Neprekinjeno poslovanje v nepredvidenih razmerah

Izobraževalni program

960,00  DDV ni vštet v ceno

Izobraževalni program za pridobitev certifikata

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Neprekinjeno poslovanje v nepredvidenih razmerah

Vsaka organizacija mora imeti načrt neprekinjenega poslovanja. V njem se predvidijo vsa morebitna tveganja za prekinitev poslovanja zaradi nepredvidljivih dogodkov ter katastrof manjših in večjih razsežnosti, kot so okvare, okužbe z zlonamerno programsko opremo, težave z omrežjem in napajanjem, uničenje prostorov ali stavbe zaradi potresa, požara.

V zadnjem času so se organizacije soočale s popolnoma novimi tveganji in neznanimi dogodki, ki jih v preteklosti niso pričakovala, so pa postala nova realnost – ta so vezana na izredne zdravstvene razmere ter nove oblike korporativnih tveganj. To od vas zahtevajo predpisi s področja informacijske varnosti, določenim pravnim osebam pa pripravo, preverjanje in izvajanje načrta neprekinjenega poslovanja predpisuje tudi Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Dobro pripravljen načrt neprekinjenega poslovanja bo celovito povzel vse delovne procese vaše organizacije in predvidel vsa tveganja ter potrebne korake za vzpostavitev vitalnih poslovnih funkcij po morebitni prekinitvi poslovanja.

Zato je pomembno, da poznate priporočljive ukrepe za zagotovitev neprekinjenega poslovanja v vaši organizaciji. V sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki jih bomo predstavili na intenzivnem izobraževalnem programu.

Program je namenjen: zaposlenim, zadolženim za načrtovanje neprekinjenega poslovanja in okrevanja po katastrofi, vzpostavitev in upravljanje rezervnih zmogljivosti ter izvajanju analize tveganj in vplivov na poslovanje; vodjem tistih oddelkov in sektorjev v organizacijah, ki intenzivno opravljajo svoje delo s pomočjo informacijske tehnologije, kjer se uporablja elektronsko poslovanje, ki so zadolženi za logistično podporo poslovanju in ki so zadolženi za izvajanje analiz vplivov na poslovanje in izdelave ocen tveganj.


Predavatelja:

mag. Miha Ozimek,
presojevalec sistemov vodenja kakovosti in varovanja informacij na SIQ, gostujoči predavatelj na Fakulteti za varnostne vede na področju sistemov varovanja informacij

pred. mag. Marko Potokar,
vodja varovanja v mednarodni korporaciji, habilitirani predavatelj za predmetno področje varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede


 

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Pomembno boste nadgradili vaše kompetence:

 • natančno boste poznali zakonske zahteve in standard ISO 22301 za zagotavljanja neprekinjenega poslovanja;
 • poznali in analizirali boste aktualna varnostna tveganja in luknje ter izvajali ustrezen načrt neprekinjenega poslovanja;
 • pravilno boste reagirali v primerih vdorov, nezakonitih dostopov ali primerov požara, izpada elektrike, izliva vode ali elementarnih nesreč, zdravstvenih tveganj in ostalih tveganj, povezanih z zaposlenimi, strankami in tretjimi osebami;
 • bistveno pripomogli, da nivo storitev za vaše stranke in poslovne partnerje ostane neokrnjen.

 

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okviru. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in 30 dni po izobraževanju,
 • pridobitev certifikata Neprekinjeno poslovanje v nepredvidenih razmerah.

Agenda

 • Študijsko e-gradivo v spletni učilnici: Načrt neprekinjenega poslovanja
 • Online delavnica: Zakonodaja in standardi za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v praksi
 • Online delavnica: Upravljanje in zagotavljanje neprekinjenega poslovanja
 • Online delavnica: Načrt neprekinjenega poslovanja v praksi (študij primerov)

 


Neprekinjenega poslovanja ne moremo organizirati potem, ko je katastrofa že nastopila – neprekinjeno poslovanje je treba načrtovati vnaprej.

V poročilu za leto 2020 SI-CERT navaja občuten porast varnostnih incidentov zaradi dela na daljavo, pri tem so na podjetja najbolj vplivali phishing napadi s kar 62-odstotnim povišanjem, investicijske prevare in t.i. vdori v poslovno komunikacijo. Nova tveganja za neprekinjeno poslovanje pa prinašajo dolgotrajne odsotnosti zaposlenih in spremembe načina poslovanja ali celo prekinitev le-tega.


