fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vse o noveli Zakona o dohodnini in Zakona o davčnem postopku na praktičnih primerih z vsemi novostmi v letu 2023

Online seminar v živo
Ura: –
Lokacija: Preko spleta (v živo)
Skozi izračune in primere bomo predstavili noveli obeh zakonov in prikazali, kaj točno se bo spremenilo in na kaj bodo spremembe vplivale tako iz vidika delodajalca, kot tudi iz vidika fizičnih oseb.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Državni zbor je v decembru 2022 potrdil novelo ZDoh-2AA ali zakon o dohodnini, kar je že druga sprememba dohodninske zakonodaje v relativno kratkem obdobju. Določene določbe zakona, ki so veljale samo v letu 2022, so se 1. 1. 2023 ponovno spremenile. Kolikokrat na leto bomo lahko izplačevali poslovno uspešnost in do katere višine bo izplačilo neobdavčeno? Kako bodo po novem obdavčeni normiranci in ali se sploh še splača biti normiranec? Kako pa je z dohodki iz kapitala? To je samo nekaj vprašanj, na katera bomo s praktičnimi primeri odgovorili na seminarju:

Zakon o dohodnini

Vse o noveli – Zakon o dohodnini in Zakon o davčnem postopku na praktičnih primerih

 

Poleg Zakon o dohodnini je spremenjen tudi Zakon o davčnem postopku (novela ZDavP-2N), ki med drugim uvaja spremembe pri poročanju in oddajanju podatkov ter spreminja vrstni red plačila davka in izvzema nekatere dohodke iz davčne izvršbe.

Namen seminarja je skozi izračune in primere predstaviti noveli obeh zakonov in prikazati, kaj točno se bo spremenilo in na kaj bodo spremembe vplivale tako iz vidika delodajalca, kot tudi iz vidika fizičnih oseb.


Vsebina online seminarja

1) Spremembe in dopolnitve Zakon o dohodnini – novela ZDoh-2Z, objavljena v Uradnem listu RS št. 39/2022, z veljavo od 22. 3. 2022 dalje in uporabo  od 1. januarja 2022

2) Spremembe in dopolnitve Zakon o dohodnini – novela ZDoh-2AA, z uporabo od 1. januarja  2023

 • Davčna obravnava dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo:
  ~ olajšave in mehanizem usklajevanja olajšav ter neto letnih davčnih osnov,
  ~ plačilo za poslovno uspešnost (sprememba pogojev)
 • Nadomestilo za delo na domu
 • Dohodki iz kapitala (ponovna uvedba obdavčevanja izplačanih vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe kot dividenda)
 • Dohodki iz oddajanja premoženja v najem (dvig stopnje dohodnine s praktičnimi primeri)
 • Dohodki iz dejavnosti (sistem normirancev s praktičnimi primeri)
 • Drugo

3) Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku – novela ZDavP-2N, z veljavo od 28.12.2022

  •  Prenos Direktive Sveta (EU) 2021/514 (obveznosti poročanja, izmenjava podatkov z drugimi državami članicami)
  • Razkritje podatkov upravičeni osebi (dodatni podatki o davčnem zavezancu, razkritje podatkov o osnovi za nadomestilo plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov in številu ur, na katere se ta osnova nanaša)
  • Obveznost dajanja podatkov
  • Obvezna elektronska oddaja obračunov davčnega odtegljaja tudi za delodajalce – fizične osebe (novi REK-O obrazec)
  • Elektronsko vročanje prek portala eDavki
  • Vrstni red plačila davka in pripadajočih dajatev (novo pravilo glede upoštevanja plačil za davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila ter davek na motorna vozila)
  • Institut poroštva
  • Denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe
  • Standard verjetne primernosti
  • Avtomatična izmenjava podatkov (dodano za dohodke iz prenosa premoženjskih pravic (licenčnine), avtomatična izmenjava podatkov, ki jih sporočajo operaterji platform…)
  • Pravila za poročanje operaterjev platform
  • Skupni davčni nadzor, ki ga skupaj izvajajo pristojni organi dveh ali več držav članic
  • Varovanje in razkritje podatkov
  • Obveščanje in poročanje Evropski komisiji
  • Način in rok vložitve napovedi (za redne dohodke iz delovnega razmerja in pokojnine se črta obveznost vlaganja napovedi za odmero akontacije dohodnine vsako davčno leto)
  • Rok za izdajo odločbe
  • Uveljavljanje dejanskih stroškov od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
  • Odlog ugotavljanja davčne obveznosti
  • Akontiranje davka po davčnem obračunu (spreminja se rok za plačilo predhodne akontacije dohodnine in za plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb)
  • Druge spremembe

  Predavateljica

  Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik

  Davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

     


    PRIPOROČAMO

    Pridobite odgovore na vprašanja, ki se vam zastavljajo.

    Že pred pričetkom seminarja nam pošljite svoja vprašanja na [email protected], da vam bomo lahko še bolj pomagali pri vaših dilemah.

    Preverite še ostala izobraževanja iz – Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

    Avtorji

    mag. Brigita Osojnik

    Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

    Splošni pogoji

    Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.