fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Higiena živil, prostorov in opreme v vzgoji in izobraževanju

Spletno strokovno izobraževanje
Ura: –

148,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Izobraževanje vključite v plan rednih obveznih usposabljanj

Higiena pri pripravi in postrežbi obrokov ter higiena prostorov ter opreme ter vpliv ukrepov za omejitev okužb s koronavirusom in ostalimi okužbami na delovne procese zagotavljanja higiene in čiščenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih


Online izobraževanja je sestavljeno iz:

 • štirih modulov
  • 1. modul: Osnove zagotavljanja higiene živil – online študijsko gradivo v spletni učilnici
  • 2. modul: Sistem HACCP in pripadajoča dokumentacija ter aktualni higienski ukrepi v vrtcih in šolah – online video predavanje v spletni učilnici
  • 3. modul: Zagotavljanje higiene prostorov in opreme – online študijsko gradivo in vzorci dokumentacije v spletni učilnici
  • 4. modul: Praktično izvajanje čiščenja in vzdrževanja higiene – online video predavanje v spletni učilnici
 • zaključnega preverjanja znanja

Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradivo vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Spletna učilnica se zapre tri mesece po zadnjem modulu.

Koristi

Online izobraževanje vam nudi usmeritve za sprejem ustreznih ukrepov za zagotavljanje primernega varnega okolja za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in prehrane otrok/mladostnikov:

 • Priporočila za varno in učinkovito izvajanje prehrane – priprave obrokov ter njihovo postrežbo.
 • Napotki za usklajenost s zakonskimi zahtevami in priporočili NIJZ na področju sistema varne hrane in zagotavljanja čistega okolja za otroke, učence in dijake ter zaposlene.
 • Usmeritve za pripravo oziroma dopolnitev potrebne dokumentacije ter opredelitev tveganj
 • Rešitve v praksi: kako organizirati delo v kuhinji ter pri postrežbi obrokov, kako načrtovati in izvajati primerne postopke čiščenja in razkuževanja itd.

Vsebina

 • Cilji nadzora na področju higiene in prehrane
 • Pregled obstoječega sistema HACCP in spremljajočih programov
 • Nove zahteve in priporočila za vzdrževanje higiene ter čiščenje ob odprtju VIZ

 • Kakšne ukrepe in navodila pristojnih institucij pričakovati ter kako jih izvajati v praksi
 • Preventivni ukrepi po za delovanje vrtca in šole v kuhinji pri pripravi obrokov ter pri postrežbi – na kaj morate biti posebej pozorni?
 • Urejanje dokumentacije in sporočanje sprememb pravil pri prehranjevanju otrokom, mladostnikom in staršem
 • Tržna dejavnost prodaje pripravljenih obrokov zunanjim kupcem – kako bi po novem?

 • Praktično izvajanje čiščenja po planu in navodilih NIJZ – na kaj morate biti pozorni
 • Standardi in normativi (kvadrature, delovni čas tehničnega osebja, izračun)
 • Načrt vzdrževanja in čiščenja prostorov in pripadajočih zunanjih površin – standard higiene v zavodu
 • Evidenca čiščenja in izvajanje nadzora
 • + vzorci dokumentacije in primer iz prakse (konkretni izračuni)

 • Najpogostejše in/ali najučinkovitejše tehnologije čiščenja
 • Delovna sredstva in ravnanje s kemikalijami, uporaba ekoloških čistil – nevarnosti uporabe klasičnih čistil in s tem povezana pravilna uporaba
 • Oprema igralnic in učilnic ter kako vpliva na možnosti vzdrževanja higiene (preproge, zavese, leseno pohištvo, parketna ali laminatna tla …) ter vpliv na zdravje
 • Obveščanje zaposlenih, otrok in staršev o novih ukrepih

Avtorji

dr. Mojca Jevšnik

Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

Jan Brajer, mag. san. inž.

Jan Brajer, mag. san. inž., je zaposlen kot vodja prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcu. Istočasno se 15 let ukvarja z izobraževanjem na področju stavbne higiene in higiene živil. Izdelal je interni standard higiene za šole, vrtce in zdravstvene ustanove, ki  temelji na praktičnem usposabljanju izvajalcev čiščenja na daljši rok. Cilj usposabljanja zaposlenih je predvsem izboljšanje zavedanja odgovornosti do opravljenega dela, izpopolnjevanju znanja, ergonomije pri delu in dolgoročnih spremembah delovnih navad.

mag. san. inž.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.