Izobraževalni program s certifikatom

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Neprekinjeno poslovanje v nepredvidenih razmerah” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

 


Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih online delavnic v ustvarjalnem in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostopne podatke za spletno učilnico boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Vse delavnice v online obliki se snemajo, posnetki bodo na voljo v spletni učilnici.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Neprekinjeno poslovanje v nepredvidenih razmerah kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Vsebina

 • Fizično in tehnično varovanje prostorov in opreme – vzorec
 • Upravljanje varnostnih incidentov – vzorec
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za manjše organizacije (podjetja in javnopravne osebe) – vzorec
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za večje organizacije (podjetja in javnopravne osebe) – vzorec
 • Kontrolni seznam za pripravo načrta neprekinjenega poslovanja

Predavatelj: mag. Miha Ozimek

 • Osnovna terminologija
 • Razlogi za neprekinjeno poslovanje
 • Posledice v primeru katastrofalnih dogodkov
 • Kaj se lahko vse zgodi – katera tveganja obstajajo, kaj pričakovati v prihodnje?
 • Zakonske zahteve
  • ZVDAGA, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah
  • Zakon o kritični infrastrukturi
  • GDPR in ZVOP-2 – kako bi lahko vplivala na neprekinjeno poslovanje
 • Standard za neprekinjeno poslovanje ISO 22301, kako in do kakšne mere ga uporabljati v praksi
 • Zakon o informacijski varnosti – kaj prinaša, za koga je obvezen in komu priporočen
 • Uredba o informacijski varnosti v državni upravi

Predavatelj: pred. mag. Marko Potokar

Vzpostavitev načrta neprekinjenega poslovanja

 • Kontekst neprekinjenega poslovanja in vodenje projektov načrtovanja
 • Priprave pred načrtovanjem neprekinjenega poslovanja
 • Analiza stanja in opredelitev ključnih poslovnih procesov
 • Izvedba analize vplivov na poslovanje (BIA) in analize tveganj (RA)
 • Priprava strategije neprekinjenega poslovanja
 • Priprava načrtov neprekinjenega poslovanja (odziv v stiski, alternativni postopki, okrevanje, krizno komuniciranje, krizno vodenje …)
 • Priprava testiranja načrtov neprekinjenega poslovanja
 • Redno letno testiranje NNP
 • Izvedba izobraževanja in ozaveščanja zaposlenih

Obvladovanje varnostnih razmer in ukrepi v stiski

 • Varnostni incident – takojšnji odziv in aktivacija načrta neprekinjenega poslovanja
 • Preizkusi okrevanja poslovnega sistema
 • Vodenje zaposlenih in nudenje informacij
 • Odnosi z javnostmi in usklajevanje z javnimi službami
 • Vzdrževanje ažurnosti načrta neprekinjenega poslovanja
 • Tehnični aspekti “Disaster Tolerance and Disaster Recovery” rešitev – replikacija podatkov na oddaljeno lokacijo
 • Aktualni trendi

Predavatelj: pred. mag. Marko Potokar

 • Pregled predlogov načrta neprekinjenega poslovanja glede na poslovanje organizacije
 • Praktična izdelava načrta neprekinjenega poslovanja:
  • podatki o primarnih in sekundarnih mestih hrambe
  • opis lokacij: prostor, komunikacije, fizični in tehnični ukrepi, protipožarno varovanje, SW, HW …
  • odgovorne osebe in njihove vloge v NNP
  • akcijski načrt za vzpostavitev kritičnih procesov
  • način obravnavanja NNP v organizaciji
  • kontaktne podatke zaposlenih in zunanjih izvajalcev
  • način internega in zunanjega komuniciranja
  • podatki o varnostnih kopijah
  • način ukrepanja izrednih dogodkih in scenarije okrevanja
  • načrt vzpostavitve predhodnega stanja
  • usposabljanje zaposlenih za NNP in preverjanje NNP …
 • Case study delavnica – primeri varnostnih incidentov oz. prekinitve poslovanja in ustrezni ukrepi za ponovno vzpostavitev neprekinjenega poslovanja

 • Preverjanje znanja (test rešite v spletni učilnici kadarkoli do 7. januarja 2021)
 • Prejem certifikata Neprekinjeno poslovanje v nepredvidenih razmerah

Predavatelji

mag. Miha Ozimek

Mag. Miha Ozimek je opravil podiplomski specialistični študij informacijske varnosti s področja standardov informacijske varnosti in uvajanja politik varovanja informacij v organizacije. Deluje kot presojevalec sistemov vodenja kakovosti in varovanja informacij na (SIQ) in je presojal sisteme kakovosti in informacijske varnosti v večini slovenskih podjetjih. Kot gostujoči predavatelj sodeluje na Fakulteti za varnostne vede na področju sistemov varovanja informacij.

pred. mag. Marko Potokar

Pred. mag. Marko Potokar je habilitirani predavatelj za področje varnosti ter računalništva in informatike na višjih šolah in fakultetah. Predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za informacijske študije in na fakulteti za poslovne študije Gea College ter na višji strokovni šoli Academia. Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijskih tehnologij ter operacijskih raziskav in član strokovnega sveta Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij. Ima večletne interdisciplinarne izkušnje, ki so vezane tako na področje javnih institucij, kakor tudi na področje poslovnega korporativno varnostnega okolja. V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, trenutno pa je vodja varovanja v mednarodni korporaciji. Je prejemnik nagrade Korporativni varnostni manager leta 2016, ki jo izbranim posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti podeljuje Institut za korporativne varnostne študije ICS Ljubljana.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.