Novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) – bistvena pojasnila za delovanje v praksi

Seminar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Seminar, na katerem boste spoznali spremembe, ki jih novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) prinaša glede na ZUreP-2.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobite 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

9. 12. 2021 je Državni zbor sprejel novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3).

V primerjavi z ZUreP-2 prinaša učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov ter učinkovitejše vodenje zemljiške politike. Glavne novosti so:

 • uvedeno projektno vodenje pri državnem prostorskem načrtovanju;
 • priprava prostorskih aktov je v večji meri podvržena zahtevam direktive Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji vplivov na okolje;
 • spremenjene pristojnosti in naloge udeležencev urejanja prostora;
 • sistem priprave in sprejema državnih in občinskih izvedbenih prostorskih aktov ter nekaterih instrumentov zemljiške politike je nadgrajen;
 • digitalno poslovanje na področju urejanja prostora;
 • novi mehanizmi nadzora nad posegi v prostor.

Da bi te novosti razumeli in jih laže uveljavili v svoji instituciji, vas vabimo na online seminar v živo.


Koristi udeležbe na seminarju:

 • spoznali boste spremembe, ki jih ZUreP-3 prinaša glede na ZUreP-2;
 • spoznali boste povezavo med predpisi s področja urejanja prostora, evidentiranja, vrednotenja in obdavčenja nepremičnin;
 • izvedeli boste, katere so spremembe na področju udeležencev urejanja prostora, seznanjeni boste z vašimi dolžnostmi kot lastnik, upravnik ali cenilec nepremičnin in stavbnih zemljišč;
 • spoznali boste vso potrebno dokumentacijo in postopke pri sprejemanju ali spreminjanju prostorskega načrtovanja;
 • razumeli boste vsebino in namen prostorskega informacijskega sistema ter prostorskih evidenc;
 • spoznali boste novo vlogo občin na področju dovoljevanja posegov v prostor in nadzora nad posegi v prostor;
 • dobili boste odgovore in pojasnila na vaša vprašanja na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: [email protected]

Vsebina seminarja Novi Zakon o urejanju prostora: 

 • Kakšni so razlogi za novo zakonodajo na področju urejanja prostora
 • Državni prostorski red
 • Udeleženci urejanja prostora
 • Prostorsko načrtovanje (in združen postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena)
 • Izvajanje ukrepov zemljiške politike
 • Prostorski informacijski sistem in spremljanje stanja v prostoru
 • Izdaja potrdil s področja urejanja prostora
 • Izvajanje posegov v prostor
 • Nadzor na področju urejanja prostora

Avtorji

mag. Tomaž Černe

Mag. Tomaž Černe je diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2001 ter na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen v podjetju IGEA d.o.o., kjer vodi projekte s področja prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, prostorskih informacijskih sistemov in investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Na področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem, zemljiško politiko in prostorskim informacijskim sistemom sodeluje tudi z Inženirsko zbornico Slovenije in Geodetskim inštitutom Slovenije. Od leta 2006 do 2012 je bil asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) na področju komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora in na teh področjih še vedno sodeluje s fakulteto. Trenutno je imenovan za predavatelja višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja ter Okoljske dajatve in financiranje. Je avtor številnih izobraževanj in člankov s področja urejanja prostora. Registriran je kot Raziskovalec v raziskovalno razvojni enoti na področju geografskih informacijskih sistemov, šifra: 22682. Od leta 2006 je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije. V času nastajanja Zakona o urejanju prostora 2 je bil predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in od leta 2014 tudi koordinator partnerstva. Je tudi član upravnega odbora Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI Slovenija.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.