretoka delavcev in storitev v okviru Evropske unije.

Mateja Geržina

Opravlja funkcijo direktorice za kadrovske in splošne zadeve ter skladnost poslovanja v družbi Triglav INT, d.d. Že skoraj 15 let se ukvarja s kadri in področjem delovnega prava. Ves čas se ukvarja tudi z urejanjem statusa delavcev napotenih na delo v tujino. V okviru trenutne funkcije prenaša znanje in izkušnje matične družbe na odvisne družbe izven R Slovenije.

Tanja Bohl

Odvetnica je po letu 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno. Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih. Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.