Naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila od januarja 2022 po novem

Seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Seminar prinaša strokovne informacije glede številnih skorajšnjih sprememb, novega načina poročanja in sploh aktualnosti problematike.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu


1. 1. 2022: POZOR: novela ZJN-3B korenito vpliva na evidenčna javna naročila in naročila male vrednosti!

Novela ZJN-3B, sprejeta julija 2021 in veljavna s 1. 1. 2022, je tudi na področje evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti uvedla bistvene spremembe:

1. Dvig mejnih vrednosti

Evidenčna javna naročila so javna naročila, kjer se ZJN-3 ne uporablja in predstavljajo javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je po novem manjša od 40.000 EUR brez DDV za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj in manjša od 80.000 EUR brez DDV za javno naročilo gradenj.

Naročila male vrednosti pa so javna naročila, kjer naročniku obvestil o javnem naročilu ni treba poslati v objavo v Uradni list Evropske unije (za blago in storitve so po novem to javna naročila z vrednostjo med 40.000 in 214.000 EUR brez DDV, za gradnje so to javna naročila med 80.000 in 5.350.000 EUR brez DDV).

2. Objava seznama evidenčnih javnih naročil, oddanih preteklo leto, do zadnjega dne februarja tekoče leto izključno na portalu javnih naročil in ne več na spletni strani.

Poročilo oz. seznam mora vsebovati:

 • opis in vrsto predmeta,
 • vrednost oddanega naročila brez DDV,
 • naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Pri poročanju mora naročnik upoštevati tisto vrednost, za katero je bilo naročilo dejansko oddano, ne glede na dejansko realizacijo.

3. Dodatne štiri izjeme, kjer se ZJN ne uporablja:

 • javno naročanje blaga za nadaljnjo prodajo ali dajanje v najem;
 • javno naročanje protokolarnih daril ali drugega blaga, namenjenega promociji Republike Slovenije;
 • javno naročanje živil;
 • javno naročanje storitev revidiranja obveznih revizij.

Praksa kaže, da je obravnava naročil male vrednosti ter evidenčnih javnih naročil pogosto nedosledna; sploh evidenčna javna naročila so z vidika prekrškov najbolj problematična in najbolj tvegana javna naročila. Zaradi t.i. drobljenja je ravno pri evidenčnih javnih naročilih zaznati številne prekrške.


Zaradi številnih skorajšnjih sprememb, novega načina poročanja in sploh aktualnosti problematike vas vabimo na strokovni online seminar v živo.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta ali od doma od 9.00 do 11.30. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica nanje odgovori na koncu.

Vprašanja pa lahko pošljete že vnaprej, na naslov: [email protected]


Utrinek s seminarja


Zagotavljamo vam koristi:

 • Pravilno boste pripravili razpisno dokumentacijo in pravilno izvedli postopek oddaje javnega naročila male vrednost ali evidenčnega javnega naročila;
 • Poročanje o EJN do konca februarja boste hitro in pravilno pripravili;
 • Zaradi drobljenja javnih naročil ne boste prišli v nasprotje z zakonodajo;
 • Prejeli odgovore na vprašanja tudi po online seminarju.

Online seminar v živo je namenjen vsem, ki ste odgovorni za javna naročila v javnem in zasebnem sektorju, vsem, ki sodelujete pri pripravi razpisne dokumentacije ter vsem, ki sodelujete v postopkih oddaje ponudb.


Vsebina

1. Evidenčna javna naročila

 • Kaj vse po novem sodi pod evidenčna javna naročila
 • Kako izvajamo evidenčna javna naročila
 • Kaj vse bo moralo biti zajeto v Poročilu o oddanih evidenčnih javnih naročilih, ki so jih naročniki izvedli letos, kako bo s poročanjem v prihodnje in kje je treba Poročilo objaviti.

2. Naročila male vrednosti

 • Kako novela ZJN-3B posega v postopke naročil malih vrednosti
 • Zakaj je pomembna ocenjena vrednost javnega naročila
 • Kdaj gre za ta naročila in kako jih izvajamo v praksi
 • Kaj pomeni, da naročnik v teh postopkih izbere samo dopustno ponudbo

3. Kaj nam prinaša novela ZJN-3B

4. Kaj vse pomeni prekršek  za naročnike po noveli ZJN-3B, kako se vodi prekrškovni postopek in kdo je odgovorna oseba

Predavatelji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.